Lopen steeds vaker op internationale agenda's: Walk21 breidt activiteiten uit

donderdag 6 juni 2024

Foto: Shutterstock

Walk21 organiseert de jaarlijkse wereldconferentie over het gewone, dagelijkse lopen. Maar de laatste jaren breiden de activiteiten zich gestaag uit. Lopen komt nadrukkelijker in beeld op wereldtopconferenties voor het klimaat, maar ook binnen Europa. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld hulp om beleid om te zetten in actie.  

Bij COP28 Dubai, de meest recente grote klimaatconferentie in december 2023, kwam lopen meer in beeld dan tijdens voorgaande edities. Bronwen Thornton, CEO van Walk21, zei: ”Walking is the fastest track to a sustainable future.” Landen zien nog te vaak lopen, evenals fietsen, als strikt lokale vervoerwijzen, aldus Thornton: “Maar regeringen zijn bij uitstek geschikt om lopen en fietsen te integreren in nationaal verkeer- en vervoerbeleid. Hier moet veel gebeuren. In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 beloofden zo`n 200 landen met nationale beleidsvoornemens te komen. Een aantal daarvan hebben dit voor lopen en fietsen gedaan. Maar nu wacht nog de uitvoering”. 

Walk21 organiseert conferenties vanaf het jaar 2000. Doorgaans betekent dit dat de stad of het land waar het evenement wordt gehouden, veel meer voor voetgangers gaat doen. Denk aan Rotterdam (2019) of Ierland (2022), of Kigali in Rwanda. Deze laatste bijeenkomst gaf vorig jaar een impuls aan het serieuzer nemen van voetgangers in een serie Afrikaanse landen. 

Veel tools en kennis gratis

Walk21 breidt uit. Hoog tijd voor een gesprek met founder Jim Walker, charismatisch boegbeeld vanaf het begin. En met Ineke Spapé, een van de bevlogen bestuursleden van Walk21 Europe en emeritus lector aan Breda University of Applied Sciences. 

Walker schetst de positieve ontwikkeling op klimaatgebied: “Het besef begint door te dringen dat lopen bij uitstek helpt om maar liefst 15 van de 17 geformuleerde SDG`s te bereiken. Dat zijn de Sustainable Development Goals die alle leden van de Verenigde Naties in 2015 hebben ondertekend. Wij leggen daarbij de focus op een aantal quick wins. Zij dragen bij zodat overheden klimaatdoelen sneller bereiken.“

Een groot aantal tools en veel kennis zijn gratis beschikbaar via www.walk21.com. Walker:  “We hebben een enorme virtuele bibliotheek. En waar nodig en nuttig bieden we praktische hulp. Onlangs was ik bijvoorbeeld in Groningen met zijn fantastische leidraad Leefbaarheid Openbare Ruimte. Hier speelt: hoe voeren we die leidraad uit? De fiets krijgt veel aandacht, nu moet lopen een flinke inhaalslag krijgen”.  

Burgers een leidende rol

Groningen neemt, net als Leeuwarden, deel aan ‘Active Cities’. Samen met zes buitenlandse steden en twee universiteiten. Walk 21 ondersteunt dit programma, gefinancierd door Interreg North Sea Region, bijvoorbeeld tactical urbanism. Spapé: “Met deze methode hebben burgers een leidende rol bij het testen en realiseren van goedkope, op korte termijn gerichte maatregelen. Experts coachen hen meer dan dat zij zeggen wat moet gebeuren. Ook bewustwordingscampagnes horen bij dit project”. 

Walk21 Europe doet meer, zegt Spapé: “We willen het voortouw nemen in de loopagenda van Europa. De EU Green Deal, gericht op slimme, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, biedt vele aanknopingspunten”. Ook krijgt het Pan-European Master Plan for Walking (PEP), gereed in 2025, steun. Met 56 landen, in en buiten Europa, onder de vlag van de Verenigde Naties en de WHO. Vorig jaar verzorgde Walk 21 hiervoor onder meer gratis trainingen voor regeringen, gefinancierd door de Volvo Foundation.

Systematische aanpak

Walker: “Met een zo efficiënt mogelijke inzet willen we effectieve resultaten voor lopers helpen bereiken. We doen dat op basis van bewezen kennis en met een systematische aanpak. Hier is veel te winnen. Wist je dat wereldwijd slechts 20 procent van projecten op verkeersgebied worden geëvalueerd? Onthutsend weinig”.

Veiligheid is belangrijk voor voetgangers. Walker: ”In februari 2025 vindt de volgende mondiale ministerconferentie plaats in het kader van het Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 20210- 2030. Doel: breng het aantal verkeersdoden in 2030 met 50 procent terug. Een belangrijk lobbymoment voor lopen plus fietsen als duurzame probleemoplossing. Onderzoek en beleid richt zich nu grotendeels op de auto. Hoog tijd dat voetgangers ook volwaardig aandacht krijgen”. 

Walker: “Te vaak hebben juist buurten met veel lage inkomens een loopnetwerk van onvoldoende kwaliteit. Het nieuwe Nederlandse beleid om eerst te kijken naar lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit en dan pas de auto, is veelbelovend”.

Hollandse inbreng

Nederlandse ervaring om beleid om te zetten in praktijk heeft buitenlandse waarde, ervaren Spapé en Walker. Walker: “Het Nederlandse leiderschap in klimaatdiscussies is de moeite waard om te vertalen in voorrang geven aan lopen. En organisaties als de SWOV hebben veel kennis in huis! Zij beschikken over een aantal best brains op gebied van verkeersveiligheid. Zorg ervoor dat anderen hiervan meer kunnen profiteren”.

De jaarlijkse conferentie blijft belangrijk uithangbord. De editie van oktober 2024, in Lissabon, krijgt veel, ook Nederlandse, aandacht. Spapé: “Ik neem een groot aantal studenten uit Breda mee. Zij doen daar praktijkonderzoek en presenteren hun bevindingen. Juist deze experts van de toekomst moeten lopen goed tussen de oren krijgen”. 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief