CROW-KpVV-kennis over energie in mobiliteitssysteem

dinsdag 7 maart 2023

CROW-KpVV heeft de nodige kennis in huis over energie in het mobiliteitssysteem: de Handreiking Energie en mobiliteitshubs, Staat van de mobiliteitstransitie, Duurzaamheidsscore, RMP-monitor en Staat van het regionale openbaar vervoer. 

Dit artikel verscheen eerder in Verkeerskunde #1 2023. Meer lezen? Ga naar onze digitale bibliotheek.  

De Handreiking Energie en mobiliteitshubs geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen. Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen, vervoercapaciteit en ruimtegebruik. Interessant is dan om de mobiliteitsfunctie van een hub te koppelen aan de energietransitie, door het aanbieden van schoner vervoer en het opwekken van schone energie.  

In deze handreiking laten energie-experts, mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen zien waar hun werelden elkaar ontmoeten. Zij geven vuistregels en adviezen gericht op gezamenlijke ontwerptrajecten voor energie- en mobiliteitshubs. Het streven is 3D-synergie: meerwaarde op energie, mobiliteit én ruimte. Alle drie de disciplines moeten vanaf het begin gelijkwaardig meedoen in het ontwerpproces. 

Staat van de mobiliteitstransitie  

De Staat van de mobiliteitstransitie schetst enerzijds een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is en geeft anderszijds handvatten om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid en Regionale Mobiliteitsprogramma's. Energie is daar onderdeel van, in het kader van de trias mobilica: voorkom, verander en verschoon. Voorkom verplaatsingen, verander naar schone en actieve vervoerwijzen (fiets, lopen en ov) en stimuleer schoner gebruik van de auto door het gebruik te delen en de elektrische auto te stimuleren. 

Duurzaamheidsscore 

Een handige tool is de Duurzaamheidsscore waarmee je als gemeente, regio of provincie kunt zien hoe je scoort op het gebied van duurzame mobiliteit. De tool geeft snel en objectief inzicht in een aantal indicatoren, waaronder schone bussen, deelauto's en laadpalen. Meer gedetailleerde gegevens worden zichtbaar door selecties te maken in de databank. Bijvoorbeeld het aantal laadpunten per 100.000 inwoners op het niveau van een gemeente, regio of concessiegebied.  

RMP-monitor 

Onderdeel van het Klimaatakkoord is de afspraak om te werken aan een landelijk dekkend geheel van Regionale Mobiliteitsplannen (RMP's). In de RMP-monitor is het mogelijk om een RMP-regio te selecteren, waarna een monitorrapport over deze regio verschijnt. RMP-coördinatoren kunnen hier duiding aan toevoegen. Als het gaat om energie zijn twee hoofdstukken van de RMP-monitor nuttig: Fiets, ov en deelmobiliteit (met zero-emissiebussen, ov en deelauto's) en het hoofdstuk Verduurzaming automobiliteit (met laadpunten, geregistreerde auto's, elektrische voertuigen en emissies automobiliteit). 

Staat van het regionale openbaar vervoer 

Tot slot is in de Staat van het regionale openbaar vervoer 2021 een hoofdstuk opgenomen over de energie-efficiëntie. Elk jaar brengt CROW-KpVV per concessie het energieverbruik in kaart. Het energieverbruik in de busconcessies is sinds 2019 met bijna 20 procent afgenomen. Voor een deel is dit te verklaren door het lagere aanbod in de dienstregeling. Daarnaast zet de vernieuwing van het wagenpark door en zijn nieuwe voertuigen over het algemeen zuiniger dan de voorgangers. 

Dit artikel verscheen eerder in Verkeerskunde #1 2023. Meer lezen? Ga naar onze digitale bibliotheek.  

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.