Else Tutert, gemeente Deventer
vrijdag 23 februari 2018
timer 4 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie. 

Is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied?

"Ja, verkeerskunde is meer dan asfalt en voertuigen. Zoals je het vakgebied niet los kunt zien van ruimtelijke kwaliteit en een schonere lucht, is verkeerskunde ook onlosmakelijk verbonden met klimaatadaptatie. Iedereen wil droge voeten. Bij waterbeheer bewegen we mee met water, in plaats van tegen het water te vechten met dijkversterkingen. We geven meer ruimte aan de rivieren. De vakgebieden waterbeheer, klimaatadaptatie en verkeerskunde krijgen vaker met elkaar te maken."

 

Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptatie?

"In eerste instantie: kennis van het onderwerp en begrip. Vervolgens is de opgave om samen met de experts op het gebied van wegbeheer en klimaatadaptatie creatieve oplossingen te verzinnen. De uitdaging is infra te ontwerpen die zowel goed is voor het klimaat als voor de weggebruiker. Soms lukt dit, soms vraagt het om compromissen. En soms vraagt het om stevige keuzes: op welke wegen accepteren we incidenteel wél waterhinder? Dus oogkleppen af en brede benadering, waarbij de verkeerskundige de kennis inbrengt vanuit de weggebruiker en de bereikbaarheid van de bestemmingen."

 

Welke maatregelen treft Deventer?

"We nemen kleine stapjes, we experimenteren. Bij projecten en grote onderhoudswerkzaamheden voeren we maatregelen uit. Praktische voorbeelden in Deventer zijn het verlagen van trottoirbanden om waterafvoer naar het groen en waterpartijen mogelijk te maken en het toepassen van waterdoorlatende en -passeerbare verhardingen. Daarnaast weten we waar in de stad hitteplekken zijn en waar de wateroverlast plaatsvindt. Als er op deze locaties wegwerkzaamheden zijn, lossen we de hitte- en wateroverlast zoveel mogelijk op. Bij de Hanzeweg hebben we bijvoorbeeld infiltratieriolen aangelegd en extra bomen geplant. Het gaat om duurzame, maar complexe ingrepen met consequenties voor de inrichting van het fietspad, de ruimtelijke kwaliteit en het budget. Door het combineren met andere werkzaamheden bereiken we veel met weinig middelen."

 

Hoe komen verkeerskundigen aan kennis over klimaatadaptatie?

"In Deventer gaan we letterlijk naast onze collega’s (beheer-)specialisten riolering en waterhuishouding en wegen zitten. We vormen samen projectteams, zowel als het gaat om infraprojecten als het opstellen van een omgevingsvisie. Luisteren en vragen stellen, daar leer je van als verkeerskundige en mobiliteitsexpert. In projectteams puzzelen we samen aan een gezamenlijke opgave in plaats van vanuit losse disciplines. Al doende leren we."

 

Is er voldoende geld en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in uw gemeente?

"De effecten van klimaatverandering zijn dikwijls zichtbaar in Deventer. De IJssel treedt buiten zijn oevers en er ligt geregeld veel water op de wegen. Mensen ervaren de overlast, waardoor er gelijk aandacht is. Er is deels budget beschikbaar om in infraprojecten en bij onderhoudswerkzaamheden iets extra’s te doen voor klimaatadaptie. Kleine maatregelen kunnen veelal binnen bestaande budgetten worden meegenomen door tijdig aan tafel te zitten en integraal voor te bereiden. Zo kunnen we experimenteren met maatregelen en leren van onze ervaringen. Tegelijkertijd wordt een groot rioleringsplan opgesteld, waaruit knelpunten zullen blijken. Op basis daarvan komt een meerjarenplan met inzicht in de benodigde financiële middelen. Ook gaan we werken aan een klimaatadaptatieplan met daarin aandacht voor hitte, droogte en overstromingen."

 

Welke maatregel zou iedere verkeerskundige in ieder geval moeten toepassen?

"Er bestaat geen blauwdruk. In het ontwerp rekening houden met de gevolgen van en voor het klimaat is de eerste stap. Elke situatie is uniek en vraagt om een andere oplossing."

 

Wat is binnen uw vakgebied een inspirerend voorbeeld van klimaatadaptatie?

"De Hanzeweg in Deventer. Een duurzame weg, met hergebruik van materialen, die de bereikbaarheid van Deventer vergroot. Dat draagt weer bij aan de economie van de stad. Al wegdromend geloof ik dat we door de verbinding te zoeken een bereikbaar en klimaatbestendig Deventer kunnen creëren."

Else Tutert staat bij de Wilhelminabrug over de IJssel in Deventer, waar het effect van klimaatverandering zichtbaar is: de IJssel is buiten zijn oevers getreden. "Onze ambitie is een klimaatbestendig stedelijk gebied in 2050. Dit lijkt ver weg, maar a...

Auteur

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden