Regionale en lokale aanpak kan grote CO2-besparing mobiliteitssector opleveren

maandag 14 november 2022

Door slimme maatregelen door regionale en lokale overheden kan een forse CO2-reductie gerealiseerd worden, stelt CE Delft in een nieuw onderzoekrapport. Provincies en gemeenten dringen er bij het Rijk op aan om werk te maken van de aanbevelingen. De totale CO2-uitstoot van de mobiliteitssector groeit met het huidige beleid van 14% naar 22% in 2030, aldus CE Delft. Ook mag de stikstofuitstoot door de sector niet genegeerd worden. 

Aanbevelingen

CE Delft heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg en de Provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar extra maatregelen om de CO2 uitstoot in de mobiliteitssector terug te brengen.  In het onderzoek wordt een lijst van 19 maatregelen onderzocht die regionale en lokale overheden kunnen nemen. Afhankelijk van welke maatregelen er worden doorgevoerd kan tussen de 5,4 en 8,5 megaton CO2 worden bespaard. Dat is tussen de 3,2% en 5,2% van de totale CO2-uitstoot van Nederland en meer dan helft van de resterende reductie-opgave voor de mobiliteitssector.

Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen die in het rapport genoemd worden zijn:

  • Parkeer- en snelheidsbeleid en autoluwe zones
  • Fiets, OV en innovatieve mobiliteit
  • Verduurzaming logistieke sector van weg naar water 
  • ’Spreiden en mijden’ bij en door werkgevers en onderwijsaanpak
  • Zero-emissiezones
  • Duurzaam inkopen van voertuigen en eisen in aanbestedingen

De voorgestelde maatregelen kunnen ook helpen om de uitstoot van fijnstof en stikstof te reduceren. 

Regionaal potentieel

Provincies en gemeenten vragen het Rijk een aantal concrete acties te nemen zoals: het inrichten van woningbouwlocaties op groen vervoer, zorgen we dat OV bedrijven deelvervoer mogen aanbieden en duidelijke afspraken met werkgevers maken over de vergroening van reisgedrag. Ook willen gemeenten en provincies steun van het Rijk en samen een programma starten dat zich bezig gaat houden met de verdere ontwikkeling van de voorgestelde maatregelen.

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.