Fietsensector: gezamenlijk internationale kansen verzilveren

vrijdag 12 augustus 2022

Wereldwijd wordt er steeds meer geïnvesteerd in duurzame en gezonde steden. Dat biedt kansen voor de Nederlandse fietsensector, die internationaal een sterke reputatie heeft. Het rapport ‘Internationaal verdienpotentieel Nederlandse fietsensector’ van RVO heeft de economische omvang, de maatschappelijke impact en de internationale kansen en activiteiten van de Nederlandse fietsensector in beeld gebracht en presenteert bouwstenen om gezamenlijk te kansen te verzilveren.

Redactie

Fietsensector heeft een sterke reputatie en biedt totaalpakket aan oplossingen
De Nederlandse fietsensector heeft het buitenland veel te bieden. Doordat Nederland een waar fietsland is, bezit de sector heel veel kennis, ervaring en een enorm divers aanbod aan goederen en diensten. Nederland wordt internationaal echt als koploper gezien. Een sterke eigenschap is de veelzijdigheid aan partijen die samen een totaalpakket aan oplossingen bieden: van productie en verkoop, het ontwerpen en bouwen van benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van nieuwe fietsconcepten tot kennis over fietsstimulering. Deze diversiteit aan bedrijvigheid is in dit rapport ondergebracht in verschillende marktclusters. Dit zijn Producenten, Verkopers, Verhuurders, Ontwerp-, ingenieurs- en adviesbureaus, Infrastructuurbouwers en Non-profitorganisaties en kennisinstellingen.

Fietsensector groeit structureel
De omvang van activiteiten van fietsproducenten, -verkopers en -verhuurders groeit structureel. In 2020 zijn er 3.350 bedrijven actief waarin in totaal 13.000 vte (voltijdsequivalenten) werkzaam zijn, een groei van 25% ten opzichte van 2015. De toegevoegde waarde van deze bedrijven in 2020 was 1,1 miljard euro, een stijging van 50% ten opzichte van 2015. De totale uitvoerwaarde door deze bedrijven steeg tussen 2015 en 2020 met 70%, tot 1,9 miljard euro. De e-bike speelt een belangrijke rol in deze groeicijfers.

Indirect draagt de fietsensector ook bij aan bedrijvigheid in andere sectoren zoals het openbaar vervoer of duurzame stadslogistiek. Ook is de fiets een internationaal binnenkomer voor bedrijven die zich richten stedenbouwontwerp en integrale mobiliteitsplannen. Zo is de fiets aanjager voor groei in andere Nederlandse sectoren.

Fietsensector creëert internationaal substantiële maatschappelijke waarde


Naast economische waarde, creëert de Nederlandse fietsensector internationaal ook een bredere maatschappelijke waarde. De kennis en ervaring uit de Nederlandse fietscultuur zijn wereldwijd van invloed. Zo draagt fietsen onder meer bij aan een beter klimaat en milieu, een aantrekkelijkere en veiligere leefomgeving en gezondheid. Naar schatting ligt de bijdrage van de Nederlandse fietsensector aan maatschappelijke baten in het buitenland jaarlijks minimaal op ruim een miljard euro. Deze bijdrage levert een aanzienlijke CO2-besparing op als de reiziger voor de fiets kiest in plaats van de auto of OV. Ook blijkt dat de fiets een belangrijk instrument is voor de Nederlandse diplomatieke betrekkingen.

Gezamenlijke internationale strategie

Om internationaal kansen te verzilveren willen diverse bedrijven uit de fietsensector onderling en met de overheid nauwer samenwerken. Er gebeurt al veel op dit vlak, bijvoorbeeld via ambassades. Uit gesprekken met de fietsensector blijkt een behoefte aan een sectorbrede internationale positionering. Dit rapport presenteert bouwstenen voor een dergelijke gezamenlijke strategie. Dit houdt onder andere in dat Nederland haar positie als gidsland moet onderhouden en dat ruimte voor innovatie en de rol van kennisinstellingen essentieel is.

Fiets Shutterstock
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.