Daniël Uenk en Joris van Loon, gemeente Zwolle
vrijdag 6 april 2018
timer 3 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie.

Is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied?

“Zeker! Ook in Zwolle merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Wegen, fietspaden, tunnels en voetpaden lopen steeds vaker onder door heftigere regenbuien. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ook kan de bereikbaarheid van essentiële locaties zoals een ziekenhuis in gevaar komen. Verkeerskundigen moeten dan ook actief meedenken over oplossingen. Onze rol gaat al geruime tijd niet uitsluitend meer over verkeersontsluiting, wegontwerp en de parkeerplaats. De verkeerskundige van tegenwoordig denkt veel breder: is er ruimte voor groen, past het bij ruimtelijke kwaliteit, is er ruimte voor innovatieve concepten? De verkeerskundige legt hiervoor de verbinding met collega’s die zich bezighouden met klimaatadaptatie en andere relevante vakgebieden.”

Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptie?

“Bij de aanpassing van bestaande en bij het ontwerp van nieuwe infrastructuur kunnen verkeerskundigen al rekening houden met de gevolgen van onder andere wateroverlast en hitte. De infrastructuur, of je het nu hebt over wegen, spoor of water, geeft altijd een sturend karakter aan de openbare ruimte. Infrastructuur is dus in sterke mate bepalend voor de mogelijkheden van nu om een bijdrage te leveren aan de effecten van het veranderende klimaat.”

Welke maatregelen treft Zwolle?

“Het begint bij het denken vanuit de opgaven van de toekomst. Daar helpt een instrument als de nattevoetenkaart/wateroverlastkaart bij, inclusief stresstests in het geval van echte hoosbuien. Deze kaart is overigens mede tot stand gekomen door meldingen van Zwollenaren. Deze instrumenten zijn geïntegreerd in ons Meerjaren Opgaveprogramma (MJOP), ofwel een digitale plankaart. Dit MJOP maakt ook voor verkeerskundige opgaven de kansen voor klimaatadaptieve maatregelen inzichtelijk. Een voorbeeld is het asfalt in de woonstraat vervangen door klinkers of andere waterdoorlatende verharding. En bij een reconstructie het hemelwaterriool afkoppelen van het riool en vervangen door innovatieve afwaterings- en/of bergingsoplossingen.”

Hoe komen verkeerskundigen aan kennis over klimaatadaptatie?

“Zwolle heeft een klimaatteam, een netwerkteam van betrokkenen binnen én buiten de gemeente dat altijd bereid is advies te geven. Binnenkort start een organisatiebrede roadshow waarbij medewerkers van de gemeente Zwolle worden meegenomen in onze klimaatopgave.”

Is er voldoende geld en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in Zwolle?

“Dat we rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering staat al duidelijk op het netvlies. We zijn een middelgrote stad met een groot bedieningsgebied en tegelijkertijd volledig omgeven door water. Dit brengt risico’s met zich mee én biedt ook kansen. Zo hebben we samen met andere gemeenten de City Deal klimaatadaptieve stad getekend en hebben we, samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, een climate campus gerealiseerd. We zijn daarmee koploper in Nederland. De politieke sense of urgency is er dus. Daarmee volgen de middelen voor de investeringen vaak ook.”

Wat is binnen uw vakgebied een inspirerend voorbeeld van klimaatadaptatie?

“Dat zijn er meerdere. We hebben bijvoorbeeld de hoofdverkeersader Katerdijk, die tussen de A28 en de binnenstad op een hoofdwaterkering ligt, meteen Deltaproof aangelegd. En in een gebiedsaanpak met bewoners in de woonwijk Assendorp is met de aanleg van geveltuinen en vergroening van parkeerplaatsen gezorgd voor een klimaatadaptieve inrichting. Dit bleek prima samen te gaan met de behoefte van de bewoners aan meer speelruimte voor kinderen en minder hitte in de zomer. Samen met bewoners en partners de handen uit de mouwen steken, bottom up zorgt voor een trots gevoel en past bij de Zwolse manier van werken.”

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden