2 juni NFC: Kennissessies ‘Stallingen’ en ‘Samen verder’

maandag 2 mei 2022

Een menukaart voor de juiste hoogwaardige fietsenstalling op de juiste locatie, hoe nodig is een doelgroepgerichte fietsparkeerstrategie om te komen tot een autoluw centrum en welke hulp biedt een periodieke Fietsparkeerbalans? En, hoe kom je samen verder? Hoe kwamen onze fietspaden eigenlijk tot stand? Hoe kom je met een geslaagde interdisciplinaire internationale samenwerking tot een grenzeloze doorfietsroute? En, dichter bij huis, hoe werk je samen aan hoogwaardige metropolitane fietsroutes? De nieuwste kennis en ervaringen rond deze en meer fietsthema’s worden gepresenteerd op 2 juni tijdens het Nationaal Fietscongres in Fiets- en Gastheerstad Enschede. ‘Zoek de grens op!’ is het thema van het tienjarige NFC; een  jubileumcongres.

Kennissessie: Stallingen
Drie sessies in één:

-De fietsenstalling van de toekomst
Hoe creëren we kwalitatief hoogwaardige fietsenstallingen voor de toenemende actuele en toekomstige vraag en doen daarbij recht aan de behoefte om de schaarse openbare ruimte ook te gebruiken voor andere doeleinden? Inpandige stallingen lijken dan een goede oplossing, maar hoe kom je daarbij tot de beste keuze? Een breed opgezette studie naar deze vraag door de gemeenten Rotterdam en Eindhoven samen met Movares resulteerde in een menukaart met kwaliteitskeuzes en inrichtingsprincipes. Daarbij worden ook de effecten op kosten en kwaliteit inzichtelijk gemaakt waarmee beleidskeuzes kunnen worden onderbouwd en worden de financiële gevolgen zichtbaar. Een belangrijk inzicht uit deze studie is dat de scope van de stalling van de toekomst al buiten de stalling begint: de stalling is gebouwd op de te verwachten doelgroepen (nu en in de toekomst) en ligt op de juiste locatie.
Jason David en Simone Jorink van Movares vertellen meer over de uitkomsten en inzichten en tonen treffende actuele voorbeelden.

- Fietsparkeren als opgave naar een autoluw centrum in Eindhoven
De gemeente Eindhoven stimuleert bezoekers om op de fiets naar een autoluw centrum te komen. Het aanbod van fietsparkeerplaatsen blijft echter achter op de groeiende vraag en de toekomstige opgave is enorm. Tot 2030 moet het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbelen, terwijl de ruimte voor een snelle oplossing in het centrum beperkt is. Toch ontwikkelde de gemeente Eindhoven, samen met Mobycon, een doelgroepgerichte fietsparkeerstrategie voor de langere termijn.
In deze sessie leggen Babet Hendriks (Mobycon) en Bas Braakman (gemeente Eindhoven) uit zij tot deze strategie zijn gekomen. Vervolgens gaan zij op een interactieve manier met deelnemers aan de slag om vernieuwende inzichten op te halen als het gaat om het stallen van fietsen in een binnenstad. Daarbij leggen zij een focus op de hardware én op het gedrag van de bezoekers. Inspireren en samen creëren staan centraal in deze sessie.

-Fietsparkeerbalans Amsterdam CS
Al sinds 2014 maakt Trajan een fietsparkeerbalans voor Amsterdam Centraal Station. Deze fietsparkeerbalans schetst steeds een compleet beeld geschetst van de huidige fietsparkeervoorzieningen in het gebied, aangevuld met alle toekomstige bouwplannen (aanbod) en prognose van de bezetting (vraag). Zo worden capaciteitstekorten periodiek in kaart gebracht, waarmee gericht beleidsbeslissingen over nieuwe fietsparkeervoorzieningen genomen worden.
Pieter Visser (gemeente Amsterdam) en Jacob de Vries (Trajan) gaan in deze sessie in op de werkwijze en op het belang van een periodieke Fietsparkeerbalans

Kennissessie: Samen verder
Drie sessies in één:

-Een historische blik op het Nederlandse fietspad
Waar komen de Nederlandse fietspaden eigenlijk vandaan? Hoe en onder welke omstandigheden zijn ze ontwikkeld? Wie waren daarbij betrokken? En zijn onze huidige problemen op de fietspaden eigenlijk nieuw? Op deze vragen geeft een historisch onderzoek antwoord. De studie beschrijft het Nederlandse fietsbeleid sinds circa 1920. Centrale vraag daarbij is: wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de fiets? Naast de rol van nationale, provinciale en lokale overheden staan, komen ook de inbreng van niet-gouvernementele organisaties als de ANWB en de Fietsersbond aan bod. Hoe vormden al deze stakeholders samen de Nederlandse fietsinfrastructuur? En wanneer kwamen de grenzen van dit (gedecentraliseerde) samenwerkingsmodel in zicht? Welke spanningen waren er? En zijn er historische voorlopers van de huidige drukte op fietspaden?
Onderzoeker Henk-Jan Dekker (TU/e) presenteert een historische blik op het fietspad op basis van zijn onderzoeksresultaten die hij publiceerde in het (open access) boek Cycling Pathways: The Politics and Governance of Dutch Cycling Infrastructure, 1920-2020.

-Grenzeloos fietsen: onderweg naar een Duits-Nederlandse doorfietsroute
Grenzeloos fietsen! Wat tot nu toe vooral voor vakantiefietsers aantrekkelijk was, lijkt ook steeds interessanter voor de fietsforens te worden. In de Duits-Nederlandse grensregio tussen de provincie Overijssel en het Duitse Münsterland slaan overheden de handen ineen om een doorfietsroute te ontwikkelen die de steden Zwolle, Enschede en Münster met elkaar verbindt. In de vorm van een masterplan zijn missende schakels toegevoegd om een comfortabele, grensoverschrijdende en veilige fietsroute mogelijk te maken.
Ruben Loendersloot en Michiel Brouwer (Studio Verbinding (voorheen Loendersloot Groep) nemen deelnemers aan de deze sessie mee naar twee echte ‘fietsregio’s’, geven een kijkje achter de schermen en delen tips voor een geslaagde interdisciplinaire internationale samenwerking.

-Samenwerken aan hoogwaardige metropolitane fietsroutes in Rotterdam Den Haag
De metropoolregio Rotterdam-Den Haag, MRDH, werkt samen met gemeenten en wegbeheerders aan in totaal 250 km verbeterde hoogwaardige fietsroutes die woon- en werkgebieden met elkaar verbinden. De regio doet dit op basis van hoge ambities en een grote fietspotentie. Met acht routes in het programma, met 14 betrokken gemeenten én een ambitieuze inrichtingskwaliteit, is het realiseren van deze routes een complexe klus. De routes lopen bijvoorbeeld door grootstedelijk gebied met veel ruimtedruk. Zowel het regionaal samenwerken als de inpassingsvraagstukken leiden tot een uitdagend proces.
Doris Vermeer (MRDH) en Nicolien van Eeden (VINU) nemen deelnemers mee in de metropolitane ambitie en opzet van het programma, het proces, de samenwerking en vertellen hoe zij omgaan met de inhoudelijke en procesmatige complexiteit. Ook worden interactief do’s and don’ts uitgewisseld.

Meer congresinformatie:

 

 

NFC 2022
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.