Verschillende snelheidslimieten in NWB- en HERE-data

maandag 8 juli 2024

Foto: Shutterstock

In Nederland worden verschillende digitale wegennetwerken beheerd en gebruikt voor uiteenlopende doeleinden zoals verkeersmanagement, navigatie en stadsplanning. Twee prominente databases hiervoor zijn het HERE wegennetwerk en het Nationaal Wegenbestand, NWB. Dit artikel onderzoekt de overeenkomsten en verschillen tussen deze databases, met een focus op de toegankelijkheid van wegen voor autoverkeer en de gehanteerde snelheidslimieten.

In ons onderzoek hebben we geprobeerd om ieder element in het HERE wegennetwerk te relateren aan één of meerdere elementen in het NWB. Dit proces van geografisch matchen was complex vanwege de verschillende definities en categorisaties van wegtypen tussen de netwerken. Daar komt bij dat beide netwerken continu worden geactualiseerd.

Het HERE wegennetwerk bevat in totaal 2.039.533 elementen. Hiervan zijn er 1.603.345 (79 procent) gekoppeld aan één of meerdere elementen uit het NWB. De overige elementen kunnen betrekking hebben op niet-verharde 
wegen, parkeerterreinen en andere infrastructuren die mogelijk niet geschikt zijn voor normaal autoverkeer. Dit toont een significante mate van overlap met het NWB, ondanks dat het HERE netwerk een breder scala aan wegtypen omvat.

Het NWB bevat 1.544.648 unieke elementen. Hiervan zijn er 1.169.962 (76 procent) gekoppeld aan het HERE wegennetwerk. Dit impliceert dat een aanzienlijk deel van de NWB-elementen niet overeenkomt met het HERE netwerk. Dit verschil kan worden verklaard doordat het NWB veel fietspaden bevat die niet 
in het HERE netwerk zijn opgenomen (17 procent).

Discrepanties in snelheidslimieten

In het onderzoek hebben we ook de verschillen in snelheidslimieten tussen de gekoppelde elementen gecontroleerd. De analyse toont aan dat van de 1.603.345 gekoppelde elementen, 1.264.633 (79 procent) dezelfde snelheidslimiet hebben in zowel HERE als NWB. Dit betekent dat er voor 338.712 elementen (21 procent) discrepanties bestaan in de snelheidslimieten tussen de twee datasets. Van deze 338.712 elementen met snelheidslimiet verschillen zijn er 83.647 elementen waarbij beide datasets aangeven dat autoverkeer niet is toegestaan of dat er geen snelheidslimiet bekend is. Dit laat 255.065 links over (16 procent van de gekoppelde elementen) waar HERE en NWB verschillende snelheidslimieten aangeven in een van de rijrichtingen.

Grip voor wegbeheerders

Wegbeheerders werken met het NWB waar ze snelheidslimieten administratief bijhouden via de tool George. Dit terwijl weggebruikers de snelheidslimieten van HERE niet alleen in vertrouwen gebruiken voor hun navigatiesystemen, maar ook ‘ongemerkt’ voeden via de connected systemen in hun voertuigen. Om de 
snelheidslimieten van HERE te onderhouden, worden zo naast het NWB, ook de waarnemingen van de verkeersborden uit connected car’s gebruikt. De opgemerkte discrepanties in snelheidslimieten kunnen deels worden verklaard door variaties in data-updates en verschillen in waarnemingen van snelheidslimietborden, bijvoorbeeld door begroeiing. Het kan dus zijn dat lokale aanpassingen niet consistent zijn doorgevoerd (door wegbeheerders of voertuigen) in beide datasets, wat leidt tot de geconstateerde discrepanties. 

Het is daarom essentieel dat de wegbeheerder beschikt over een kaart met de snelheidslimieten zoals in het verkeersbeleid beschreven én grip heeft op de informatie op straat. Deze informatie kan nu worden gecontroleerd door de HERE kaart met snelheidslimieten, zoals camera’s in connected car’s ze waarnemen en op het dashboard van de auto tonen. De verplichting van Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) voor nieuwe auto’s kan hierbij een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. 

Corrigeren van verschillen

Om wegbeheerders te helpen bij het corrigeren van de geconstateerde verschillen hebben we tools en methoden ontwikkeld. Deze worden aan wegbeheerders beschikbaar gesteld in de VIA Snelheden abonnementen. Hiermee bieden we wegbeheerders de mogelijkheid om gemakkelijk en snel grip te krijgen op deze complexe geografische datasets. Door maandelijks de data te actualiseren en te controleren, zorgen we ervoor dat de informatie up-to-date blijft en betrouwbaar is voor dagelijks gebruik.

Conclusie

De aanwezigheid van discrepanties benadrukt de noodzaak van voortdurende data-integratie en harmonisatie tussen verschillende wegennetwerkbeheerders om een uniforme en betrouwbare dataset te waarborgen. Het is daarom van belang dat deze gegevens regelmatig worden geverifieerd en waar nodig worden aangepast om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief