‘We zetten steeds vaker in op interactie met de gebruikers van het beleid’

donderdag 9 december 2021

Integraal werken: Verkeerskunde volgt in 2021 deskundigen die in hun gemeente werk maken van integraal werken. Hoe werkt dat in Venlo? In deze aflevering de integrale wegdromen van beleidsadviseur Leòn Heutjens.

-
Leòn Heutjens, beleidsadviseur gemeente Venlo. ‘Integraal werken vraagt soms andere vaardigheden dan waarover we nu al beschikken, zoals participatietechnieken en communicatie.’

 1. Hoe integraal werkt de gemeente Venlo? Ad hoc of structureel?

“Binnen de gemeente Venlo bevinden we ons op een kantelpunt als het gaat om integraal werken. Tot een kleine twee jaar terug werkten we met name sectoraal, waarbij we vanuit iedere beleidsdiscipline afzonderlijk doelen nastreefden. Daarbij hadden we in de meeste gevallen ook nog een “knip” tussen beleidsontwikkeling en -uitvoering. Dit doen we nu vaak anders. Binnen het cluster mobiliteit streven we naar een integratie van verticale, horizontale en diagonale samenwerking. Bij verticaal kun je denken aan “tandems” van collega’s van beleid en beheer/uitvoering. Bij horizontaal versterken verschillende beleidssectoren bij thema’s als duurzame verplaatsingen en andere inrichtingswensen. Diagonaal werken we samen door steeds vaker in te zetten op interactie met de uiteindelijke gebruikers van het beleid of project.”

2. Welke expertise brengt u in bij gemeentelijke integrale samenwerking?

“Als beleidsadviseur mobiliteit, met een achtergrond in de consumentenmarketing, is het doelgroepgericht bevragen, testen en informeren van gebruikers een natuurlijk onderdeel geworden van mijn werken. Deze ervaring deel ik binnen de organisatie en pas ik nadrukkelijk toe in de beleidsontwikkelingen waar ik aan werk.’

3. Welke specialismen zijn in Venlo betrokken bij de integrale aanpak van mobiliteitsvraagstukken?

“Ieder thema kan om een aangepaste aanpak of samenwerkingsvorm vragen. Inhoudelijke collega’s uit het ruimtelijke domein worden uiteraard betrokken bij nieuwe mobiliteitsontwikkelingen en daarnaast zijn communicatie en participatie specialismen die altijd terugkomen.”

4. Leidt integraal samenwerken tot het ontstaan van integraal specialisme, bijvoorbeeld duurzaamheidsexpertise? Heeft dat voordelen en/of nadelen?

“Participatie en het bewustzijn hiervan nemen een vlucht binnen onze organisatie. Door doordrongen te zijn van het belang van halen en brengen van informatie en de verschillende manieren die daarvoor mogelijk zijn, gaan deuren open die eerder nog gesloten waren. Zo ontstaat draagvlak voor oplossingsrichtingen die eerder onbespreekbaar leken en besparen we kosten voor toepassingen die logisch op papier lijken maar in de praktijk op grote weerstand stuiten.”

5. Kunt u een voorbeeld geven van een geslaagde integrale (droom)aanpak op het gebied van mobiliteit in Venlo?

“Het Ambitiedocument voor het nieuwe parkeerbeleid van Venlo is wat mij betreft een interessante stap in de goede richting. Verticale integratie: er is nauw samengewerkt in een werkgroep met een communicatieadviseur, beleidsadviseur mobiliteit, wijkverkeerskundigen, een parkeerspecialist en een moderator. Horizontale integratie: de nieuw ontwikkelde ambities op het gebied van parkeren gaan veel verder dan traditioneel gekende oplossingsrichtingen binnen het verkeersdomein. Door de schaarste in de openbare ruimte blijken veel oplossingsrichtingen juist buiten het parkeren te vallen en is samenwerking met andere beleidsvelden noodzakelijk. Diagonale integratie: er is een intensief participatietraject georganiseerd met panels van inwoners en ondernemers.”

6. Zijn er ook aandachtspunten bij integraal werken?

“Jazeker. Integraal werken levert absoluut kwaliteit en compleetheid. Maar we merken ook dat het vaak meer tijd vraagt. We zullen als organisatie dus verder vooruit moeten plannen. Dat vergt bijvoorbeeld in de uitvoering een andere manier van weginspectie en plannen van het asfaltonderhoud. Als ons dat lukt, dan kunnen we meerjarig de combinatie zoeken tussen de onderhoudsopgave en de uitvoering van beleidsambities. Daarnaast vraagt integraal werken soms andere vaardigheden dan waarover we nu al beschikken, zoals participatietechnieken en communicatie. Die laatste is nodig omdat integratie meerdere richtingen uitgaat en dit vraagt om het “meenemen” van meerdere gebruikers of stakeholders.”

 

 

-
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.