Marktwerking versus wegbeheerder

vrijdag 22 maart 2024

Op dit moment worden verkochte auto’s steeds langer, breder, hoger en ook zwaarder. En zo’n grote en zware auto vraagt op zijn beurt weer om extra zware accu’s. Waardoor de auto nog weer zwaarder wordt… Voor de verkeersveiligheid zijn nog weer grotere en ook zwaardere auto’s geen vooruitgang. Daarnaast zien gemeentelijke wegbeheerders het ruimtegebruik van auto’s steeds meer als een probleem. Er wonen steeds meer mensen in de stad, met steeds meer auto’s.

Marktwerking: meer en groter!

‘Brede auto’s als de BMW i5 laten in parkeergarages een regenboog aan laksporen achter’, kopt NRC op 12 januari 2024. En  ‘Heeft de autodealer gevraagd of u goed kan parkeren, bij de verkoop van uw SUV? Want de parkeervakken worden echt niet breder!’ - een vrolijk grapje onder het gilde van verkeerskundigen. Maar de paktijk lost dat zich wel op: het steekt het allemaal wat uit het parkeervak uit of de grote auto staat gewoon gedeeltelijk op de stoep.

Intussen blijft de waarde van de auto precies hetzelfde, namelijk het vervoer van vier a vijf (maar in de praktijk meestal één enkele) personen. De auto krijgt een bereik van 1000 kilometer, maar werk is doorgaans maar enkele tientallen kilometers verderop. Auto’s worden tijdenlang groter en groter. Dat is logisch, want als fabrikant kan je daar relatief veel geld voor vragen. En dus ook meer winst mee maken. 

Vanuit de maatschappelijke context zou je hopen dat ze juist lichter, stiller, schoner en zuiniger worden. En ook dat auto’s nu toch eindelijk eens een botsvriendelijk front gaan krijgen, maar het tegendeel is waar. 

Wegbeheerder: 

De gemeentelijke wegbeheerder gaat intussen een heel andere richting op. De gemeentelijke wegbeheerders zien het ruimtegebruik van de auto steeds vaker als een probleem. Leefbaarheid en verkeersveiligheid waren altijd al een probleem. Auto’s drukken het stempel op de openbare ruimte. Tegelijk hanteert de wegbeheerder steeds vaker parkeernormen die niet langer volgend en faciliterend voor de auto zijn. En ook CROW zal later dit jaar de parkeernormen aanscherpen.

En ook de belasting van het stroomnet wordt er niet beter van: een tesla 3 of ioniq 6 (bepaald geen boodschappenautootjes) kunnen met twee keer zo ver rijden met dezelfde hoeveelheid elektriciteit als een grote SUV.

We werken niet langer aan hetzelfde doel

De marktwerking en de petrol-heads onder de klanten willen meer en grotere auto’s, de wegbeheerder en de fietsers en voetgangers willen juist de dominantie en het ruimtebeslag door auto’s terugdringen. Beiden hebben zo hun eigen tendentieuze sociale mediakanalen. Het denken over bereikbaarheid loopt steeds verder uiteen.

Gemeenten krijgen de problemen van meer en grotere auto’s over de schutting geworpen- het is niet de zorg van de autofabrikant. De auto is verkocht, de winst is veilig gesteld. Succes ermee. En dan begint het zwarte pieten. Leg het maar eens uit aan iemand, die zojuist groot geld heeft uitgegeven aan een grote auto, dat er onvoldoende plaats is voor zijn of haar aanschaf. 

Verkeersveiligheid: staat erbij en kijkt ernaar…

Natuurlijk - er zijn mensen voor wie het niet makkelijk is om zonder auto te leven: immers, niet iedereen kan fietsen. En niet iedereen kan ver lopen. Maar dat betekent niet dat grotere en zwaardere auto’s een ontwikkeling is, die ons overkomt. Het is geen ontwikkeling die we dan maar gewoon moeten laten gebeuren, die we voor lief moeten nemen met zijn allen. Ook al zegt Minister Mark Harbers nog zo blij: ‘het beste tijdperk van de auto ligt nog voor ons’.

Intussen brengt dezelfde markt ook voertuigen op de markt die niet zijn toegelaten door RDW,  de wet- en regelgeving loopt steevast achter de feiten aan als er nieuwe voertuigen verschijnen. Het wordt toch eens tijd om na te denken over een voertuigcategorisering Duurzaam Veilig. Een voertuigcategorisering die is afgestemd op de wegcategorisering. Dan hebben we pas echt een duurzaam veilig wegVERKEERsysteem. 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief