Uit de journals: Infrastructuur, verkeersongevallen en lopen naar ov

woensdag 22 april 2020
timer 15 min

In deze aflevering van de rubriek ‘Internationale vakliteratuur’ samenvattingen van artikelen over brugonderhoud, wegmarkeringen, loopafstanden en looproutes naar ov en verkeersongevallen. 

Door Leonie Walta

 

Onderhoud infrastructuur


 

Planning brugonderhoud

Wetenschappers van de Universiteit Twente hebben een methode ontwikkeld voor optimale onderhoudsplanning van infrastructuurassets, zoals bruggen. Deze objectieve methode is gebaseerd op vijf wiskundige technieken en houdt rekening met meerdere doelstellingen, zoals de minimalisatie van kosten en de maximalisatie van prestaties van de infrastructuur, en met het beschikbare onderhoudsbudget. De onderzoekers pasten de methode toe op een casus van een infrabeheerder die meerdere betonnen bruggen in beheer heeft. Eerst bepaalden ze welke interventie nodig is bij welke conditie van de brug. Op basis van inspectiedata van zeven essentiële brugonderdelen bepaalden ze de actuele conditie van de brug en de kans dat deze conditie verslechtert gegeven de huidige conditie. Ook bepaalden ze de scores op verschillende prestatie-indicatoren. Met deze input maakten ze een ranking van de bruggen naar onderhoudsbehoefte. Ze selecteerden hieruit de 28 bruggen met de grootste onderhoudsbehoefte, waarvan het onderhoud past binnen het budget voor vijf jaar. Met een genetisch algoritme, een wiskundige techniek voor optimalisatieproblemen, genereerden ze 150 mogelijke onderhoudsplanningen waaruit ze de meest optimale selecteerden: die waarmee de 28 bruggen binnen het budget in de beste conditie gebracht werden.

De methode is generiek en kan ook voor andere infrastructuur-assets en met andere prestatie-indicatoren worden ingezet.

Bukhsh, Z.A., Stipanovic, I. en Doree, A.G. (2020), ‘Multi-year maintenance planning framework using multi-attribute utility theory and genetic algorithms’, European Transport Research Review 12:3.

http://doi.org/10.1186/s12544-019-0388-y

 

Materiaal wegmarkering

Duidelijke wegmarkeringen zijn belangrijk voor de veiligheid. Autobestuurders, en in toenemende mate ook rijtaakondersteunende systemen, moeten deze goed kunnen waarnemen. Markeringen zijn goedkoop in aanleg, maar moeten vaak worden vernieuwd en dat brengt kosten en milieubelasting met zich mee. Poolse onderzoekers testten in de praktijk hoe de keuze voor standaard of hoogwaardige materialen hiervoor uitpakt. Zij gingen daarbij uit van een markering van koud plastic met ingestrooide glasparels als reflectielaag, die onderhouden wordt met verflagen.

Op een testvak met standaard glasparels bleek de reflectie na twee jaar onder de norm, bij het testvak met hoogwaardig materiaal was dat na vijf jaar. Toepassing van duurder hoogwaardig materiaal bij aanleg is daardoor over de levensduur gezien goedkoper. Na onderhoud, over een periode van 10 jaar, zijn de kosten vergelijkbaar. Bij gebruik van hoogwaardig materiaal zijn er 54 procent minder glasparels en is er 63 procent minder verf nodig als bij standaard materiaal. De betere kwaliteit glasparels leidt wel tot een 21 procent toename in titaniumdioxide, maar dat kan op milieugebied mogelijk gecompenseerd worden door onder meer een sterke afname van het gebruik van oplosmiddelen. De resultaten van dit onderzoek kunnen wegbeheerders helpen bij het maken van een goede keuze bij de aanleg en onderhoud van wegmarkeringen.  

Burghardt, T.E., en Pashkevich, A. (2020), ‘Materials selection for structured horizontal road markings: financial and environmental case studies’, European Transport Research Review 12:11.

https://doi.org/10.1186/s12544-020-0397-x

 

Loopafstand en looproutes


 

Loopafstand naar ov

Wetenschappers van de University of Birmingham hebben op basis van wetenschappelijke literatuur in kaart gebracht wat de afstanden zijn die mensen lopen naar ov-haltes of stations en welke factoren dit beïnvloeden. Ze selecteerden 41 studies die wereldwijd op verschillende manieren naar dit onderwerp zijn gedaan. Hieruit bleek dat de afstanden die mensen lopen sterk verschillen, van een gemiddelde van 170 meter naar de bushaltes in Calgary, Canada tot een gemiddelde van 1392 meter naar HOV-haltes in Jinan, China. De afstand die mensen lopen is afhankelijk van persoonlijke factoren, zoals leeftijd en beschikbaarheid van een auto, factoren gerelateerd aan het type ov, omgevingsfactoren en factoren gerelateerd aan het type reis, zoals tijdstip van de dag en de lengte van de reis.

