Blog 

Het gevaar van risico

12 mei om 13:09 uur

Het strategisch plan verkeersveiligheid gaat voor de risicobenadering van verkeersveiligheid. Vanzelfsprekend…

Lees verder »

Juridische blog: Toegang verboden of juist niet

26 apr om 15:31 uur

Net nadat de redactie mij had gevraagd of ik mijn bijdrage op ‘toegankelijkheid’ zou willen toespitsen fietste…

Lees verder »

Benader mobiliteit als basisrecht

26 apr om 13:01 uur

We moeten toe naar een andere benadering van mobiliteit. Waar mobiliteitsbeleid nu nog vaak het domein is van…

Lees verder »

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften 

26 apr om 12:51 uur

Inclusieve mobiliteit staat steeds vaker op de beleidsagenda’s. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen…

Lees verder »

Verlaging accijnzen is kortzichtig

18 mrt om 09:53 uur

Het kabinet wil belastingen op energiegebruik verlagen, om daarmee de koopkracht van…

Lees verder »

De wal keert het schip - en de auto

15 mrt om 15:52 uur

Zelfs op drift geraakte schepen komen op een bepaald moment tot stilstand. In het uiterste geval doordat de wal…

Lees verder »

Juridische blog: Kennis van de mogelijkheden en beperkingen van onze wet is nodig om gewenst gedrag te verwerkelijken

8 mrt om 16:44 uur

Niet alle kennis komt uit boeken, zelfs niet als het gaat om wet- en regelgeving. Het reglement Verkeersregels…

Lees verder »

Uiteindelijk zal de mens het moeten doen

24 feb om 09:18 uur

De veiligste vervoerswijze is de lift. Je kan niet te hard, je kan niet botsen, de lift wordt goed onderhouden…

Lees verder »

Uit de praktijk: tijdelijke verkeersmaatregelen

21 feb om 13:30 uur

Mobypeople werkt samen met overheden door de inzet van verkeers- en vervoerkundige professionals op locatie.…

Lees verder »

Onduidelijkheid over fietsstraten

21 feb om 13:16 uur

Mobypeople werkt samen met overheden door de inzet van verkeers- en vervoerkundige professionals op locatie.…

Lees verder »

Curbing Traffic, een hartstochtelijk pleidooi voor leefbare steden

8 feb om 14:38 uur

Wim Bot las het boek Curbing Traffic, The human case for fewer cars in our lives (Island Press), van de…

Lees verder »

Beter benutten - maar dan voor verkeersveiligheid

23 dec 2021

Traditioneel stellen we, als verkeerskundigen, het wegontwerp en spitsuurintensiteiten centraal in het denken.…

Lees verder »