Ongevalscijfers: 684 verkeersdoden in 2023

woensdag 10 april 2024

Foto: Shutterstock

Het CBS heeft de ongevalscijfers over 2023 geplubliceerd. In totaal kwamen er 684 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat is een daling ten opzichte van 2022 (-61), maar meer dan gemiddeld tussen 2010 en 2021. 

In 2023 kwamen er voor het vierde jaar op rij meer fietser (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. 

Het aantal verkeersdoden nam tussen 2000 en 2010 af, maar sindsdien schommelt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per jaar, met een daling tijdens de coronapandemie. Het aantal fietsers dat jaarlijks sterft in het verkeer is de laatste jaren toegenomen. 

Slachtoffers per modaliteit

In 2023 kwamen 270 fietsers om het leven in het verkeer, 20 minder dan het jaar ervoor. In beide jaren reed minimaal 40 procent van hen op een e-bike. 194 inzittenden van een personenauto hadden een fataal ongeluk, 27 minder dan in 2022. Ook overleden 71 voetgangers, 53 mensen in een scootmobiel, 46 motorrijders, 32 brom- en snorfietsers en 16 inzittenden van een bestel- of vrachtauto als gevolg van een verkeersongeval.

Veertig procent fietsdoden door botsing met auto

Van 2019 tot en met 2023 overleden 1 199 fietsers door een verkeersongeval. Van hen kwam 42 procent om door een aanrijding met een personen- of bestelauto. Bijna 10 procent overleed na een aanrijding met een vrachtauto of bus en 32 procent kwam om het leven zónder botsing. Ze kwamen bijvoorbeeld ongelukkig ten val. Van de verongelukte fietsers van 75 jaar of ouder had 38 procent geen botsing gehad.

Van de 1 022 verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto had 29 procent een aanrijding met een andere personen- of bestelauto en 13 procent met een vrachtauto of bus. Bij 40 procent was een botsing met een vast object de oorzaak. Bij de om het leven gekomen voetgangers was in twee derde van de gevallen een personen- of bestelauto betrokken en bij 16 procent een vrachtauto of bus.

Brabant negatieve uitschieter

 In Noord-Brabant vielen 120 dodelijke verkeersslachtoffers. Dat zijn er 21 minder dan in 2022, maar opnieuw het hoogste aantal van alle provincies. De minste verkeersdoden vielen in Flevoland (11) en Zeeland (19). Noord-Brabant heeft het meest uitgebreide wegennet van alle provincies (ruim 23 duizend kilometer), gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland.

Meeste doden per kilometer weg: Haaglanden en Amstelland

Per duizend kilometer weg in die provincie was het aantal verkeersdoden niet in Noord-Brabant, maar in Noord- en Zuid-Holland het hoogst. Uitgesplitst naar veiligheidsregio vielen in Haaglanden (met onder andere Den Haag en Zoetermeer) en in Amsterdam-Amstelland met 8 doden per duizend kilometer relatief de meeste doden in de afgelopen vijf jaar. In de regio's in het noordoosten van Nederland waren dat er minder dan 4. Zeeland telde met 2,5 verkeersdoden per duizend kilometer weg de minste verkeersslachtoffers.

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief