Blog 

Een schreeuw om regie voor een loop- en fietsvriendelijke stad

21 apr 2021

In mijn vorige blog ‘Beren op de terugweg naar loopruimte’ (VK 4/2020) [1] besprak ik de hindernissen waarmee…

Lees verder »

Verkeer is ‘gedrag’, maar verkeersveiligheid is méér dan ‘gedrag’

21 apr 2021

Waarschijnlijk de grootste dooddoener in discussies over verkeersveiligheid is dat ‘90 procent van alle…

Lees verder »

Gemeenten, verleid de automobilist met data om vaker de fiets te pakken

21 apr 2021

Pasgeleden fietste ik naar de tennisvereniging in Rotterdam. Ik zat net een paar minuten op de fiets toen twee…

Lees verder »

De voetganger schopt tegen de fiets, maar de auto zal moeten wijken

21 apr 2021

In steden wordt volop ingezet op langzaam vervoer. We worden gestimuleerd om meer te lopen en meer te fietsen.…

Lees verder »

Laten we de NTF-miljarden goed onderbouwd besteden

21 apr 2021

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) is verschenen. Rijk, provincies en regio’s werken daarin nu samen om te…

Lees verder »

Fietsparkeren versus autoparkeren

21 apr 2021

In oude wijken met beperkte parkeerruimte en relatief veel woningen speelt vaak een parkeerprobleem én een…

Lees verder »

De fiets- en voetgangerstunnel als plek met potentie

21 apr 2021

Met handreikingen voor het ontwerpen van fiets- en voetgangerstunnels willen we de onaantrekkelijkheid van…

Lees verder »

Juridische blog: Meer bevoegdheden boa bij verkeersmaatregelen, mits…

21 apr 2021

Een positief advies van de politie over een verkeersbesluit betekent niet direct dat er capaciteit is voor de…

Lees verder »

Stug blijven doorrijden met 50 kilometer per uur?

15 mrt 2021

De publicatie ’In een lagere versnelling’ doet een poging om de landelijke uitwerking van ‘30km/u, tenzij…’ als…

Lees verder »

Zeven maatschappelijke organisaties zeggen: dichterbij is beter

12 mrt 2021

 

Als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven dan staan wonen en verkeer hoog op de agenda in de…

Lees verder »

E-smartec, een gelukkige toevalligheid

4 mrt 2021

De inzet van marketingtechnieken bij het opstellen en uitvoeren van mobiliteitsbeleid. Die ‘kunst’ wil het…

Lees verder »