Politieke woordvoerders over mobiliteitsmanagement (VK 1/2009)

donderdag 25 augustus 2011

Ger Koopmans, Lid Tweede Kamer CDA:

Gezamenlijk mobiliteitsmanagement

‘Mijn stelling is: files zijn van ons allen, daarom moeten we mobiliteitsmanagement opnemen in CAO’s. En dat mag best een tandje meer, omdat op het gebied van woon-werkverkeer meer te bereiken is. Dat kan in CAO’s. je moet ook mogelijkheden creëren voor werkgevers die willen inzetten op bijvoorbeeld telewerken. Daarvoor gaan wij met minisiter Eurlings en staatssectretaris de Jager praten over fiscaliteit.

Ook gaan in we in maart een debat organiseren in de Tweede Kamer en vragen aan het kabinet: wat gaan we nu verder doen en hoe staat het met de voortgang?

Wij willen naast investeren in wegen en ov en kilometerheffing  ook nadrukkelijk mobiliteit accommoderen en faciliteren om ook op andere manieren mobiel te kunnen zijn zonder drempel.’      

Kees Vendrik, Lid Tweede Kamer GroenLinks:

Het kabinet is te vrijblijvend bezig

‘Het euvel is dat het kabinet te vrijblijvend bezig is. Lodewijk de Waal heeft een visie gemaakt met verstandige opmerkingen, maar het lijkt wel of we nu over gaan tot de orde van de dag.

Mobiliteitsmanagement is een goedkopere manier van omgaan met files. Het is ook beter voor het milieu. Laten we bezien welke maatregelen er op basis van de bestaande infrastructuur kunnen worden genomen, voordat er asfalt wordt bijgelegd. Het afsluiten van convenanten alleen schiet niet op. Er zijn nu wel stimuleringsmaatregelen voor de voorlopers van mobiliteitsmanagement, maar het kabinet moet regels maken als stok achter de deur om de achterblijvers over te halen. Maar bij veel bedrijven heerst nog koudwatervrees.

Als je moet kiezen tussen 30 miljard voor extra wegen aanleggen of je regelt dat de mensen niet in de spits komen, dat is veel goedkoper. Het is teleurstellend hoe weinig tempo erin zit.’

Lia Roefs, Lid Tweede Kamer PvdA:

Er valt nog een wereld te winnen

‘Bij mobiliteitsmanagement worden al een hoop goede dingen gedaan, maar er valt nog een wereld te winnen. Dit jaar gaan we de reiziger nog meer centraal stellen. Daarvoor is uniforme reisinformatie een belangrijke voorwaarde. Vooral de kleine oplossingen in mobiliteitsketens zijn ontzettend belangrijk, zoals bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus op de trein. Deze zaken worden in de regio flink aangepakt en de staatssecretaris, wij dus, trekken er extra geld voor uit. Daarnaast is er dit jaar ook alle aandacht voor de fiets. Aanleg, onderhoud èn verbetering van fietspaden en stallingen staan hoog op de agenda. Ook fiscale voordelen bij fietsgebruik komen dit jaar aan de orde. Veel aandacht ook voor de overstap uit de auto naar fiets, tram of bus. Dit is essentieel voor een gezond leefklimaat en minder files.’

Mr. C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid SGP:

Rijk moet kaders scheppen en voorbeeldfunctie vervullen

‘De Taskforce mobiliteitsmanagement heeft vorig jaar een uitstekende aanzet gegeven, waarmee een beduidende reductie van het aantal autokilometers bereikt kan worden. Deze plannen moeten verzilverd worden en mogen niet verzanden. Ook voor deze - wellicht wat minder aandacht trekkende - projecten geldt, dat de schop de grond in moet!

De SGP ziet een duidelijke link tussen mobiliteitsmanagement en invoering van de kilometerheffing. Mobiliteitsmanagement biedt immers alternatieven voor het autogebruik in de spits en stimuleert mensen een bewuste keus te maken. Een stevige inzet op de kilometerheffing moet derhalve gepaard gaan met een stevige impuls voor mobiliteitsmanagement.

Het zal de nu de kunst zijn om de vrijblijvendheid voorbij te komen. Zo zal onder meer bij het bedrijfsleven een cultuuromslag moeten plaatsvinden ten aanzien van mobiliteitsmanagement. Het Rijk moet hiervoor kaders scheppen. Daarnaast zou het Rijk zelf - als zeer grote werkgever - een belangrijke voorbeeldfunctie moeten vervullen.’

Emile Roemer, Lid Tweede Kamer SP:

Aanpak mobiliteitsmanagement te stroperig

‘De sleutel tot het oplossen van veel fileleed is mobiliteitsmanagement. En toch is het al jaren een onderbelicht onderwerp. De afgelopen decennia werd vooral het aanleggen van extra wegen als het middel tegen files. En als er dan al sprake was van mobiliteitsmanagement was dat meer gericht op het beprijzen van het weggebruik dan op het verdelen van de schaarse capaciteit. Daar lijkt nu eindelijk aandacht voor te zijn.

Lodewijk de Waal stelde terecht dat het probleem niet zozeer de wegcapaciteit is, maar het benutten van die wegcapaciteit. De spits zorgt voor steeds grotere problemen, terwijl daarbuiten nog vaak wel wegcapaciteit over is. Via gespreide werktijden, meer thuiswerken en fiscale maatregelen om mensen dichter bij hun werk te laten wonen is veel te bereiken.

De plannen van De Waal komen in grote lijnen overeen met het eerder door de SP gelanceerde plan ‘Van stilstand naar vooruitgang’, waarin we aangeven hoe de files aan te pakken zijn zonder een duur systeem van filebelasting (de kilometerheffing van minister Eurlings). Hierbij zet de SP in op alternatieven als openbaar vervoer, maar ook de gespreide werktijden en het dichter bij huis werken (of zelfs helemaal thuis).

Met het plan van De Waal kwam er opeens volop draagvlak voor het mobiliteitsmanagement waar de SP voor staat. Zelfs de minister omarmde het plan. Maar daarna werd het stil. Teveel moest weer worden uitgezocht. En daarmee belandt het in de stroperigheid van de ministeries. In 2009 moet mobiliteitsmanagement centraal komen te staan. Anders blijft het dweilen met de kraan open om de files aan te pakken.’

 
Auteur: Eveline Korving

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden