Renkum gebruikt GBV, Gezond Boerenverstand
donderdag 25 oktober 2018
timer 3 min

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie.

Is klimaatadaptatie een verkeerskundig aandachtsgebied? 

"Klimaatadaptatie is geen aandachtsgebied bij acties rond verkeer. Dit klinkt wellicht raar, want uiteraard wordt klimaatadaptatie meegenomen in vraagstukken rond verkeerskundige oplossingen. Klimaatadaptatie is echter geen apart onderwerp, dat meer aandacht verdient dan bijvoorbeeld gezondheid of duurzaamheid. Net als andere aspecten die van invloed zijn op verkeerskundige oplossingen, is klimaatadaptatie daar een vanzelfsprekend onderdeel van." 

"Wat is de rol van verkeerskundigen bij klimaatadaptie? 

Aangezien de gemeente Renkum klimaatadaptatie niet als apart onderwerp wil benaderen, zijn er ook geen klimaatadaptatieprojecten. Wel projecten om wateroverlast op te lossen, de riolering te vervangen of een wegreconstructie uit te voeren. En uiteraard speelt bij elk project klimaatadaptatie een rol. Zoals ook de kwaliteit van de leefomgeving of het al dan niet plaatsen van bomen altijd een rol speelt. Bij een herinrichting in de openbare ruimte is het team verkeer altijd betrokken. Soms in een bouwteam samen met de aannemer, waarbij het team verkeer meepraat over de oplossingen in de openbare ruimte. Soms in een projectgroep die de aannemer aanstuurt. Soms in bilateraal overleg met de projectleider." 

Welke maatregelen treft Renkum? 

"De mooie, groene gemeente Renkum treft eigenlijk geen maatregelen in het bijzonder. Per locatie in de openbare ruimte wordt bekeken wat de opgaven zijn. Het kan gaan over het oplossen van wateroverlast, meestal over het voorkomen daarvan. Of het voorkomen van hittestress. Soms is de opgave om meer groen in de straat terug te krijgen, met als positief effect voor klimaatadaptatie dat water beter kan wegzakken en minder hitte ontstaat." 

 

 

 

Hoe komen verkeerskundigen aan kennis over klimaatadaptatie? 

"Ingrepen in de openbare ruimte, ook verkeerskundige ingrepen, komen altijd tot stand in samenwerking met andere disciplines: groen, riolering, water, klimaatadaptatie, gezondheid, duurzaamheid, milieu, beheer openbare ruimte. In deze samenwerking helpen we elkaar. Wat de een niet weet, weet de ander wel, ieder vanuit zijn professie en persoonlijkheid." 

Is er voldoende geld en politieke aandacht voor klimaatadaptatie in Renkum? 

"Klimaatadaptatie is op dit moment nog als een belangrijk onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan opgenomen. Hiermee is het geld vooralsnog gegarandeerd. Klimaatadaptatie krijgt politiek gezien steeds meer aandacht. Het ontbreken van politieke aandacht in het verleden is echter geen belemmering geweest om toch zaken op te pakken." 

Welke maatregel zou iedere verkeerskundige in ieder geval moeten toepassen? 

"Er is geen specifieke maatregel te bedenken die in ieder geval moet worden toegepast. Wat altijd moet gebeuren is dat de verkeerskundige GBV inzet, Gezond Boeren Verstand. En afhankelijk van de opgave wordt de oplossing aangepast aan de situatie. Maatregelen die op papier kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie zijn natuurlijk geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken: een betere, mooiere, leefbaarder, toekomstbestendiger openbare ruimte." 

Wat is binnen uw vakgebied een inspirerend voorbeeld van klimaatadaptatie? 

"Veel maatregelen die ook een bijdrage leveren aan een klimaatrobuuste openbare ruimte zijn nauwelijks zichtbaar. In de steden in laag-Nederland zijn maatregelen eerder zichtbaar en worden breed uitgemeten in de media. Minder goed ingevoerde mensen vinden dan dat kleine gemeenten op het zand in heuvelachtig gebied, zoals Renkum, deze maatregelen ook maar moeten toepassen. Dan wordt de maatregel een doel op zich. Een mooi voorbeeld van een minder zichtbare maatregel, maar waar veel spelen met zand, water en hellingen aan te pas is gekomen, is onze eigen Ploegseweg, waarbij het water prima wegstroomt naar een infiltratievoorziening." 

 
Auteur: Manon Wille en René van der Lelij

Manon Wille en René van der Lelij, resp. senior projectmanager water en beleidsmedewerker verkeer, van de gemeente Renkum. "Verkeerskundige maatregelen die op papier kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie zijn natuurlijk geen doel op zich, maar een mid...

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden