Stug blijven doorrijden met 50 kilometer per uur?

maandag 15 maart 2021

De publicatie ’In een lagere versnelling’ doet een poging om de landelijke uitwerking van ‘30km/u, tenzij…’ als ongewenst en onbetaalbaar te framen. VNG geeft een duidelijk repliek : Het is nodig om in de gemeente zowel in te zetten op het verlagen van de snelheid als op het veiliger inrichten van alle soorten wegen. Kort gezegd: het is niet of-of maar en-en.

Door Adriaan Walraad

Het gaat om de grijze wegen

Eerst even de zaken duidelijk op een rij zetten: bij ’30, tenzij…’ blijven er gewoon 50km/u wegen bestaan, maar die 50km/u wegen moeten dan wel veilig zijn ingericht. Ook de 30km/u wegen in 30km/u zones blijven gewoon bestaan. En ook die 30km/u wegen moeten veilig zijn ingericht. 

Bij ‘30km/u, tenzij…’ gaat het juist om het aanpakken van grijze wegen. Conflict eruit of snelheid eruit. Zo simpel is het. Maak van grijze wegen ofwel een echte volwaardige en veilige 50km/u weg ofwel -als je dat niet kan of niet wil- breng dan de snelheid terug naar 30km/u. Bijvoorbeeld omdat er mensen aan de weg wonen. Of omdat er mensen willen oversteken of willen fietsen.

‘in de lagere versnelling’ noemt de grijze wegen niet eens. De bevindingen van deze enquete van binnenlands bestuur zijn, denkend vanuit grijze wegen, met hetzelfde gemak ook precies andersom te framen. Bijvoorbeeld: vrijwel geen enkele gemeente overweegt om op alle 50 km/u-wegen de snelheidslimiet aan te passen naar 30 km/u. Gelukkig zijn we allemaal zo wijs. En niet voor niets spreken we van ’30, TENZIJ….’

Jammer genoeg heeft binnenlands bestuur niet de volgende vraag gesteld: welke gemeente wil terug wil naar 50km/u op ALLE wegen binnen bebouwde kom? Ik heb het vermoeden dat het er niet veel zijn. Over 15 jaar denken we net zo over stug met 50km/u blijven doorrijden op grijze wegen, vermoed ik. 

Een discussie waard

Grijze wegen terugbrengen naar 30km/u is geen ultieme of perfecte oplossing. Je kan er niet ineens gaan voetballen op straat. Er moet gekeken worden naar geloofwaardige limieten, hiërarchie in het netwerk, handhaving, hulpdiensten en openbaar vervoer. Daar staat tegenover dat er meer verbetert dan verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit alleen, ook een aantal actuele problemen wordt ermee opgelost. Dat is niet makkelijk. Maar het kan wel: meerdere steden hebben eerder de overstap al gemaakt naar 30km/u: Helsinki, Oslo, Berlijn, Zurich, Graz, Grenoble en Bilbao. 

In de slotstatement, dat het een reëel risico is dat er te gemakkelijk wordt gedacht over invoering van meer 30 km/u-wegen, daar vinden we elkaar.  Maar dat betekent niet, dat het beter is om niets te doen aan grijze wegen. Daar verschillen we toch echt van mening. 

Geen white paper maar green paper

De zelfverklaarde white paper kiest -getuige de titel- het perspectief van de auto. Maar er wonen ook nog mensen in de straat.  En er lopen en fietsen mensen. Maar dat terzijde. De duiding green paper was correcter geweest Immers, een green paper gaat vooraf aan een white paper, met als doel om de discussie over het onderwerp te bevorderen. Met de gekozen duiding white paper wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat het gelopen race is en niets is minder waar. Laat de discussie over grijze wegen losbranden.

‘De slag om '30 in de kom' win je op 50-wegen’ schreef ik in mijn blog, alweer in 2019. Op grond van de enquete van binnenlands bestuur komen er twee aanbevelingen: herinrichting van 50km/u wegen levert de grootste veiligheidswinst op en breng ook de inrichting van de huidige 30km/u wegen op orde. Daar kan je moeilijk op tegen zijn. Ik voeg daar graag het aanpakken van de grijze wegen nog aan toe. Ook daar kan je ook moeilijk op tegen zijn. En ik denk even terug aan het VNG standpunt: lagere snelheid EN veiliger inrichten van ALLE soorten wegen. 

 

Bij de herinrichtingen in deze gemeente ging alles naar 30 kilometer. De drempels gingen eruit was het antwoord aan mij van de gemeente . Resultaat dat er zonder meer, en gemeten door die gemeente er een gemiddelde snelheid werd gereden van 75 Km/p/uur door 70 % van het autoverkeer. Ik heb mijn uiterste best moeten doen om dat rapport in handen te krijgen ( 3 jaar ) en het antwoord op het weghalen van de drempels en het vervangen door lijnwerk van verf omdat het gebleken was dat dergelijke lijnen en duidingen hetzelfde effect hadden . Ach, en in heel Europa merk je, rijdend met een camper dat bij 30 km wegen je altijd een drempel vindt, en ga maar stapvoets, anders is al het servieswerk in de prak. Hier is de uitspraak door de gemeente: Ja die drempel is zo lastig voor het autoverkeer.

Ik ben voor 30 binnen de bebouwde kom maar
voor er borden worden verzet moeten eerst de bakens worden verzet: In de zones waar 30km officieel de norm is moet er worden gehandhaafd. De klachten over (en0rme) snelheidsovertredingen zijn door het hele land niet van de lucht.
Het veelgehoorde excuus om niet te handhaven luidt " de weginrichting nodigt niet uit om 30 te rijden" Afgezien van het feit dat dat in veel gevallen niet klopt is het zo dat daar dus die verkeersborden voor dienen; als je het niet uit eigener beweging doet laten wij met behulp van borden weten 30!!!!!!
Andere argumenten : " tja het is best moeilijk om 30 te rijden
Ook de mensen uit de buurt rijden vaak te hard.

Aangaande de weginrichting: hoe zit dat dan op de A2? Tussen Amsterdam en Utrecht mag ik dan ook harder rijden als het rustig is omdat het eruit ziet alsof dat kan?
De gewone burger, de mensen die wonen in de desbetreffende straten hebben het al lang opgegeven, " er wordt toch niet naar ons geluisterd" . En dat is erg! Er worden veel verkeersenquetes uitgezet maar er wordt niet teruggekoppeld, er word alleen afgevinkt : ja we hebben een enquete gehouden"

Waar het om gaat is niet, onderzoeken tot je er groen en geel van ziet hoe de weg anders moet worden ingedeeld
Nee!!!
Er moet gefocust worden op gedragsverandering
die bereik je door opvoeding, door voorlichting, en door duidelijkheid en daarbij hoort ook handhaving.
Het is een voldongen feit dat bestuurders hun gedrag heel snel aanpassen als er financiele risico' s aan misdragingen kleven.
Ik geef hier in het kort weer de bedragen voor binnenbebouwde kom, buiten bebouwde kom en op de snelweg.
er is al rekening gehouden met de bijstelling i.v.m afwijkingen in meetapparatuur
bij 10 km te snel te 77euro ---- 46 ---- 44
bij 15 km te snel 150 ---- 104 ----97
bij 20 km te snel 210 152 143
bij 30 km te snel
Volgens de wet, zijn we allemaal verplicht de borden te gehoorzamen. Op de site van het ministerie staan de niet mis te verstane boetebedragen bij de snelheidsovertredingen in 30 zones

We moeten zorgen dat snelle rijders gaan begrijpen waarom de 30 maatregel er is
dat het geen pesterij betreft
dat zij zelf ook beter beschermd zijn als ze zich als voetganger in een 30 zone bevinden
dat kinderen daardoor weer veilig kunnen leren fietsen
dat dieren minder snel worden aangereden
dat aanwonenden minder last hebben van lawaaioverlast
dat de straat een gemeenschappelijk domein is maar in de eerste plaats toebehoort aan de mensen die daar wonen, je rijdt door een LEEFgebied. De straat hoort een gebied van ontmoeting te kunnen zijn.

Leer de mensen wat de remafstand is bij 3okm en bij 40 en hoger, laat zien in spotjes dat je nooit, ook als ervaren coureur niet, op tijd kan remmen , dat het altijd fataal is als een kind plotseling oversteekt.
Maak duidelijk hoeveel slachtoffers doodgaan, maar ook hoeveel er gewond raken
en hoeveel familieleden en vrienden daarmee beschadigd worden.

30 je kan het
30 lekker relaxed
30 een uitdaging
30 ook als niemand je ziet
30 omdat je sociaal bent
30, voor IEDEREEN
30, jij toch ook
30 voor ons SAMEN
30, alleen hufters hebben haast

Het is een loos gebaar om de bebouwde kom overal te voorzien van 30km borden als in de meeste zones 30 die al bestonden de borden als adviesbord worden opgevat en wel straffeloos.
Door heel nederland zijn veel mensen die fatsoenlijk gebruik maken van de weg of die er wonen totaal moedeloos geworden als het gaat om maatregelen tot handhaving van de snelheid.

Ze stuiten op allerlei excuusbezwaren ( nieuw woord) van de zijde van de overheden.
1 de weginrichting past niet bij de snelheid.
Dat is een onzinnig argument en wel omdat iedereen zakt voor het rijexamen als het bord wordt genegeerd.
Omdat je ook op de A2 waar hij heel breed is en er op rustige tijden uitziet als een ongevaarlijke racebaan niet straffeloos de snelheid kunt opschroeven
Omdat de juiste inrichting, een leidraad is, opgesteld door SWOV slaafs gevolgd door VVN maar geen wettelijk voorschrift.
Volgens de wet moet elke burger zich houden aan de snelheid op de borden. Iemand kan dat vervelend vinden maar dat kun je alleen door de politiek veranderen. In veel 30zones kunnen die maatregelen uit de leidraad eenvoudigweg niet worden toegepast. Ik neem mijn eigen heuveldorpje als voorbeeld:
De weg kronkelt, kent diverse hoogteverschillen is niet breed en veel oude woningen sattn direct aan de straat. De straat heeft her en der geen trottoir, wordt gebruikt door wandelaars/voetganger, fietsers, invalidevoertuigen, kinderen, auto’s , brommers, motoren en veel (zware) landbouwvoertuigen. Snelheidsovertreders veroorzaken daar dan extra lawaai en scheurende muren.

Er zijn wat kleine versmallinkjes aangebracht maar drempels kunnen niet omdat de appels en aardappelen de wagens uit zouden springen en de trillingen veel schade aan de huizen zouden veroorzaken.
Extra borden op onverzichtelijke punten???? zou straatvervuiling zijn.

2. Langzaam rijden, 30 km / u rijden is best moeilijk
Je kunt met onze moderne tomtoms etc jezelf laten waarschuwen zodra je te hard rijdt. Een kwestie van zelfbeheersing, goed voor klimaat, goed voor de straat, geniet van je omgeving….past bij cittaslow, slowfood
Als je dat niet kan moet je je rem laten nakijken, extra les nemen, bedenken dat je het voor anderen doet, en ….oefening baart kunst. Natuurlijk kan je dat!, doe het en je zult zien dat het went.

3. iedereen rijdt hier te snel, ook veel mensen die er wonen
Het slechtste argument ooit,, daar kwam ik als kind ook nooit mee weg. Het bovenstaande geldt ook voor aanwonenden maar verder rijden mensen ook moeilijker de juiste snelheid als ze zien dat anderen straffeloos te hard rijden of als ze voor watjes worden uitgemaakt omdat ze zo braaf rijden.

Elke gewetensvolle bestuurder zou al uit zichzelf langzaam moeten rijden maar voor wie het zelf niet kan hebben we dus de verkeersborden uitgevonden.
Als we onze belasting niet betalen omdat we het tarief te hoog vinden komen we daar niet onderuit, maar hoe anders is het met de verkeersborden.
Volgens de site van het ministerie zijn de boetes de volgende
als je in een 30zone met een personenauto
40 km/u rijdt; 77 euro (46 & 44)
45 km/u 150 (104 & 97)
50km/u 219 (152 & 143)
60 km/u 298 (212 & 200)
70 km/u 393 (280 & 261)
80 km/u voorgeleiding bij openbaar ministerie, aantekening op strafblad, waarschijnlijk verlies van rijbewijs.
De getallen tussen haakjes geven de minder hoge boetes weer die bij een zelfde snelheidsovertreding (10/15/20/30/40/50 km te snel) opgelegd zouden worden op resp. buiten de bebouwde kom en snelweg.
Daaruit lees je al dat de gevaren van 10 km te snel binnen de bebouwde kom veel groter zijn dan op de snelweg waar alle deelnemers in blik verpakt en enigszins beschermd zijn.

Waarom gaan de overheden dan niet over tot handhaving? Slim rekenen laat al gauw zien dat het niets de kosten kunnen zijn. Ervaring leert dat nu er geen gemeentepolitie meer bestaat de burgemeesters in kleinere gemeenten met hangende pootjes moet gaan bedelen bij de politie om handhaving voorelkaar te krijgen en ontmoedigd wordt door “ heeft niet onze prioriteit”
Een flitscamera maakt de inzet van personeel ook minimaal.
Hardrijders zijn er veel, en dan vaak met enorme snelheid. Bewoners zijn net als in heel veel andere plaatsen in Nederland murw geworden, de gemeente gaat er toch niets aan doen.
Dan wordt er vaak gezegd dat de mensen hun boete ongedaan kunnen laten maken bij de rechter als de weginrichting niet volgens de SWOV norm is.
Daarover: slechts 1 % van alle verkeersboetes wordt bij nader inzien kwijtgescholden door de rechter. En van die 1% is maar een heel klein deel een 30km aangelegenheid.
Het is dus een misplaatst argument en fijn om als gemeente lekker achterover te kunnen leunen.

In de verkeerswet staat bovendien ook fat burgers wetshandhaving kunnen afdwingen bij de overheid. Dat is natuurlijk wel een slopend proces en daarom ben ik van mening dat alle mensen met klachten over handhaving in de 30 km zone, dat SAMEN zouden moeten doen. Er zijn ook officieren van justitie die hun ergernis, verbazing en ongerustheid te kennen hebben gemaakt over gebrek aan handhaving in de 30 en ook 50 km zones.
Misschien kunnen we m.b.v. crowdfunding een proefproces starten. Je zou verwachten dan VVN dat oppakt maar…. Daar werken hele lieve goedbedoelende mensen die met helaas het gebit van een papieren tijger. Akties zijn vooral eindeloos overleggen en belonen van goed gedrag en natuurlijk educatie van de jeugd onontbeerlijk)

Naast het afdwingen van handhaving zou ook gedragsbeïnvloeding de aandacht moeten hebben.
Goed gedrag in het verkeer belonen is leuk maar daar bereik je notoire hufters niet mee. Die laatste groep is alleen via de portemonnee te bereiken.
De rest van de groep moeten we duidelijk maken

waarom de snelheid van 30 belangrijk is:
A toon in spotjes op tv en sociale media het verschil in remafstand bij de verschillende snelheden
Laat zien wat de akelige gevolgen kunnen zijn
Laat zien dat er jaarlijks een afgeladen Bowing aan verkeersdoden valt
en dat er nog veel meer gewonden zijn en
no veel meer naasten en verwanten die daardoor geraakt worden.

Als er een gek in een tram begint te schieten wordt dat jaarlijks herdacht. Als deze slachtoffers vallen 1 voor 1, maar hun dood is niet minder erg, ze worden evenzeer gemist.

B Maak duidelijk dat verkeersborden geen pesterij zijn. Elke automobilist is ook vaak fietser of voetganger. Iedereen wil toch dat kinderen veilig kunnen (leren) fietsen, dat kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Leg uit wat aanwonenden aan overlast ervaren. Vanuit de auto is de korte ervaring geheel anders dan vanuit het huis de gehele dag en nacht.

C Maak een slag in het onderwijs. Ik hou niet van verklikkers maar zorg dat kinderen hun ouders asociaal gaan vinden als ze te hard rijden.
Ge op bezoek bij jeugd en jongerenverenigingen, neem verkeersslachtoffers mee. Laat zien wat voorkomen kan worden. Laat berouwvolle daders hun woordje zeggen. Je zal maar je hele leven met een schuldgevoel moeten verder leven.

Hoe dan ook: Het is gezagsondermijnend als je borden plaatst en tegelijkertijd laat weten dat het niet erg is als je de wet overtreedt door de borden te negeren.
Als ik het niet eens ben met de afgesproken belastingpercentages moet ik me er ook gewoon in schikken.
De borden zijn een uitvloeisel van onze democratische rechtstaat!
samenwerken?
judithkoorn@hotmail.com

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden