Boxmeer koppelt af
vrijdag 21 december 2018
timer 4 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie.

Is/wordt klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied? Waarom?

In brede zin is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied, net zoals duurzaamheid en toegankelijkheid. De beschikbaarheid van hoofdwegen bij wateroverlast is heel specifiek, maar ligt wat dichter bij het vakgebied.

Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptie in het algemeen?

Dat zal erg van de organisatie afhangen. In een relatief kleine gemeente als Boxmeer (circa 30.000?inwoners; 11 kernen) is de verkeerskundige bij veel ontwikkelingen en projecten betrokken, maar is ook zelf projectleider. Bijvoorbeeld van een herinrichtingproject in het centrum van Boxmeer, waarbij verkeer slechts een van de aspecten is. 

Welke maatregelen treft Boxmeer in het bijzonder?

Boxmeer werkt al jaren aan het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering. Door de toegenomen wateroverlast is de behoefte aan waterberging in de kernen verder toegenomen. 

In de kern Boxmeer is al een aantal ‘quick wins’ maatregelen getroffen. Zoals de aanleg van wadi’s en kleine herinrichtingen om het water in zo’n wadi te krijgen. Dat biedt kansen om mee te liften. Zo is bijvoorbeeld een onduidelijke inritconstructie in een 30?km-zone omgebouwd naar een gelijkwaardig kruispunt.

We studeren nu op de grote maatregelen om het water te bergen. We hebben gemerkt dat het belangrijk is om eerst goed inzicht te krijgen in de bovengrondse en ondergrondse (riolering) waterstromen. Vervolgens onderzoeken we wat we al in hoger gelegen gebied kunnen opvangen, voordat het water in de laagste delen komt. Het centrum van Boxmeer heeft zo’n laag gelegen gebied. In dit centrumgebied komen de behoeften aan parkeerplaatsen, woningen, waterberging en het tegengaan van hittestress samen in een integrale opgave voor een goed functionerend centrum met een regionale functie.

Hoe komen verkeerskundigen aan kennis over klimaatadaptatie?

De belangrijkste bron is de kennisuitwisseling met de collega’s binnen de afdeling; zoals met de civieltechnische projectleiders, met de beheerders grijs en groen. Je leert veel als je samen aan een klus werkt.

Daarnaast kan het heel verfrissend werken om eens op een andere plaats te gaan kijken hoe ze het daar doen. Zo zijn de specialist stedelijk water en ik vorig jaar met de Vereniging Stadswerk mee geweest met de klimaatreis naar Kopenhagen.

Zijn er voldoende middelen en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in uw gemeente?

Mede door de extreme wateroverlast op 2 juni 2016 is duidelijk geworden dat maatregelen noodzakelijk zijn. In het centrum van Boxmeer stond ca. 20.000 m3 water en was de parkeerkelder onder een supermarkt voor de tweede keer in 7?jaar ondergelopen. Vanuit de politiek klinkt ook de roep om maatregelen in andere kernen. De kosten voor maatregelen worden gedekt uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

De uitdaging is ook om klimaatadaptatie een plaats te geven binnen het integraal beheer van de openbare ruimte. Wanneer ben je klimaatbestendig; kun je er een kwaliteitslabel aan hangen en geld/budget? 

Welke maatregel zou iedere verkeerskundige in ieder geval moeten toepassen?

Het gaat niet zozeer om een concrete maatregel, als wel om een houding. Om te weten wat er speelt om mee te kunnen liften met een ander project. Of om bij andere partijen kansen te zien om samen te werken. Door bijvoorbeeld een schoolgebouw van de riolering af te koppelen. Of om bomen te planten op het eigen parkeerterrein van een supermarkt.

Wat is binnen uw vakgebied een inspirerend voorbeeld van klimaatadaptatie?

Door de kern Beugen loopt een hoofdfietsroute. Op delen daarvan is enkele jaren geleden een fietsstraat gerealiseerd in combinatie met de aanleg van een infiltratieriool. Het budget voor de herinrichting kwam voor een belangrijk deel beschikbaar door het afkoppelen van de straat van de riolering. Een ander voorbeeld is het mogelijk maken van een supermarkt aan de rand van het centrum van Boxmeer met een waterberging van 600 m3 onder het parkeerterrein.

Samenwerking maakt het mogelijk: Joost de Best, civiel-technisch projectleider (links), John Arts, expert stedelijk water (midden) en Jan Beekman, verkeerskundige/projectleider (rechts) bij de fietsstraat in Beugen.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden