Wegdromer Martijn Tiersma, Gemeente Noordwijk

woensdag 22 juni 2022

‘Bij elk project moet de eerste vraag zijn: ‘Kan het schoner, slimmer of anders?’’

Klimaatuitdagingen: Verkeerskunde volgt in 2022 deskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatuitdagingen. In deze aflevering de visie van Martijn Tiersma, medewerker verkeer en mobiliteit bij de gemeente Noordwijk. Hij staat bij het vrijliggend fietspad langs de Herenweg dat onderdeel is van het Noordwijkse Doorfietsroutenetwerk. Begin dit jaar is het fietspad hernieuwd aangelegd. Hierbij is gebruik gemaakt van circulair beton met olifantsgras uit de omgeving van Schiphol.

Hoe gaat gemeente Noordwijk om met de in het Klimaatakkoord gestelde doelstelling om uitstoot te verminderen?

“Op weg naar een economisch sterk, leefbaar, bereikbaar en duurzaam Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, probeert de gemeente samen te werken met zo veel mogelijk lokale en regionale partijen. Alhoewel mobiliteit een belangrijke rol speelt in de klimaatuitdagingen, vraagt de gestelde opgave vanuit het Klimaatakkoord om meer invulling dan alleen acties in het verkeer en vervoer. De impact is namelijk voor alle sectoren groot. Waar bijvoorbeeld fietsen steeds belangrijker wordt, heeft het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming ook directe gevolgen voor de openbare ruimte en de samenleving. De gemeente probeert de belangen te bundelen en middels samenwerking bij te dragen aan de gestelde doelstelling om uitstoot te verminderen.”

Welke concrete maatregelen neemt gemeente Noordwijk om de klimaatuitdagingen aan te gaan?

“Langzaamaan verschuift de focus steeds meer naar duurzame mobiliteit. Het afgelopen jaar is een fietsplan en een integrale visie op laadinfrastructuur vastgesteld. Het doel van het Fietsplan Noordwijk 2022 is om door middel van maximale inzet op (landelijke) richtlijnen én integraal meebewegen met de omgeving tot een minimale beperking van de fiets te komen. Dit geldt eigenlijk ook voor de transitie naar elektrisch rijden. Elektrische laadinfrastructuur moet makkelijker voorhanden zijn om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers.”

Tot welke veranderingen in mobiliteit leidt dit tot pakweg 2035?

“Naar verwachting zal het gebruik van duurzame vervoersmiddelen de komende periode verder toenemen. De ontwikkelingen volgen elkaar in deze sector snel op en leiden tot een verandering in patronen en specifieke behoeften. Dit heeft gevolgen voor het mobiliteitssysteem en de openbare ruimte. Door de snelle opeenvolging van ontwikkelingen is het echter de vraag hoe wij daar op een proactieve, robuuste en toekomstbestendige manier mee om kunnen gaan.”

Hoe brengt gemeente Noordwijk de belangen tussen klimaat en bereikbaarheid in balans? Blijven automobilisten bijvoorbeeld welkom?

“Het is altijd een opgave om verschillende belangen te verenigen, maar de belangen van klimaat en bereikbaarheid staan niet per definitie haaks op elkaar. Integendeel zelfs, duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging om een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Verschillende speerpunten, zoals bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid, kunnen hand in hand gaan. Of automobilisten in de toekomst nog welkom zijn hangt af van meerdere omstandigheden. Misschien soms wel, misschien soms niet of juist op een andere manier door bijvoorbeeld parkeren op afstand.”

Hoe houdt u uw vakkennis over ‘klimaat’ op peil?

“De wereld ontwikkelt zich voortdurend en het thema ‘klimaat’ is steeds vaker een belangrijk onderwerp van gesprek. Op deze manier krijg ik al veel nuttige informatie mee in mijn dagelijks werken. Daarnaast bezoek ik waar mogelijk evenementen, opleidingen of webinars waar bijvoorbeeld duurzame mobiliteit ter sprake komt. Op die manier blijf je leren, nadenken en hoor je dingen die uiteindelijk toepasbaar zijn in de praktijk.”

Kan het uitbannen van ‘fossiel’ tot uitsluiting en isolement leiden? En hoe gaat de gemeente daar eventueel mee om?

“De energietransitie heeft zeker gevolgen voor de samenleving, de infrastructuur en bijvoorbeeld ieders transportmogelijkheden. Samen met de verstedelijkings-opgave kan dit gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Echter kan een geleidelijke mobiliteitstransitie naar duurzamere alternatieven voor het rijden op fossiele brandstoffen samen met een gedragsverandering sociale uitsluiting en ongelijkheid juist verkleinen. Door ons vaker te richten op andere vervoerstypen kan dit het maatschappelijk welzijn verbeteren en bijvoorbeeld leiden tot een schonere leefomgeving. Zo is fietsen duurzaam, gezond, schoon, goedkoop en ruimtebesparend. Daarnaast is de fiets op veel kortere afstanden vaak sneller op bestemming dan een auto.”

“Al met al moeten de klimaatuitdagingen integraal en samen met de overheid en de maatschappij worden aangepakt. Door de dialoog te voeren in de gemeente kan duurzaamheid prioriteren op het gebied van klimaat, mobiliteit en toegankelijkheid op een langere termijn.”

Wat is uw droomproject op het gebied van ‘klimaat en mobiliteit’?

“Er is een extra stap nodig om het potentieel van fietsen maximaal te benutten, maar sowieso zijn op het gebied van duurzame mobiliteit nog veel stappen te zetten. Eigenlijk zou bij elk (mobiliteits)project de eerste vraag moeten zijn: kan het schoner, slimmer of anders?”

 

 

Martijn Tiersma Verkeerskunde

Martijn Tiersma, medewerker verkeer en mobiliteit, gemeente Noordwijk

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.