Jo De Clercq, mobiliteitscoördinator Mortsel (VK 2/2016)
vrijdag 25 maart 2016
timer 5 min

Jo De Clercq, mobiliteitscoördinator Mortsel

Wat vindt u nu ‘typisch Mortsels’ aan het verkeers- en vervoersbeleid in Mortsel?

'Typisch is dat veel Mortselaars hun verplaatsingen over korte afstand doen per fiets, als reactie op de congestie van drie bovenlokale wegen die Mortsel doorsnijden en elkaar kruisen. Het Mortselse verkeers- en vervoerbeleid is dan ook vooral gericht op het verbeteren van de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer en van de doorwaadbaarheid van Mortsel voor voetgangers en fietsers.'

Wat is (momenteel) uw grootste verkeerskundige probleem in uw werkveld?

'Het grootste verkeerskundige probleem is het moeilijk in- en uitrijden van de woonwijken per auto als gevolg van de congestie op de gewestwegen en de veiligheid van de fietsers op de fietsostrade Antwerpen-Mechelen die door Mortsel loopt. Fietsostrade is de benaming voor de fietssnelwegen in de provincie Antwerpen.'

Wat is uw verkeerskundige droomproject?

'Mijn droomproject is de realisatie van een nieuwe fiets- en voetweg op een oude verhoogde spoorwegberm. Deze zou letterlijk een nieuwe dimensie toevoegen aan Mortsel, op 5 meter hoogte. Aan de kruispunten komen er dan fietsbruggen die met zijarmen de kruispunten veiliger maken voor de zachte weggebruiker en de doorstroming voor gemotoriseerd vervoer verbeteren. Alle fietsen hebben in dit droombeeld een mechanische trapversterking zodat de hellingen probleemloos beklommen worden.'

Hoe gebruikt u sociale media en wat levert dit op in uw werk?

'Neen. Maar bij het uitwerken van nieuwe circulatieplannen komt er veel overleg met de bewoners en hebben we overwogen om een forum op sociale media te starten. We doen dit echter niet omdat we vrezen dat bij gebrek aan voldoende middelen dit eerder amateuristisch zou overkomen met een negatieve indruk als gevolg.'

Op welke manier houdt u uw vakkennis op peil?

'Opleiding Verkeerskunde aan de Hogeschool PCVO in Hasselt. Cursusdagen van VSV, vakcongressen en -literatuur.'

Wat zou u als eerste doen als u minister van I&M was?

'Afschaffen van de salariswagens en andere stimuli die mensen aanmoedigen om zoveel mogelijk van hun verplaatsingen per auto te doen. Ik zou ook budgetten verschuiven van voordelen aan traditionele autobouwers naar een multiprofessioneel ontwikkelingscentrum waar out-of-the-box nieuwe, veilige, plaatsbesparende en niet vervuilende manieren om zich te verplaatsen ontwikkeld worden.

Wat is uw belangrijkste vraag aan uw vakgenoten op dit moment?

België neemt een trage start met de omschakeling naar elektrische voertuigen. We krijgen geregeld de vraag of bewoners zonder voortuin een elektrische leiding op het voetpad mogen leggen. Helaas vormt dit valgevaar voor voetgangers. Wie investeert in de elektrische laadpunten? Is dit de overheid/gemeenten of zijn er privé-investeerders? Heeft Nederland een specifieke regelgeving hoe er vanuit een woning een elektrische auto opgeladen kan worden op het openbaar domein?'

In VK1/2016 vroeg collega Jos Vogt van de gemeente Vlagtwedde:

'In de ongevallenstatistieken in mijn gemeente is de groep personenautobestuurders in de leeftijdscategorie van 18 - 45 jaar dominant. Vaak zijn de oorzaken: geen voorrang of doorgang verlenen of de macht over het stuur verliezen. Er is weliswaar goede verkeersvoorlichting voor kinderen, jongeren en ouderen, maar vrij weinig voor de grote groep daartussenin. Een mens haalt eenmaal in zijn leven zijn rijbewijs en dat is het dan. Voorlichting krijg je daarna hooguit van de politie wanneer je langs de kant van de weg wordt gezet vanwege een verkeersovertreding; wanneer het dus te laat is. Of de boodschap van algemene verkeerscampagnes daadwerkelijk bij deze doelgroep aankomt, betwijfel ik. Hebben vakgenoten ideeën of goede ervaringen hoe we deze vergeten grote middengroep beter kunnen bereiken?'

Antwoord Jo De Clercq:

'In Vlaanderen rijpt het inzicht ook dat de huidige rijopleidingen te veel gericht zijn op verkeersregels die na het behalen van het rijbewijs nooit meer opgefrist worden. Er wordt te weinig aandacht besteed aan rijgedrag en de gevolgen van een foute rijstijl. Sinds kort worden opfrissingsdagen aangeboden met rijsimulator voor de genoemde doelgroep. Zo'n simulator is aantrekkelijker dan schoolbanken. Mortsel heeft deze dagen echter nog niet georganiseerd. Deze leeftijdsgroep is wel actief aanwezig op participatiemomenten zodat we toch geregeld de kans krijgen om bepaalde verkeersregels toe te lichten.'

Wat is er (verkeerskundig) zo bijzonder aan de locatie waar u gefotografeerd bent?

'Hier op het kruispunt van de Dieseghemselei en de Amadeaus Stockmanslei komen verschillende modi samen op een plaats die daar niet geschikt voor is maar door de organische groei van de stad zo ontstaan is. De toegang tot het naastgelegen woongebied met middelbare school loopt over een boogbrug. Door de vormgeving van de brug is het zicht op de drukke fietsostrade (fietssnelweg) Antwerpen-Mechelen onvoldoende. Bovendien loopt er een busverbinding met afslagbeweging over dit kruispunt in beide richtingen. Momenteel bestuderen we de fietsoversteek en de circulatie in de omgeving van de brug om een geheel aan maatregelen te nemen die de veiligheid op deze plaats enorm moet verbeteren. De oplossing voor dit gevaarlijke kruispunt zal voortvloeien uit de synergie tussen het onderzoeksproject over de veiligheid op de fietssnelwegen en de opmaak van de circulatieplannen waarbij alle partners en vervoersmodi bijdragen aan een veilig kruispunt. Binnenkort komt hier een proefopstelling.'

 
Auteur: Maarten Reith

Jo De Clercq, mobiliteitscoördinator Mortsel staat bij een gevaarlijk kruispunt. Lees verderop in de tekst wat hier aan de hand is.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden