Groningen neemt afscheid van autologica

donderdag 16 december 2021

De straten in Groningen gaan als het aan de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente ligt op de schop. “De gemeente neemt afscheid van autologica”, zo staat geschreven in de Mobiliteitsvisie. In het verleden werden straten te vaak ingericht vanuit het perspectief van de auto. Voor de toekomst zet de gemeente Groningen in op ruimte voor de voetganger, fietser en deelmobiliteit.  

Door: Jan Willem Kerssies 

Eric van Huissteden is de verantwoordelijk projectleider voor de Mobiliteitsvisie bij de gemeente Groningen. Hij zegt over de aanleiding van de nieuwe mobiliteitsvisie: “In Groningen beseffen we steeds meer dat er een directe relatie zit tussen het welzijn, geluk en de gezondheid van onze inwoners en de manier waarop wij onze gemeente ruimtelijk vormgeven. Ruimte voor ontmoeting, lopen, groen, spelen en dergelijke is dan cruciaal. Nu zijn in de openbare ruimte nog teveel keuzes gericht om de auto te faciliteren. Dat maakt dat veel buitenruimte in de stad en onze dorpskernen de verkeersruimte dominant is en die andere belangrijke ruimtelijke functies ondersneeuwen. En dan groeit de stad de komende jaren ook nog flink door naar zo’n 250.000 inwoners en komen er nog zo’n 15.000 banen bij. Dat zorgt voor extra mobiliteit in een al drukke stad. Als we de leefkwaliteit centraal stellen, dan vraagt dat om duidelijke keuzes in je mobiliteitsbeleid.”

Langzaam verkeer krijgt prioriteit 

Van oudsher is Groningen een gemeente waar de fiets de slimste, snelste en gezondste manier is om je te verplaatsen. In de toekomst wordt daarnaast ruim baan gemaakt voor de voetganger. De fietsers en voetgangers krijgen letterlijk meer ruimte in de stad. In de Groningse binnenstad en in Haren heeft de gemeente de autologica een tijd geleden al losgelaten. Nu volgt ook de rest van de gemeente. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt op bijna alle wegen teruggebracht naar 30 kilometer per uur en langzaam verkeer krijgt meer prioriteit.

Stationsweg Groningen

Vele forenzen en bezoekers trekken dagelijks naar Groningen. Van Huissteden: “het is van groot belang om de verkeersstromen in goede banen te leiden en de stad bereikbaar te houden, maar dus wel op een manier zodat leefkwaliteit overeind blijft. Onze focus ligt daarbij op vervoer dat weinig ruimte inneemt, schoon en gezond is. Binnen de stad en onze dorpen staan voetgangers en fietsers daarom bovenaan en bij de verbindingen met de regio zetten we fiets en openbaar vervoer voorop”, aldus Van Huissteden. Daarnaast wil de gemeente, tussen 2030 en 2035, vervuilende voertuigen weren uit de Groningse binnenstad. Om de overstap van fossiel naar elektrisch te faciliteren, plaatst de gemeente voldoende laadpunten en waterstofvulpunten.

Deelmobiliteit 

Deelmobiliteit staat in Groningen nog een beetje in de kinderschoenen. Maar dat gaat snel veranderen als het aan de gemeente ligt. Van Huissteden: “we hebben met onze P+R-locaties prima faciliteiten om meer deelmobiliteit mogelijk te maken. De auto’s worden nu al zoveel mogelijk aan de randen van de stad afgevangen met verschillende P+R-locaties. Daar waar we nu inzetten op de combinatie auto en openbaar vervoer, wordt het in de toekomst ook eenvoudig om een deelfiets te pakken op deze parkeerlocaties.” De mobiliteitsvisie verwoordt de ambitie hoe de stad eruit moet zien in 2040, legt Van Huissteden uit. “We zetten een duidelijke stip aan de horizon. Voor bewoners, ondernemers en collega-overheden is duidelijk waar we willen uitkomen. De weg ernaar toe is lang en vraagt van ons de nodige creativiteit, onder andere voor het regelen van alle benodigde financiën. Concreet beleid leggen we vast in verschillende uitvoeringsprogramma’s. Als het gaat om fiets- en parkeerbeleid hebben we al zo’n programma. In de loop van volgend jaar komen daar nog uitvoeringsprogramma’s bij voor onder andere deelmobiliteit en hubs.” 

Participatie 

Tijdens het opstellen van de Mobiliteitsvisie sprak de gemeente veelvuldig met grote stakeholders zoals het UMCG en de Hanzehogeschool. Daarnaast kregen bewoners een stem tijdens het proces. “In het voorjaar van 2020 hebben we met een uitgebreide online campagne bewoners gevraagd ideeën aan te dragen”, vertelt Van Huissteden. “Veel van deze ideeën zijn verwerkt in de nieuwe visie. Na het opstellen van een eerste concept hebben de bewoners ook de mogelijkheid gehad om te reageren. We hebben een enquête uitgevoerd onder ons bewonerspanel met negenduizend leden. Wij hebben de ideeën uit de visie voorgelegd en dat leverde interessante inzichten op. Zo gaven veel mensen onder andere aan dat de straten groener en leefbaarder moeten worden en dat ze het niet erg vinden om daarvoor wat verder te lopen naar een parkeerplaats.” 

Leidraad openbare ruimte 

Gelijktijdig met de nieuwe Mobiliteitsvisie heeft Groningen de Leidraad Openbare Ruimte opgesteld. De leidraad is een inspiratiedocument dat een nieuwe blik geeft op de openbare ruimte. Het document is een handleiding die de verschillende straten en buurten van de gemeente typeert met bijbehorende ontwerpprincipes en maatregelen. De gemeente Groningen wil dat de openbare ruimte uitnodigt tot gebruik, spelen en ontmoeten. “De mobiliteitsvisie en de leidraad hangen nauw met elkaar samen. De Mobiliteitsvisie biedt de omslag in denken over mobiliteit en de positie van auto’s in onze straten in het bijzonder. De leidraad laat vervolgens zien hoe de straten anders ingericht kunnen worden wanneer de dominantie van auto’s in het straatbeeld is verminderd”, zo besluit Van Huissteden.

Helaas hebben de bewoners en alle betrokken wijkverenigingen rondom het Oosterhamriktracé een hele andere visie op de mobiliteit dan de gemeente. De gemeente komt ook niet met overtuigende cijfers en meet met twee maten. Een nieuwe ontsluitingsweg en het verplaatsen van de busbaan dragen niet bij aan de leefbaarheid van deze wijken en dient slechts als doel om tegemoet te komen aan de wens van het umcg en het college. Er is een beter en goed onderbouwd alternatief dat door de twee wijken samen met verkeerskundige experts is ontwikkeld. Het alternatief is groener en past beter in het mobiliteitsvisie dan het voorstel van de gemeente. Participeren —> we hebben mogen luisteren naar de plannen van de gemeente. Meedenken—> alleen als dit past bij het plan van de gemeente. Een stem hebben —> vergeet het maar! De bewoners in de Oosterpark, Professorenbuurt, Hunze, Beijum, Indische buurt hopen dat de gemeenteraad (onze gekozen volksvertegenwoordigers) mobiliteitsvisie gaat tegenhouden als het Oosterhamriktracé op deze manier wordt afgedwongen.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.