 

Soest, D. van, Tight, M.R, en Rogers, C.D.F. (2020), ‘Exploring the distances people walk to access public transport’, Transport Reviews 40:2, pagina 160-182.

http://doi.org/10.1080/01441647.2019.1575491

 

Kwaliteit looproutes

Italiaanse wetenschappers ontwikkelden een methode om de kwaliteit van looproutes naar treinstations te evalueren. De methode houdt rekening met factoren als de helling, drukte, toestand van het wegdek, aanwezigheid van groen en winkels en verkeersveiligheid, en maakt een prioritering van de onderdelen van looproutes die moeten worden aangepakt. Hierbij is gebruik gemaakt van een geografisch informatiesysteem. De wetenschappers pasten de methode in een case study toe op de drie treinstations in Palermo en constateerden dat er onder meer veel verbeteringen mogelijk waren aan de veiligheid van de looproutes. Beleidsmakers kunnen met deze methode bepalen welke maatregelen ze het beste kunnen nemen om de kwaliteit van de looproutes te verbeteren.

 

D’Orso, G., en Migliore, M. (2020), ‘A GIS-based method for evaluating the walkability of a pedestrian environment and prioritised investments’, Journal of Transport Geography 82.

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102555

 

Verkeersveiligheid


 

Autogordel en ernstig letsel

Wetenschappers van de Universiteit van Burgos hebben op basis van ongevalsdata de kans berekend op ernstige letsel bij ongevallen. Ze legden in hun analyse de focus op het gebruik van de autogordel maar hielden ook rekening met geslacht, leeftijd, voertuigtype, wegtype, ongevalstype, zicht, overtredingen, snelheid, afleiding, fouten en overtredingen. Het niet gebruiken van de autogordel, afleiding en het rijden op een autosnelweg kwamen naar boven als de meest invloedrijke factoren.

Deze uitkomsten zijn niet afwijkend van eerder onderzoek maar de gebruikte methode, een probabilistisch netwerk, gaf wel betere voorspellingen van ernstige letsel dan de vaker gebruikte regressiemethoden en houdt rekening met de interacties met andere variabelen.  

Febres, J.D., García-Herrero, S., Herrera, S., Gutiérrez, J.M., López-García, J.R. en Mariscal, M.A. (2020), ‘Influence of seat-belt use on the severity of injury in traffic accidents’, European Transport Research Review 12:9.

https://doi.org/10.1186/s12544-020-0401-5

 

Puntenrijbewijs en verkeersdoden

Een eveneens Spaans onderzoek, van de Universiteit van Murcia, gaat in op het effect van het puntensysteem voor rijbewijzen op het aantal verkeersdoden. Het puntensysteem is in 2006 ingevoerd in Spanje en in 2007 zijn de consequenties van een overtreding nog eens verzwaard. Het flankerend beleid bestaat uit surveillance maatregelen, sancties en publiciteitscampagnes. Om een causaal verband te leggen is een controlegroep nodig, maar die ontbreekt in het land zelf omdat het puntenrijbewijs voor iedereen geldt. Andere Europese landen hebben een andere ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en zijn daarom geen goed vergelijkingsmateriaal. In plaats daarvan gebruikten de onderzoekers data van andere Europese landen om een ‘synthetische’ controlegroep te construeren, vergelijkbaar met het Spanje voor de invoering van het puntensysteem. Ze vonden dat het puntensysteem met het flankerende beleid in de eerste twee jaar tot een daling van 15 procent in het aantal verkeersdoden heeft geleid. Dit effect nam geleidelijk toe tot een daling van 40 procent in 2009 en 2010.    

Martínez-Gabaldón, E., Méndez Martínez, I. en Martínez-Pérez, J.E. (2020), ‘Estimating the impact of the Penalty Point System on road fatalities in Spain, Transport Policy 86, pagina 1-8.

https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.11.003

 


Selectie uit vijf journals


Voor deze serie wordt een selectie gemaakt uit artikelen gepubliceerd in recente uitgave van de wetenschappelijke journals Transportation Research A, Transport Policy, Transport Geography en Transport Reviews. Voor deze aflevering is daar European Transport Research Review aan toegevoegd. Links naar de artikelen staan op www.verkeerskunde.nl/vakkennis. Sommige artikelen zijn niet open access. Ze zijn wel in te zien of te downloaden op de locaties van de meeste universiteitsbibliotheken.

 

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.