‘Verkeersveiligheid vraagt om rigoureuzere keuzes’

donderdag 16 december 2021

Robert Coffeng van Ingenieursadviesbureau Sweco houdt zich dagelijks bezig met het thema verkeersveiligheid. Hij stelt dat het nu de tijd is om lef te tonen en rigoureuze keuzes te maken. “De vrijheid om te kiezen welke modaliteit je wilt gebruiken in de stad is een groot goed, maar soms moeten we kijken naar wat nodig is voor een leefbare maatschappij, voor nu en de toekomst”, aldus Coffeng. 
 
Door: Jan Willem Kerssies  

Coffeng merkt dat er veel aandacht is voor duurzaamheid, zowel bij klanten als collega’s. “Vooral bij net afgestudeerden merk ik dat ze heel erg aan het zoeken zijn naar de maatschappelijke kant van duurzaamheid; hoe kunnen we nou klimaatvraagstukken, energietransitie en klimaatadaptatie concreet handen en voeten geven. Ook merk ik dat het thema gezonde en vitale stad, waar ruimte wordt vrijgemaakt voor de fietsers en voetgangers, een steeds belangrijker thema wordt bij gemeenten. Maar de verkeersonveiligheid vind ik nog steeds de belangrijkste trend. Het lukt ons op één of andere manier toch niet om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.” 

Gedrag 

Coffeng is voor zijn dagelijkse werkzaamheden veel bezig met verkeersveiligheid. Hij is blij met de presentatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), maar hij geeft wel aan dat er op sommige punten extra stappen gemaakt moeten worden. “Het is goed dat er in het SPV gekeken wordt naar de verschillende risico’s van het verkeer. Maar als we met elkaar het aantal verkeersslachtoffers naar nul willen brengen, dan moet er meer gebeuren. Sommige aspecten zie ik te weinig terugkomen, zoals de gedragskant van mobiliteit. Die uit zich binnen ons mobiliteitssysteem en vindt haar oorsprong vaak daarbuiten. We zijn vooral bezig met traditionele verkeerskundige aspecten vanuit de risicoanalyses zoals het wegontwerp. Daar is inderdaad een flinke slag te slaan, maar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers vraagt om een nog meer integrale aanpak.”

Vooral fietsers komen er slecht vanaf als het gaat om verkeersveiligheid, stelt Coffeng vast. “Ze zijn kwetsbaar in het verkeer en uit de cijfers blijkt ook dat ze vaak slachtoffer zijn. Laten we meer op zoek gaan naar aanknopingspunten buiten ons mobiliteitssysteem voordat mensen zich van A naar B verplaatsen. De data die we nu ophalen uit de risicoanalyses kan daarbij richting bieden. Bijvoorbeeld wanneer we concretere lokale data over het  gebruik van alcohol, drugs of lachgas in het verkeer beschikbaar hebben.” 

Doorbreek de autodominantie 

“De vrijheid om te kiezen welke modaliteit je wilt gebruiken is een groot goed, maar soms moeten we kijken naar wat nodig is voor een leefbare maatschappij voor nu en de toekomst”, vervolgt Coffeng zijn relaas. “Als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld de openbare ruimte, dan moeten we rigoureuzer kiezen voor bepaalde modaliteiten. Voor duurzame bereikbaarheid van onze steden is het doorbreken van de autodominantie essentieel. Focus op fiets, openbaar vervoer en digitale infrastructuur kunnen een forse impuls aan de kwaliteit van onze openbare ruimte geven. Ontwikkelingen zoals 30 kilometer per uur als vertrekpunt in de bebouwde kom en shared speed maken dat concreet.” 

Shared speed 

Bij Sweco doet men onderzoek naar het thema shared speed. “Bij shared speed wordt de snelheid van alle modaliteiten in een straat of gebied op elkaar aangepast. We gaan over dit thema in gesprek met onze klanten om te kijken of er plekken zijn die we in kunnen richten volgens de shared speed principes.” Daarnaast maakt Sweco werk van thema’s als gezonde stad met actieve en duurzame mobiliteit, de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. “Zo helpen we gemeenten bij het opstellen van beleid over elektrisch vervoer en stellen we een laadpuntenstrategie op, rekening houdend met de impact op bijvoorbeeld de parkeerbalans en netvoorzieningen. Over dat soort vraagstukken praten we ook in 2022 graag mee”, geeft Coffeng aan.  

Robert Coffeng, Ingenieursadviesbureau Sweco 
Robert Coffeng, Ingenieursadviesbureau Sweco

Beleid en data 

Het begint bij prioriteit geven aan fietsers en voetgangers en dat ook beleidsmatig te verankeren in een mobiliteitsvisie. Coffeng: “beide modaliteiten moeten daarmee meer ruimte krijgen in het fysieke ontwerp van de openbare ruimte, zonder dat ze teveel obstakels tegenkomen.” Bij Sweco werken ze in een integrale samenstelling dagelijks aan het thema verkeersveiligheid. “Wij hebben collega’s van verschillende afdelingen gekoppeld om te kijken hoe we Nederland verkeersveiliger kunnen maken. Dat doen we mede aan de hand van een hele bak met data die we kunnen inzetten om trends te signaleren en kenbaar te maken bij gemeenten en andere overheden. We zetten daarmee in op een verkeersveilig Nederland”, besluit Coffeng. 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.