'Combineer geluidssanering met thermische isolatie'

donderdag 13 september 2018
timer 2 min
“In opdracht van het ministerie van IenW ondersteunen wij gemeenten bij het saneren van door hen aangedragen geluidsknelpunten. Dat doen wij met advies en het verstrekken van subsidies voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, stillere wegdekken en woningisolatie.

Sanering is in 1986 in de Wet Geluidhinder opgenomen. Alleen woningen die op dat moment al een hoge geluidsbelasting hadden, komen voor sanering in aanmerking. Voor nieuwe situaties gelden sinds die tijd wettelijke geluidsnormen. Een tekortkoming van de wet is dat door verkeersgroei de geluidsbelasting ongehinderd kan toenemen. Daardoor moeten enerzijds zwaardere saneringsmaatregelen worden genomen en kunnen anderzijds nieuwe geluidsknelpunten ontstaan. 

Mede om deze tekortkoming aan te pakken zijn in 2012 voor rijkswegen en spoorwegen geluidsproductieplafonds ingesteld. Waar deze plafonds hoger zijn dan de saneringsgrenswaarde stellen Rijkswaterstaat en ProRail als verantwoordelijke wegbeheerders saneringsplannen op. Wij toetsen deze plannen en stellen deze namens de minister vast. 

Als in 2021 de Omgevingswet van kracht wordt, zullen ook voor provinciale wegen geluidsproductieplafonds gaan gelden en worden de saneringsgrenswaarden aangepast, zodat ook nieuwe geluidsknelpunten kunnen worden aangepakt. 

Voor overige (niet-rijks)wegen hebben gemeenten in totaal ruim 400.000 saneringswoningen aangemeld. Daar is ongeveer eenderde van afgehandeld. Door een goede planning van alle subsidieaanvragen worden de beschikbare middelen jaarlijks volledig benut.” 

In stedelijke omgevingen bestaan saneringsmaatregelen vooral uit isolatie van woningen. Ik zie hier grote kansen voor kostenbesparing en duurzaamheid, door geluidsisolatie te combineren met thermische isolatie.” 

Wibo Soede, hoofd Bureau Sanering Verkeerslawaai, BSV

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.