Blog (archief) 

Europablog: Doortastende overheden zorgen voor schone mobiliteit

27 jun 2023
Europa heeft de afgelopen jaren een omvangrijk pakket milieuwetten aangenomen. Deze zijn essentieel voor het halen…
Lees verder »

Een wake-up call op 18 april

31 mei 2023

Een eerdere prognose van SWOV voorspelde al dat het aantal verkeerslachtoffers na corona zou gaan stijgen, dus…

Lees verder »

Waar staan we met mobiliteit in de ‘stikstofcrisis’?

24 mei 2023

Stikstofdepositie is een groeiend probleem voor het milieu dat voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke…

Lees verder »

Mobiliteit als basisrecht

16 mei 2023

Mobiliteit is een domein van ingenieurs en economen. Dat klinkt door tot in de haarvaten van ons vak. Zo noemen…

Lees verder »

APV als vangnet voor openingen in het RVV

24 apr 2023

Vanaf het moment dat we ons huis verlaten en deelnemen aan de openbare ruimte, moeten we ons houden aan de…

Lees verder »

When pedestrians are present…

3 apr 2023

Graag wil ik dit keer de discussie met u aangaan: kan je verkeersregels introduceren die situationeel bepaald…

Lees verder »

Van 80 naar 60: zo gek nog niet als je de tijd hebt

21 mrt 2023

VVN adviseert de snelheid op 80 km/u-wegen terug te brengen naar 60 km/u “op wegen die niet optimaal veilig…

Lees verder »

Juridische blog: Herrie in het verkeer

21 mrt 2023

Om maar meteen met een wetsartikel te beginnen: artikel 57 van het RVV 1990 stelt dat bestuurders van een…

Lees verder »

KiM-blog: Reden tot optimisme op weg naar CO2-neutrale mobiliteit

7 mrt 2023

Op verzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) publiceert Verkeerskunde de komende tijd ook…

Lees verder »

Herrie in het verkeer

7 mrt 2023

Gemotoriseerde voertuigen maken van zichzelf al geluid en door je eigen gedrag kun je ervoor zorgen dat er nog…

Lees verder »

Leer van de ongevallenpiramide

7 mrt 2023

Zweden inspireert op het gebied van…

Lees verder »

Fietspotentie: schatten van effecten ruimtelijke interventies

16 jan 2023

Een belangrijke vraag voorafgaand aan investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe fietsbrug of snelfietsroute is…

Lees verder »