Het Nederlandse buitengebied wordt steeds autoafhankelijker

woensdag 23 februari 2022

Terwijl het particulier autobezit in centrum-stedelijke gebieden het afgelopen decennium daalde, steeg het autobezit in meer landelijke gebieden, zo blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. “Mensen buiten de grote steden zijn steeds afhankelijker van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het openbaar vervoer steeds minder vaak een goed alternatief biedt.”

Nederland heeft de op één na hoogste ruimtelijke autodichtheid van Europa, alleen in Malta zijn er meer auto’s per vierkante kilometer. Begin 2020 had Nederland 8,7 miljoen auto’s op naam van particulieren en bedrijven. In datzelfde jaar telde Nederland 17,4 miljoen inwoners en 8 miljoen huishoudens. Een Nederlands huishouden beschikt gemiddeld over iets meer dan één auto (Bron: Het wijdverbreide autobezit in Nederland).

Scheve verdeling

De auto’s zijn niet evenredig verdeeld over de Nederlandse huishoudens. Zo beschikt 6 procent van de Nederlandse huishoudens over drie of meer auto’s. Dat betekent dat 450.000 huishoudens samen over ruim 1,5 miljoen auto’s beschikken. 26 procent van de Nederlandse huishoudens heeft geen auto. Autoloosheid in niet altijd gewenst, in veel van deze gevallen hebben mensen geen auto vanwege gezondheidsredenen of financiële problemen.

1 op de 3 Nederlanders ziet autobezit niet als vrije keuze, maar als noodzaak. Inwoners van de minder stedelijke gebieden van Nederland zijn voor hun vervoer het meest afhankelijk van de auto. Veel Nederlands huishoudens beantwoorden de afhankelijkheid van de auto met de aanschaf van een extra auto.

Meer autobezit zorgt voor meer autogebruik

De toename van het bezit en gebruik van de auto stimuleert de groei van het autosysteem. Er wordt meer infrastructuur aangelegd en er komen meer parkeerplaatsen en garagebedrijven. Ook zorgt de toenamen van de automobiliteit voor ruimtelijke spreiding en schaalvergroting. Doordat de afstanden steeds groter worden, wordt de auto een steeds noodzakelijker middel om toegang te krijgen tot voorzieningen. De dunbevolkte landelijke gebieden van Nederland zijn kwetsbaar voor een toenemende autoafhankelijkheid.

In centrum-stedelijke gebieden spelen er juist ontwikkelingen die niet in het voordeel zijn van de automobilist. Wegen worden versmald, de maximumsnelheid verlaagd en het aantal parkeerplaatsen verminderd. In de vier grootste Nederlandse steden groeide het aantal inwoners terwijl het autogebruik stabiliseerde.

Gevolgen

De toenemende autoafhankelijkheid heeft grote maatschappelijke gevolgen. Volgens schattingen van het KiM beschikken 5 tot 6 procent van de Nederlandse huishoudens gedwongen over een auto. Deze mensen kunnen zich eigenlijk geen auto veroorloven en bezuinigen dus op andere huishoudposten.

 

Klik hier voor de volledige onderzoekspublicatie: ‘het wijdverbreide autobezit in Nederland’.

Bron: Shutterstock

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.