Wegdromen: ‘Bij woningbouwplannen nadenken over inclusieve mobiliteit’

vrijdag 5 mei 2023

Vervoersarmoede: Verkeerskunde volgt in 2023 deskundigen die in hun gemeente werk maken van vervoersongelijkheid in het mobiliteitssysteem. In deze aflevering de visie van Maya Kallen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Venray. Bij een van de Wensbus-organisaties binnen Noord-Limburg, zegt zij: “De Wensbus levert echt een belangrijke bijdrage aan het bereikbaar houden van heel Noord-Limburg."


Verkeerskunde 2/2023: Klimaat

Dit artikel komt uit Verkeerskunde 2/2023, met het dossier 'klimaat' onder leiding van gasthoofdredacteur Hannah van Amelsfort, de visie van minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, blogs, uit de journals, en meer. 
Meer lezen? Kijk hier!
Verkeerskunde 2/2023 verschijnt 5 mei 2023. Heeft u al een abonnement?


Is er aandacht voor vervoersongelijkheid in het mobiliteitsbeleid in de gemeente Venray?

“Hier is zeker aandacht voor in de gemeente. Onlangs heeft Stichting Zet een kwalitatief onderzoek gedaan naar vervoers(on)gelijkheid in de Noord-Limburgse gemeenten. In de gemeente Venray is er samen met intermediairs in de wijk Veltum met inwoners gesproken over dit thema. Er is achterhaald wat mogelijke redenen zijn dat mensen vervoersongelijkheid ervaren. Gaat het bijvoorbeeld om een gebrek aan informatie of zijn er financiële redenen voor? Deze inzichten bieden de gemeente Venray mogelijkheden om beleidskeuzes aan te passen.”

Hoe wordt de bereikbaarheid voor alle groepen in de gemeente geborgd?

“Dit gebeurt op verschillende manieren. We doen dit onder andere door bij woningbouwplannen na te denken over inclusieve mobiliteit. Onderdeel daarvan is dat er steeds vaker wordt nagedacht over mogelijkheden voor mensen om hun scootmobiel en fiets makkelijk te kunnen stallen en tevoorschijn te halen. Waar nog een uitdaging zit, is in het grote landelijke gebied dat de gemeente Venray kent. In kleine dorpen verdwijnen voorzieningen en dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit geldt ook voor buslijnen die er verdwijnen. Het mooie is dat je bij de kleine kernen wel weer nieuwe vervoersalternatieven ziet ontstaan, zoals de Wensbus. Vrijwilligers zorgen ervoor dat ook de mensen die geen auto meer hebben, of niet meer kunnen rijden, zich kunnen blijven verplaatsen.

Verder zijn we met de Noord-Limburgse gemeenten binnen het samenwerkingsverband Trendsportal gestart met het project ‘Kommee, samen op pad!’ (kommeesamenoppad.nl). Dit komt erop neer dat we ouderen van informatie voorzien over vervoersmogelijkheden die er zijn. Ook worden er probeerdagen georganiseerd waarbij mensen onder begeleiding van een ov-ambassadeur op pad gaan. Daarnaast is de fiets of de e-bike een belangrijk vervoersmiddel om de bereikbaarheid te borgen binnen onze gemeente. Daarom zetten we ons als gemeente in om ouderen veilig te laten doortrappen.”

Werkt de afdeling mobiliteit op dit gebied samen met andere afdelingen of organisaties?

“Integraal samenwerken op het thema vervoers(on)gelijkheid is naar mijn mening essentieel. Daarom werkt de afdeling mobiliteit nauw samen met de collega’s van het sociale domein. We trekken hier echt samen in op. Ook intensiveren we de samenwerking op dit thema door regionaal samen te werken binnen de netwerkorganisatie ‘de Gezondste Regio’. Ook werken we samen met het gehandicaptenplatform. Hun inzichten zorgen echt voor een andere blik op de fysieke ruimte.”

Hoe houdt u uw (vak)kennis over vervoersongelijkheid op peil?

“Het thema vervoers(on)gelijkheid staat de laatste tijd gelukkig steeds meer in de belangstelling; er wordt steeds meer over gepraat. Via diverse kennisbladen wordt erover geschreven en ook via het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) is hierover veel informatie te vinden. Daarnaast is het thema onderdeel van ‘Brede Welvaart‘  en is het denk ik ook verstandig om die kennis op peil te houden. Verder biedt het onlangs verrichte onderzoek door Stichting Zet inzichten over het onderwerp.”

Wat is uw droomproject op het gebied van vervoers(on)gelijkheid?

“Een project dat via diverse disciplines in samenwerking tot stand is gekomen en waarbij er ruim aandacht is voor de menselijke kant. Het zou hartstikke mooi zijn om een systeem te ontwikkelen waarin mensen flexibel en op een makkelijke en begrijpelijke manier kunnen reizen en minder afhankelijk hoeven te zijn van een auto. Een voorbeeld is het project HaltetaxiRRReis waarbij een deeltaxi op bestelling flexibel van halte naar halte rijdt. Hierdoor kunnen mensen makkelijk overstappen op het reguliere openbaar vervoer. Ik denk dat dit een mogelijke oplossing is voor de uitdagingen die het verdwijnen van buslijnen met zich meebrengt. Binnen mijn droomproject is er dan ook voldoende ruimte voor de menselijke kant van het verhaal: dat mensen begrijpen hoe het maken van een reservering werkt en dat we het gewenste gedrag voor mensen zodanig makkelijk maken dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken en weerstanden geen belemmering hoeven te zijn.”

Meer lezen over mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg.

 

Maya Kallen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Venray. Foto: Verkeerskunde / Maarten Reith

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.