Drie genomineerde papers voor de Beste Bijdrage NVC 2020

dinsdag 29 september 2020

De begeleidingscommissie voor de beoordeling van de ingediende papers voor het Nationaal verkeerskundecongres 2020 heeft drie papers genomineerd voor de jaarlijkse prijs voor de Beste Bijdrage aan het NVC. Deze papers zijn: De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses van Rien Jansen (Politieacademie) en Matthijs Dicke-Ogenia (Goudappel Coffeng); ‘Serious games’ van Edwin van Uum en Koen vermeulen (UUM); en Het nieuwe 30 van Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Hans Godefrooij (DTV Consultants) 

Redactie

Genomineerde 1: De les uit 100 verkeersveiligheidsanalyses; stop met minimaal voldoen aan ontwerprichtlijnen, voldoe maximaal aan de menselijke factor.  

Op de Politieacademie (HBO-opleiding Bachelor of Policing) leren studenten om verkeersveiligheid vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Als eindtoets analyseren zij een verkeersonveilige situatie uit hun eigen werkgebied en ontwerpen zij maatregelen vanuit infrastructuur, handhaving en (voornamelijk) gedrag. Een uitdagende opdracht waarbij onvoldoende data over ongevallen, weigerachtige verkeerskundigen en weggebruikers een hoofdrol spelen. Uit de 100 verkeersonveilige situaties die het afgelopen jaar voorbij kwamen zijn waardevolle lessen te leren. De belangrijkste: Ontwerp niet om minimaal aan de richtlijnen te voldoen, maar om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de mens. 

Genomineerde 2: Serious games: spelenderwijs leren van ruimte en mobiliteit; Lessen van het Innovatieprogramma Mobiele Stad  

Het werken met data betreft vaak het werken met harde, technocratische data die alleen door experts te begrijpen en gebruiken zijn. Hiertegenover staan ‘zachte’ data. Dit zijn de meningen en gedragskeuzes. Deze kant wordt vaak door middel van participatie benaderd. Serious games kunnen uitstekend ondersteunen bij het verzamelen van deze ‘zachte’ data. Hierbij kunnen meningen en gedragskeuzes eenvoudiger meetbaar worden gemaakt. Door middel van een serious game kun je bepaalde concrete vraagstukken aan een doelgroep stellen en hun acties hierop laten uitvoeren.  
In het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS) zijn in de afgelopen jaren meerdere praktijkexperimenten uitgevoerd, gericht op het ontwikkelen en testen van innovaties voor de integratie van mobiliteit, technologie en ruimte in steden en stedelijke regio’s. Binnen de praktijkexperimenten zijn meerdere serious games als instrument ontwikkeld. De resultaten van het IMS laten zien dat de brede toepasbaarheid van serious games interessant kan zijn voor actuele vraagstukken binnen de mobiliteit. Met de juiste aandachtspunten kan de serious game als instrument worden gebruikt om de meningen en gedragskeuzes als ‘harde’ data neer te zetten.   

Genomineerde 3: Het nieuwe 30; Uitkomsten data-analyse drukke 30-wegen  

Er is behoefte aan een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid. Vooral de grijze wegen binnen de bebouwde kom vragen om aandacht. Hoewel zeker niet alle wegen 30 km/uur kunnen worden, is er wel een duidelijke tendens naar meer 30 km-wegen. De vraag is hoe dit zou moeten. Het bestaande instrumentarium is niet bedacht voor 30 km-wegen die ook een zekere verkeersfunctie hebben. Om te komen tot geschikte inrichtingsvormen voor deze wegen, onderzoeken Goudappel en DTV bestaande inrichtingsvormen. Wat werkt wel en niet goed? Het eerste deelonderzoek is gereed: een data-analyse om het verband tussen wegkenmerken met snelheid, ongevallen en bus-doorstroming te onderzoeken. Het onderzoek leert ons meer over de complexe relatie tussen de omgeving en weginrichting met de snelheid en het aantal ongevallen. Ook biedt het al enkele handvatten voor de ontwerper. Er is geen harde bovengrens gevonden voor de maximale auto-intensiteit op een 30-weg.  

Deze en alle overige ingediende papers zijn al te lezen op: www.nationaalverkeerskundecongres.nl/papers-2020

Het NVC 2020 wordt voor het eerst in haar geschiedenis een digitaal congres in twee delen: op 29 oktober en op 4 februari. De prijs voor de Beste Bijdrage wordt uitgereikt op 4 februari. Aanmelden voor het congres kan op nationaalverkeerskundecongres.nl. 

 

NVC header

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden