Extra geld voor fietsveiligheid

dinsdag 22 november 2022

Het Rijk stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor het verhogen van de fietsveiligheid. Zonder ingrijpen zal het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers de komende jaren oplopen. Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren, zijn vier focuspunten vastgesteld: ouderen, enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen en drukte op het fietspad.

De verwachte toename van het aantal fietsongevallen hangt samen met de toename van het aantal fietskilometers en het feit dat meer ouderen op de fiets zitten. De voorspelling is dat het aantal slachtoffers met 80 tot 100 procent kan toenemen (zonder maatregelen). 

Minister Harbers: “Voor de komende jaren wordt een forse toename voorspeld in het aantal fietsslachtoffers. Ik vind het belangrijk om die trend te keren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en gemakkelijk. Daarom zet ik nu extra in op de veiligheid van fietsers. Met medeoverheden is afgesproken hiervoor € 50 miljoen beschikbaar te stellen. Samen doen we al veel op verkeersveiligheid, maar met dit bedrag doen we daar een schep bovenop.”

Veilig fietsen

De € 50 miljoen voor fietsveiligheid komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Het kabinet had daarmee € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode tussen 2020 en 2030, waarmee provincies, waterschappen en gemeenten financieel worden ondersteund bij hun plannen voor verkeersveiligheid. Bij de vaststelling van de investeringsimpuls is afgesproken dat € 50 miljoen is bestemd voor ‘vernieuwende maatregelen’. Mede naar aanleiding van de laatste onderzoeken is met medeoverheden overeen gekomen dat deze middelen worden ingezet om de fietsveiligheid te bevorderen.

Veiliger fietsen moet worden behaald via vier focuspunten:

  1. Ouderen: Deze groep moet extra worden beschermd, omdat ze bovenmatig zijn vertegenwoordigd in de ongevalscijfers. Daarnaast hebben ze een grotere kans om ernstig gewond te raken bij een ongeval.
  2. Enkelvoudige ongevallen: In 2019 was bij ruim 80% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken. Daarom zijn op dit terrein grote stappen te zetten.
  3. School- en sportomgeving: De groep ‘kinderen’ is ook kwetsbaar en moet daarom extra worden beschermd. Circa 1 op de 5 fietsers die na een ongeval een SEH bezochten, was jonger dan 17 jaar.
  4. Drukte op het fietspad: Steeds meer mensen gebruiken het fietspad, en ook nog met verschillende voertuigen met verschillende snelheden. Met de stedelijke verdichting zal het de komende jaren nog drukker worden.

Het kabinet maakte vorige week bekend € 780 miljoen te investeren in fietsinfrastructuur. Een belangrijk punt waarin geïnvesteerd is, is in de verdere  aanleg van doorfietsroutes in het hele land. Dat zijn brede fietspaden waar geen of zo min mogelijk kruisend verkeer is, zodat fietsers vlot en veilig kunnen doorfietsen.

De grootste risico’s aanpakken

Het vandaag gepubliceerde SWOV-onderzoek concludeert dat het te ambitieus is om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren. Zelfs met extra maatregelen zal die halvering niet worden gehaald, in het meest gunstige geval kan het aantal verkeersdoden wel worden gehalveerd.

Minister Harbers blijft zich onverminderd inzetten voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom volgt hij het SWOV-advies om maatregelen te nemen op de grootste risico’s. Daaronder valt fietsveiligheid, maar ook meer 30 kilometer per uur rijden binnen de bebouwde kom.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Situatie: Wij wonen hier aan een smalle stadswal. Is een (eenrichtings)bestemmingsstraat. Met 16 panden, waarvan 11 koophuizen.
Geen stoepen, geen fietspad. Wij zijn, als aanwonenden, al vele jaren bij de gemeente bezig het hier veilig te krijgen voor fietsers en wandelaars. Sluip- en doorgaand verkeer vliegt hier, ondanks de C12 en 30 km. borden als gekken door de straat. Op weg naar hun bestemming in andere wijken.Ook tegen de richting in. En halverwege een onoverzichtelijke bocht. Al een aantal incidenten gehad hier. Zoals o.a. al 3x door de heg naar beneden in het park gereden. Van de fiets gereden, iemand uit een scootmobiel gereden. Je wordt, door bestuurders met een erg kort lontje, over de hele weg opgejaagd en uit de weg getoeterd. Zowel als fietser alsook wandelaars moeten hier soms de heg in vluchten om het vege lijf te rijden.
Belachelijke situatie dus. Sinds kort hebben wij hier een wethouder verkeer die de situatie serieus neemt en ook hij wil het hier veilig krijgen. De verkeerskundige ligt hierin behoorlijk dwars. Vindt dat alles wat hier al gebeurd is als incidenten beschouwd moeten worden. Maar er is, volgens ons, een grens aan wat als incident beschouwd kan worden of als veel voorkomende gevaarlijke situaties zoals hier. Wij willen hier dus een verkeerswerende maatregel. En niet de, volgens verkeerskundige ook niet werkende, voorgestelde snelheidsremmer.( 1 drempel) . Wij vinden dat de borden bestemmingsstraat met daaronder uitgezonderd bestemmingsverkeer nu eens eindelijk serieus genomen worden en hierop gehandhaaft wordt.
Graag uw advies/tips in deze.
In afwachting van uw reactie.
Vriendelijke groet,
Aanwonenden van deze straat.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.