‘We willen een actieve gemeente zijn op het gebied van klimaat’

woensdag 9 maart 2022

‘Hier sta ik voor mijn huis met diverse ‘groene’ elementen. In de eerste plaats een elektrische deelauto, heel belangrijk voor de transitie naar een duurzamere mobiliteit. Maar ook: een groen dak, een appelboom, een oprit van olivijn (bindt CO2), heatpipes (voor de zonneboiler) en in de garage een houtpellet cv-kachel. Niet zichtbaar op de foto zijn zonnepanelen en warmtepompen.' 

Hoe gaat gemeente Oldambt om met de in het klimaatakkoord gestelde doelstelling om uitstoot te verminderen? 

Gemeente Oldambt wil een actieve gemeente zijn op het gebied van klimaat. Dat wil zeggen dat we duurzaamheid uitdragen in ons denken en doen, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, gemeentelijke gebouwen en vervoer. We vergroten het aandeel duurzame energie en zorgen ervoor dat de gemeente bestand is tegen weersextremen. 

In 2019 heeft het college besloten om toe te treden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Het MVI is bedoeld om via inkoop maatschappelijke beleidsdoelen te realiseren. Met de ondertekening heeft de gemeente indirect ingestemd met het maken van een actieplan waarin de duurzaamheidambities vertaald worden naar specifieke inkoopdoelstellingen voor beleid en praktijk. In 2019 is het actieplan vastgesteld. Hierin staat onder andere dat we in de komende jaren bij aanbestedingen de CO2-Prestatieladder zo veel mogelijk meenemen in de gunningsfase. Tevens verkennen we de mogelijkheden om onszelf te certificeren op de CO2-Prestatieladder. We hebben voor deze methodiek gekozen om duurzaamheid kracht bij te zetten en hier actief en bewust mee aan de slag te gaan. De ambitie is in de eerste instantie om de organisatie in 2022 te certificeren op niveau 3. Dat houdt in dat we ons actief bezig gaan houden met het verkrijgen van inzicht in de CO2-uitstoot van alle interne bedrijfsprocessen en de mogelijke CO2-reductie. In 2030 willen we trede 5 bereiken. 

Welke concrete maatregelen neemt gemeente Oldambt om de klimaatuitdagingen aan te gaan? 

Dit doen we door zowel energie te besparen als de energie die we gebruiken te verduurzamen. Wat betreft beperking van CO2-emissie zetten we in op elektrische voertuigen. En verder koopt de gemeente groene elektriciteit in, stappen we over op duurzame brandstoffen en leggen we zo veel mogelijk zonnepanelen neer. En ten slotte maken we de gemeentelijke gebouwen aardgasvrij. 

Tot welke veranderingen in mobiliteit leidt dit tot pakweg 2035? 

We hebben verschillende voertuigen in ons wagenpark. Het grootste deel van dat wagenpark bestaat uit personenauto’s, vrachtwagens en tractoren die worden gebruikt door de buitendienst. Als deze voertuigen aan vervanging toe zijn, komen er voertuigen die rijden op ‘groene’ brandstoffen, zoals elektriciteit, biogas, waterstof of biodiesel. Op dit moment rijden er drie voertuigen op groene brandstoffen in Oldambt: een elektrische auto voor het ophalen van afval uit de openbare prullenbakken in Winschoten en twee personenauto’s op biogas die gebruikt worden door de BOA’s en toezichthouders. In 2022 worden de eerste personenauto’s van de buitendienst vervangen door elektrische exemplaren. 

Hoe brengt gemeente Oldambt de belangen tussen klimaat en bereikbaarheid in balans? Blijven automobilisten bijvoorbeeld welkom? 

Ik zie weinig conflict tussen de belangen van klimaat en bereikbaarheid. Het vervoer zal langzaam maar zeker verschuiven van fossiel naar elektrisch. Bovendien zal thuiswerken tot minder transport leiden. En waarschijnlijk zullen de elektrische fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit een grotere rol gaan spelen. 

Hoe houdt u uw vakkennis over 'klimaat' op peil? 

Via bijvoorbeeld het nieuws, LinkedIn en diverse seminars. Maar de meeste kennis doe ik op door projecten te doen op het gebied van duurzame mobiliteit, aardgasloze gebouwen, energie- en warmtetransitie. 

Kan het uitbannen van 'fossiel' tot uitsluiting en isolement leiden? En hoe gaat de gemeente daar eventueel mee om? 

Dat zie ik niet gebeuren. Elektrisch rijden wordt waarschijnlijk goedkoper dan rijden op fossiele brandstoffen. Deels is dat al het geval. En met deelmobiliteit is elektrisch rijden ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. 

Wat is uw droomproject op het gebied van 'klimaat en mobiliteit'? 

Dat alle inwoners van de gemeente Oldambt de beschikking hebben over een elektrische deelauto. Daarmee kan (bijna) iedereen een bijdrage leveren aan de energietransitie. En dan moeten de elektrische auto's natuurlijk geladen worden met lokaal opgewekte duurzame elektriciteit. 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.