2 juni NFC: Kennissessies ‘Regionale Route’ en ‘Drukte’

donderdag 28 april 2022

Wat komt er allemaal kijken bij een hoogwaardig fietsnetwerk? Wat kun je samen doen? Hoe effectief zijn die routes? Hoe voorkom je risico’s voordat de routes worden opengesteld? En hoe geef je ze landelijk vorm?  En hoe staat het met de drukte op fietspaden? Is er een relatie tussen drukte en het aantal ongevallen?  En wat te denken van alle bezorgers op de fiets? De nieuwste kennis en ervaringen rond deze en meer fietsthema’s worden gepresenteerd op 2 juni tijdens het Nationaal Fietscongres in Fiets- en Gastheerstad Enschede. ‘Zoek de grens op!’ is het thema van het tienjarige NFC; een jubileumcongres.

Redactie

Kennissessie ‘Regionale Route’
Drie sessies in één:

-Over grenzen heen: One way to measure them all
Binnen het Tour de Force-thema ‘Hoogwaardig fietsnetwerk’ wordt samengewerkt aan grensoverschrijdende vraagstukken die je beter met elkaar dan door iedere provincie of vervoerregio afzonderlijk aanpakt. Een typisch grensoverschrijdend vraagstuk is ‘effectmeting van het gebruik en de beleving van routes’. Vanuit een breed samengesteld expertteam zijn hiervoor bestaande methoden bij elkaar gebracht die hebben geleid tot een ‘standaard’ enquête voor nul- en nameting(en) op routes. Deze meetmethode maakt het mogelijk om per route én Nederland-breed beter en eenduidiger uitspraken te doen over wat investeren in hoogwaardige fietsroutes oplevert.
Tijdens deze sessie neemt ondersteunend ploegleider Hoogwaardig Fietsnetwerk, Birgit Cannegieter (APPM Management Consultants) in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, BUas en Goudappel, de sessiebezoekers mee in de totstandkoming van deze manier van effectmeten: het proces, de techniek én de eerste resultaten en ervaringen in Brabant.  

-Verkeersveilige snelfietsroutes: Lessen uit audits
De provincie Noord-Brabant wil een zo veilig mogelijk snelfietsroutenetwerk in Brabant realiseren. Een preventief Duurzaam veilig-instrument daarvoor is de verkeersveiligheidsaudit (VVA). Doel van een VVA is om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de verkeersveiligheidsrisico’s die het ontwerp met zich meebrengt. Zo kan de wegbeheerder deze problemen oplossen voordat verkeer de weg gaat gebruiken. DTV Consultants diverse verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd op snelfietsroutes in Noord-Brabant. Hieruit zijn lessen en discussiepunten naar voren gekomen. Wanneer de bevindingen naast elkaar worden gelegd, ontstaat er een patroon.
In een gezamenlijke sessie door Marvin Brust (provincie Noord-Brabant) en Sören Blankers (DTV Consultants) wordt aan de hand van geleerde lessen uit de verkeersveiligheidsaudits op snelfietsroutes, gekeken naar potentiële verkeersveiligheidsrisico’s in de ontwerpfase en het voorkomen ervan. Ook bespreken zij hoe om te gaan typische ontwerpuitdagingen.

-Hoe staat het (buiten) met de bewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes?
De samenwerkende overheden en partijen binnen Tour de Force en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) hebben eind 2020 een landelijk gedragen uitvoeringsvorm van bewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes ontwikkeld én vastgesteld. Deze vorm bestaat uit een bordenfamilie (voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord), voorzien van een gekleurd kader met F-nummer. Dit resultaat leidt binnenkort tot een aanvulling op de CROW-richtlijn voor (fiets)bewegwijzering. Die richtlijn is door iedereen en overal toepasbaar met als doel veiligheid, uniformiteit en continuïteit. De hoogwaardige regionale fietsroute F344 Deventer-Apeldoorn is als eerste in Nederland uitgerust met de nieuwe borden. Inmiddels heeft de NBd vanuit diverse delen van het land aanvragen ontvangen voor de vormgeving van bestaande en nog te realiseren regionale fietsroutes. Recent is de hoogwaardige regionale fietsroute F73 met de nieuwe bewegwijzering vormgegeven.
Piet Stolk is 
adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat (team Fiets) en werkte lange tijd bij dNationale Bewegwijzeringsdienst. Hij schetst in deze sessie de actuele stand van zaken en gaat in op vervolgvraagstukken: Wat is de status van deze vorm van bewegwijzering in Nederland? Welke trajecten worden spoedig  voorzien van de nieuwe bewegwijzering en waar loop je in de praktijk tegen aan? Wat zijn de ervaringen van de NBd, maar ook van de wegbeheerder en gebruiker?

Kennissessie Drukte
Twee sessies in één:

-Steeds meer bezorgers op de fiets, is de grens bereikt?
Uit vragenlijstonderzoek van TeamAlert blijkt dat 24% van de maaltijdbezorgers en 31% van de flitsbezorgers wel eens betrokken is geweest bij een verkeersongeluk. Een kwart van maaltijdbezorgers voelt zich dan ook niet veilig op de weg. Ook is te zien dat 73% van de maaltijdbezorgers zich zelf ook niet altijd aan de verkeersregels houdt. TeamAlert is met maaltijdbezorgers en werkgevers in gesprek gegaan om oplossingen in kaart te brengen. Een kansrijke weg naar positieve gedragsverandering van maaltijdbezorgers op de fiets is die via werkgevers.  TeamAlert werkt nu samen met werkgevers en decentrale overheden om de veiligheid van maaltijdbezorgers in het verkeer te verbeteren. Centraal in deze aanpak staat het online platform waarop kennis en praktische toepassingen gedeeld worden met maaltijdbezorgers en werkgevers.
In deze sessie nemen Suzanne Van der Geest en Florien Huizinga (TeamAlert) deelnemers mee in de onderzoeksresultaten en de aanpak. Op basis hiervan wordt de vraag gesteld: ‘Waar ligt de grens van maaltijdbezorging op de fiets?’

-Drukke fietspaden leiden niet vaak tot ongevallen
VeiligheidNL beschikt over het Letsel Informatie Systeem, waar 14 Spoedeisende Hulpafdelingen in Nederland continue aard en omvang van letsel en ongevallen registreren. Vanuit het LIS kan via vargenlijstonderzoek verdiepend onderzoek worden gedaan. Zo zijn in de periode juli 2020 – juni 2021 alle slachtoffers van fietsongevallen en brom-/snorfietsongevallen voor onderzoek benaderd. In totaal hebben 4.208 (brom-/snor-)fietsslachtoffers de vragenlijst ingevuld (39% respons).  Dit onderzoek toont onder andere aan dat veel fietsongevallen enkelvoudig zijn. Ook was er in 84% van de ongevallen sprake van weinig verkeersdrukte ten tijde van het ongeval. Van de fietsongevallen waarbij het slachtoffer is gebotst met een andere verkeersdeelnemer en ernstig letsel opliep, werd het vaakst gebotst met een rijdende fietser (37%) of auto (33%) en 5% met een rijdende snor- of bromfietser. De meest voorkomende oorzaken van ernstig letsel waren het raken van voorwiel en achterwiel (12%) of het haken van de sturen (8%).
Meer opvallende resultaten worden gepresenteerd tijdens de sessie door Karin Klein Wolt van  VeiligheidNL.


Meer congresinformatie:

NFC 2022
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.