De Doorbraak van Almelo, gemeente Almelo
vrijdag 8 juni 2018
timer 3 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie.

Is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied?

"Zeker! Momenteel werken we aan de Agenda Duurzaam Almelo 2018-2022. Daarin wordt duidelijk zichtbaar hoe het vakgebied verkeer is verweven met de thema’s gezondheid, leefbaarheid en milieu. Er wordt in deze Agenda breed ingezet op water, beperking van de uitstoot van CO2 en fijnstof en het voorkomen van hittestress in de binnenstad. Het promoten van duurzame mobiliteit is één van onze missies."

Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptatie?

"Verkeerskundigen moeten bij alle ruimtelijke projecten worden betrokken, al vroeg in het proces. Niet alleen om tot een goed eindplan te komen, maar ook om te worden geïnspireerd door de andere partijen aan tafel."

Welke maatregelen treft Almelo?

"Almelo doet heel veel met water. Uitlopers van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-Nordhorn (D) worden steeds meer de stad ingetrokken en we hebben enkele prachtige beken, waarop je met een kano in tien minuten vanaf een steiger in het hart van de stad de natuur in peddelt.

In samenwerking met waterschap en provincie is De Doorbraak gerealiseerd. Een nieuw gegraven beek meandert nu door een prachtig natuurgebied aan de rand van de stad met als doel: schoon (hemel)water afvoeren naar het riviertje de Regge. De Almeloër zelf mag daar ook van genieten, via een mooie recreatieve fietsroute die deze waterloop speels volgt.

Het scheiden van regenwater en rioolwater (afkoppelen) is een belangrijk aandachtspunt bij bijna alle grootonderhoudprojecten.

Ook het beperken van (gesloten) verharde oppervlakken is een issue, bijvoorbeeld bij parkeerterreinen. Verblijfsstraten worden in principe voorzien van elementenverharding. 

We realiseren steeds meer wadi’s en in nieuwe verkeersprofielen is veel aandacht voor een duurzamer afvoer van het hemelwater.

Door te participeren in de aanleg van de Twentse fietssnelweg F35 dwars door Almelo en het fors uitbreiden van fietsenstallingen wordt de keuze voor een schoon en gezond vervoermiddel nadrukkelijk gestimuleerd.

Daarnaast stimuleert Almelo het elektrisch rijden door een fiks aantal laadpalen in de stad te plaatsen. De gemeente geeft natuurlijk zelf het goede voorbeeld door het eigen wagenpark steeds meer elektrisch te maken en de hiervoor benodigde energie op te wekken met eigen zonnepanelen op het stadhuis.

Verder loopt Almelo voorop bij de ontwikkeling van intelligente verkeersregelingen (zoals IVRI). In het kader van de bestrijding van hittestress is de aanplant van bomen, ook langs wegen, een aandachtspunt. Ten slotte, ons stadhuis is een voorbeeld van energiezuinig bouwen. Drie jaar oud, maar nog steeds het duurzaamste stadhuis in ons land. Het ligt op loopafstand van het NS-station en in onze hal lees je de actuele vertrektijden van bussen en treinen."

Is er voldoende geld en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in Almelo?

"Geld is eigenlijk ondergeschikt aan de ambities, die je als stad hebt. Gelukkig is er een breed besef dat de kenmerkende vlinderstructuur van Almelo, met 'groene longen' tot aan het centrum, behouden moet worden.

Het Rioleringsplan is een belangrijke aanjager om alle vakdisciplines bij elkaar te zetten, wanneer bekend wordt dat een straat volledig op de schop moet. We noemen dit ook wel 'werk met werk maken'."

Welke maatregel zou iedere verkeerskundige in ieder geval moeten toepassen?

"Er zijn al genoeg handboeken, maar een bekende kreet is: Verkeer is net als water. Beide kun je proberen te sturen, maar benut ook de mogelijkheden om op bepaalde plekken de schoonheid ervan te benadrukken."

 
Auteur: Maarten Reith

Gert Bak is senior verkeerskundige van de gemeente Almelo. Hij staat op fietssnelweg F35 vanaf het NS-station, met zicht op het nieuwe stadhuis. Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar het riviertje De Regge. Het blad van de platanen vangt een deel van ...

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden