‘Als we meer kwaliteit van leven dicht bij huis hebben, reizen we hopelijk ook veel minder’

dinsdag 26 april 2022

“Dit is de Hengelosestraat waar we de fietssnelweg F35 hebben ingepast in de bestaande binnenstad. Een mooi project waar voetganger en fietser centraal stonden, terwijl ook de autobereikbaarheid van het station een voorwaarde was en we veel ruimte voor klimaatadaptatie en vergroening hadden. Een mooi detail is dat de bakfiets van onze interne postbezorger te zien is.”

Klimaatuitdagingen: Verkeerskunde volgt in 2022 deskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatuitdagingen. Hoe haalt gemeente Enschede de klimaatdoelstellingen? In deze aflevering de visie van beleidsadviseur mobiliteit Benjamin Groenewolt, gemeente Enschede.

Hoe gaat gemeente Enschede om met de in het Klimaatakkoord gestelde doelstelling om uitstoot te verminderen?

“Enschede draagt bij waar mogelijk, maar blijft ondertussen ook naar het Rijk kijken als het gaat om toegezegde middelen voor uitvoering. De opgave die op ons afkomt is groot, daar zijn we ons allemaal van bewust en daar werken we graag aan mee. Tegelijkertijd verwachten we daarbij ook dat het een samenwerking wordt met Rijk en provincie, waar ieder zijn deel doet.”

Welke concrete maatregelen neemt gemeente Enschede om de klimaatuitdagingen aan te gaan?

“Het meest tastbaar vandaag de dag is de interne post van de gemeente. Als gevolg van de klimaatambities in het aanbestedingsbeleid gaat de post tegenwoordig zo goed als helemaal op de fiets. En we hebben sinds 2016 de campagne ‘Enschede Fietsstad’ om het fietsgebruik in brede zin te promoten. Daarnaast voeren we een zero emissie-zone voor logistiek verkeer in per juli 2025, waarbij we verkennen of we deze per 2030 kunnen uitbreiden naar alle verkeer. Daarnaast streven we in de Mobiliteitsvisie 2030, ‘Enschede Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar’, naar een modal shift die resulteert in minder autoverkeer in het centrum.”

Tot welke veranderingen in mobiliteit leidt dit tot pakweg 2035?

“We voorzien een toename van fietsers en voetgangers, met name in het centrum. Om de gewenste stedelijke ontwikkeling daar door te maken, moet de rol van de auto kleiner worden. Ook een investering in station Enschede en de omgeving daarvan kan daar bij helpen; zo maken we ook van het ov een aantrekkelijk alternatief. Voor onze eigen organisatie hebben we afgesproken om bij alles wat opnieuw wordt aanbesteed zero emissie als standaard te hanteren.

Hoe brengt gemeente Enschede de belangen tussen klimaat en bereikbaarheid in balans? Blijven automobilisten bijvoorbeeld welkom?

“De automobilist blijft welkom in Enschede. Zeker voor de langere afstand is dit een logisch alternatief. De uitdaging zit hem er in om de overlast die dat met zich meebrengt te verkleinen. Denk aan het vergroenen van de aandrijving, het faciliteren van parkeren op afstand, het voorkomen van korte ritten, vergroening van parkeerplaatsen.”

Hoe houdt u uw vakkennis over ‘klimaat’ op peil?

“Met name via online kennisdeling. Enerzijds door webinars die diverse instanties aanbieden, anderzijds door veel meer dan voorheen samen te werken met andere gemeentes. Niet alleen in de regio, maar juist ook met vergelijkbare steden met vergelijkbare uitdagingen. Dat zie ik toch als een van de grote winsten van het anders werken.”

Kan het uitbannen van ‘fossiel’ tot uitsluiting en isolement leiden? En hoe gaat de gemeente daar eventueel mee om?

“De kosten die de energietransitie met zich meebrengt zijn groot. Dit geldt voor woningen, maar zeker ook voor mobiliteit. We moeten voorkomen dat mensen buiten de samenleving vallen doordat mobiliteit niet meer betaalbaar is voor hen. De fiets kan hier een bijdrage leveren en ook het ov. En tegelijkertijd moeten we samen met onze collega’s van het sociaal domein waakzaam blijven dat automobiliteit straks niet het privilege wordt van de happy few.”

Wat is uw droomproject op het gebied van klimaat en mobiliteit?

“Slimmer omgaan met personenauto’s: hoe kunnen we van individueel autobezit naar meer collectieve vormen gaan? De piekbelasting in de ochtend- en avondspits wat betreft rijdende auto’s zorgt ook voor een piekbelasting op de andere momenten van geparkeerde auto’s. Die nemen veel ruimte in die we ook anders zouden kunnen benutten: enerzijds voor klimaatadaptatie door te vergroenen en ruimte te bieden voor waterberging, anderzijds ook voor samenleven en ontmoeten. Buurttuintjes, speelplaatsen en bankjes. Als we meer kwaliteit van leven dicht bij huis hebben, hoeven we hopelijk ook veel minder kilometers te reizen om die kwaliteit elders te vinden.”

Zie ook: verkeerskunde.nl/wegdromen

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.