Breda kleurt steeds groener door klimaatadaptatie
donderdag 13 september 2018
timer 4 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie.

Is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied? 

"Klimaatadaptatie is absoluut ook een verkeerskundig aandachtsgebied. Met de nadruk op ook. We zien het in Breda als integraal onderdeel van planvorming, mobiliteits- en ruimtelijke projecten en herinrichting van wegen en openbare ruimte of leefomgeving." 

 
Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptie? 

"Die is heel breed. Op korte termijn bijdragen aan relatief eenvoudige projecten als het omtoveren van verharding naar water en opheffen van parkeerplaatsen ten faveure van groen. En denk ook aan het verbeteren van de doorstroming op onze hoofdwegen. Op lange termijn is het niet ondenkbaar dat delen van onze hoofdwegen in de vorm van tunnels worden uitgevoerd, waardoor daarboven meer ruimte ontstaat voor onder andere groen." 

 

Welke maatregelen treft Breda? 

"In het recente verleden hebben we onder andere parkeerplaatsen omgezet in 'groen', een klimaatadaptief plein aangelegd en een parkeergarage voorzien van een groene gevel. Momenteel zijn we bezig met een volledige herinrichting van een groot deel van onze binnensingels, aan de kant van de binnenstad. Op delen daarvan komen per saldo minder parkeerplaatsen terug, maar wel genoeg voor bewoners en hun bezoek. En we besteden meer aandacht aan bomen en recreatieve routes voor zowel voetganger als fietsers. Uiteraard levert ook de Nieuwe Haven een substantiële bijdrage aan minder verharding en in dit geval meer water." 

 

Hoe komen verkeerskundigen aan kennis over klimaatadaptatie? 

"Verkeerskundigen binnen de gemeente Breda zitten dicht bij de bron, omdat ze één afdeling vormen met collega’s van milieu. Ook enkele personen die betrokken zijn bij de groen- en waterstructuur vallen onder diezelfde afdeling. Daarnaast is integrale planvorming essentieel waarbij meeliften met werkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld riool/verharding zorgt voor relatief lage meerkosten." 

 

Is er voldoende geld en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in Breda? 

"Al in 2013 is klimaatverandering, als onderdeel van de Structuurvisie Breda 2030, als een serieus thema bestempeld. Dit heeft geleid tot 'De Impuls Ruimtelijke Adaptatie' die zijn oorsprong vindt in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. In het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 zijn klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid als belangrijke speerpunten genoemd. De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2-neutraal te zijn. Vanaf 2050 is de stad ook klimaatbestendig. Dus minder stenen, meer groen en ruimte voor wateropvang. Dat is niet alleen een ambitie, maar het is noodzakelijk voor een leefbare stad nu en in de toekomst. Overigens lukt dat niet zonder de medewerking van alle Bredanaars." 

 

Welke maatregel zou iedere verkeerskundige in ieder geval moeten toepassen? 

"Het gaat niet om slechts één maatregel, maar een scala aan mogelijkheden, sommige waarvan we wellicht nu niet eens weet hebben. Omtoveren van verharding naar groen en/of water is uiteraard de meest voor de hand liggende. De uitdaging is om een stad in het groen te zijn, zonder dat het economisch functioneren van de stad daar negatieve effecten van ondervindt." 

 

Welke stad is een inspirerend voorbeeld van klimaatadaptatie? 

"Rotterdam. Deze stad heeft rondom klimaatadaptatie- en bestendigheid een compleet programma opgezet, inclusief website en per thema uitgebreide analyses en kansen voor de (nabije) toekomst. Net als Breda is Rotterdam, met acht andere steden, aangesloten bij de City Deal Klimaatadaptatie. Eigenlijk zijn al deze tien steden enorm goed bezig en is het enigszins verbazingwekkend dat nog niet veel meer steden zijn aangesloten." 

Michael Burm is adviseur mobiliteit van de gemeente Breda. Hij staat aan het water langs de Markendaalseweg. Rechts achter hem de groene gevel van parkeergarage de Barones. "Enerzijds brengen we het water terug in de stad, anderzijds vergroenen we de o...

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden