Stedelijke mobiliteit schiet dubbel tekort: zeven verbeterpunten

maandag 10 oktober 2022

De 8e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over twee belangrijke tekortkomingen in de stedelijke opgave rond personenmobiliteit en zeven verbeterpunten daarvoor. Nog afgezien van klimaat, bezwijkt het mobiliteitssysteem in de dichtbevolkte delen onder een enorme druk. Anderzijds levert het in de dunner bevolkte delen niet wat het zou moeten leveren, namelijk bereikbaarheid; voor iedereen en op ieder moment. Dat kan en moet anders.

Redactie

Ideaal stedelijk mobiliteitssysteem

Op basis van negentien kenmerken van een ideaal stedelijk mobiliteitssysteem volgens EU-beleid en wetenschap, toetsten vier masterstudenten de mobiliteitsvisies van vier grote gemeenten – Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Hieruit blijkt dat steden veel plannen hebben, maar er weinig aandacht is voor de randgebieden en buitenwijken. Daarnaast stuiten steden op diverse – veelal bestuurlijke - problemen bij investeringen in een modern, toekomstgericht mobiliteitssysteem.

Conclusies en verbeterpunten

Op basis van hun verkenningen komen de onderzoekers tot de volgende conclusies en verbeterpunten.

- Steden hebben stevige plannen voor de mobiliteit in hun stedelijke regio’s maar worden gehinderd in de realisatie van deze plannen

- De meeste plannen voor verbetering van stedelijke mobiliteitssystemen die ook de klimaatopgave kunnen realiseren, beperken zich tot de binnensteden en de meest dichtbevolkte delen van de stad. Er moet meer aandacht komen voor de mobiliteit in de uitgestrekte buitenwijken en voor de randgebieden in stedelijke regio’s.

- De nationale overheid is tot voor kort nauwelijks behulpzaam en ondersteunend geweest in het realiseren van inspirerende mobiliteitssystemen in de steden. Sterker; met de nadruk in die nationale overheid op investeringen in mobiliteit voor economische ontwikkeling, en in doorstromings- knelpunten vooral voor het autoverkeer zijn budgetten vooral gegaan naar automobiliteit naar en door de stedelijke regio’s, en nauwelijks naar mobiliteit in de stedelijke regio’s zelf.

- Het is essentieel dat de nationale overheid veel behulpzamer wordt in de realisatie van duurzame en toekomstgerichte stedelijke mobiliteitssystemen. Dat zal met de nieuwe systematiek van Mobiliteitsfonds, Integrale Mobiliteitsanalyse, en Brede Welvaart wel gaan gebeuren, maar kost nog wel tijd.

- Die tijd is er niet, en derhalve moeten er uit de Klimaatbudgetten nu budgetten rechtstreeks naar de stedelijke regio’s gaan om hun mobiliteitsplannen te realiseren (indachtig conclusie 2). De nationale overheid heeft bij het beoordelen van deze plannen geen rol, wel is een advies van de Klimaatcommissie zinvol.

- Het OV is een belangrijke drager van duurzame stedelijke mobiliteitssystemen. De innovatiekracht van het OV zal sterk moeten toenemen. Daartoe moet er vernieuwing in het concessiestelsel komen.

- Het huwelijk tussen auto en stad moet komend decennium uitlopen op een scheiding. Maar wel een scheiding met nieuw perspectief!

Klik hier voor de volledige 8e Notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit

De onderzoekers:
Micha Arnoldus, TU Delft/ Willem Arts, Tom Knipping TU Eindhoven /  Alexander van der Wal, WUR Wageningen

Het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit, LVM in kernpunten:
- Looptijd December 2021 - 1 Oktober 2024
- Aanleiding: De klimaatopgave bij mobiliteit stagneert. Elektrische aankopen groeien maar langzaam,
terwijl ‘mobiliteit’ in reductie fors achterblijft bij andere maatschappelijke sectoren.
- Doel: Mobiliteit draagt op korte termijn volop bij aan de klimaatopgaven en garandeert daarbij nationale betaalbaarheid, - inclusiviteit en verantwoorde wereldmobiliteit.
- Aanpak: Studenten maken in een laboratoriumomgeving inspirerende notities over aspecten, thema’s en inzichten die wél kunnen bijdragen aan versnelde emissiereducties. Deze notities worden aangeboden in de vorm van compacte persberichten voor de media en longreads voor beleid en politiek.
- Wie: Groep van twaalf masterstudenten, van tien masteropleidingen en zes universiteiten, met ondersteuning van een vakinhoudelijke deskundigen van onder meer TNO, I&W, Planbureau voor de Leefomgeving en Vos Logistics.
- Werkwijze: Studenten dragen ideeën aan. Zij werken die met een begeleidend hoogleraar en met betrokken professionals uit tot praktische onderzoeksvoorstellen. Deze studies resulteren in korte en langere praktische notities ten behoeve van een versnelde transitie naar verantwoorde mobiliteit.

foto Shutterstock

Het mobiliteitssysteem bezwijkt in dichtbevolkte delen onder een enorme druk, terwijl het in de dunner bevolkte delen niet levert wat het zou moeten leveren

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.