Vijf CliMob-cities bestuderen maatregelen voor klimaatvriendelijke mobiliteit

donderdag 4 maart 2021

Veel Europese steden hebben ambitieuze langetermijndoelen om de CO2-uitstoot door mobiliteit te verminderen. Het Europese project CliMobCity 2050 onderzoekt welke maatregelpakketten en beleidsopties veelbelovend lijken om die CO2-uitstoot voldoende te reduceren en om tot een betere ruimtebenutting te komen.

Redactie

Initiatiefnemer van het project en projectleider is dr. Ekki Kreutzberger van de TU Delft. Inhoudelijk zijn onder meer zijn TU-collega’s Niels van Oort (openbaar vervoer) en Maaike Snelder (nieuwe mobiliteit) bij dit project betrokken. Praktisch onderzoeken de partnersteden Thessaloniki, Plymouth, Leipzig, Bydgoszcz en Almería de mogelijkheden om hun lange termijn klimaatdoelstellingen op het gebied van mobiliteit te bereiken. Ze worden daarbij ondersteund door de adviespartners Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en de TU Delft.

Maatregelpakketten

Elk van de partnersteden heeft één of meer pakketten van vervoersmaatregelen gedefinieerd en gebruikt nu vervoersmodellen en andere methoden om de mobiliteitseffecten van deze maatregelen te voorspellen. Vervolgens zal het Potsdammer onderzoeksinstituut PIK een inschatting maken van de resulterende CO2-reductie. Op basis van de resultaten kunnen de pakketten worden aangepast en zal elke partnerstad een concreet ‘actieplan’ opstellen.

De pakketten omvatten een breed scala aan maatregelen, zoals de uitbreiding van het openbaar vervoer, het stimuleren van lopen en fietsen, het introduceren van autovrije zones, het aanbieden van een oplaadpuntennetwerken voor elektrische voertuigen, het aanbieden van deelmobiliteit en Mobility-as-a-Service opties, en een op mobiliteit gerichte ruimtelijke ordening. De pakketten omvatten ook beleid of verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de demografie, werkgelegenheid en stedelijke functies. 

De maatregelpakketten verschillen per stad. Thessaloniki wil de effecten onderzoeken van een ‘modal shift’ en een ‘innovatief’ maatregelpakket, gerelateerd aan een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Plymouth overweegt drie maatregelpakketten: één met betrekking tot een bestaand strategisch plan, twee andere met verdergaande maatregelen. Het pakket van Bydgoszcz is voornamelijk verkennend van karakter; het omvat onder andere de uitbreiding en beter gebruik van het tramsysteem en het verbeteren van overstappunten tussen trein, tram en auto. Het pakket van Leipzig is afgeleid van recent ontwikkeld strategisch mobiliteitsbeleid, waaronder het inrichten van ‘mobiliteitshubs’ en het stimuleren van vraagafhankelijke vervoerdiensten voor specifieke gebieden in de stad. 

2050 CliMobCity wordt gefinancierd door het Interreg Europe programma. Volg de ontwikkelingen van het project op: http://www.interregeurope.eu/2050climobcity

 

2050CliMobCity
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.