‘Als projectmanager probeer ik intern en extern mensen te verbinden’

vrijdag 8 oktober 2021

Integraal werken: Verkeerskunde volgt in 2021 deskundigen die in hun gemeente werk maken van integraal werken. Hoe werkt dat in Utrecht? In deze derde aflevering de integrale wegdromen van Ben Norg, projectmanager Ruimte, gemeente Utrecht

Door Maarten Reith

1. Hoe integraal werkt de gemeente Utrecht? Ad hoc of structureel?

Bij het organisatieonderdeel Ruimte werken wij in een matrixorganisatie aan thematische opgaven, zoals Duurzame mobiliteit, Gezond leefklimaat en Gezonde gebiedsontwikkeling. De afdelingen (binnen Ruimte “gilden” genoemd) leveren de expertise. We zijn verantwoordelijk voor het realiseren van integraal beleid en projecten, en we werken steeds meer en beter in de keten samen. Bijvoorbeeld met afdeling Stadsbedrijven als het gaat om het combineren van onderhoudswerkzaamheden met ruimtelijke opgaven.

Tegelijk vind ik dat het integraal werken nog beter kan, met name aan de kant van integraal programmeren, inclusief financiering. Zo heeft in de gemeente Utrecht het programma Mobiliteit veel middelen om een thematische doelstelling te realiseren, bijvoorbeeld door in een straat de verkeersveiligheid te vergroten of deze om te vormen tot fietsstraat. Maar de straat vraagt mogelijk zelf om een integrale herinrichting waarin ook klimaatadaptatie, groen, energie, economie etc. worden meegenomen. Uiteindelijk kan blijken dat het doel van verkeer ondergeschikt of minder absoluut is ten opzichte van die andere doelen. Daar kunnen we vaker met elkaar bij stilstaan: hebben we de situatie voldoende integraal geanalyseerd en hebben we daarbij de gebruikers van de straat voldoende betrokken?

2. Welke expertise brengt u in bij gemeentelijke integrale samenwerking?

De projecten die ik doe hebben vaak te maken met het herinrichten van de openbare ruimte om daarmee verschillende doelen te bereiken. Als projectmanager probeer ik intern en extern mensen te verbinden om samen te werken aan het bereiken van deze doelen.

3. Welke specialismen zijn in Utrecht betrokken bij de integrale aanpak van mobiliteitsvraagstukken?

Dat hangt af van het doel wat we met het project willen bereiken. Ik werk nu aan de boven- en ondergrondse herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat. Dat zijn twee zeer levendige en multiculturele winkelstraten met een heel eigen dynamiek. Samen met de buurt willen wij dat de straten (economisch) aantrekkelijker, leefbaarder, verkeersveiliger en klimaatadaptief worden. In mijn team zitten daarom collega’s met verstand van ontwerp en techniek, stedenbouw, mobiliteit, economie, groen, bodem en circulariteit. Maar ook collega’s die de wijk kennen en verstand hebben van omgevingsmanagement. En we stemmen nauw af met collega’s van Beheer, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Veiligheid en politie.

4. Leidt integraal samenwerken tot het ontstaan van integraal specialisme, bijvoorbeeld duurzaamheidsexpertise? Heeft dat voordelen en/of nadelen?

Van een adviseur in mijn project verwacht ik dat hij vak- en stadskennis heeft maar ook in staat is om integraal te adviseren. Concreet door bij een vraagstuk zelf actief collega’s in en buiten het project op te zoeken en samen oplossingen te zoeken. Dit om zoveel mogelijk uiteenlopende belangen in beeld te krijgen, wat leidt tot betere en meer gedragen besluiten in het project. Ik zie dat niet als een integraal specialisme, maar meer als een competentie die van elke adviseur in een project wordt gevraagd.

5. Kunt u een voorbeeld geven van een geslaagde integrale (droom)aanpak op het gebied van mobiliteit in Utrecht?

De aanpak van de openbare ruimte van de Kanaalstraat en Damstraat. Hierbij zorgen wij niet alleen voor een verkeersveiliger straat maar ook voor een straat waar verblijf en ontmoeting, winkelbezoek en wandelen centraal staat. Met het ontwerp is dat gelukt. Voor mij is het project helemaal een succes als over twee jaar niet alleen de beide straten fysiek heringericht zijn maar ook als de gebruikers blij zijn met de nieuwe inrichting en het overlast gevende gedrag is verminderd.

6. Zijn er ook aandachtspunten bij integraal werken?

De noodzaak om een balans te vinden in vasthouden aan het projectdoel en tegelijk flexibiliteit houden om met inbreng vanuit diverse specialismes het ontwerp beter te maken. Vroegtijdig de juiste specialismes aan tafel zetten voorkomt dat je later in het project discussies moet herhalen. Verder merk ik bij complexe projecten een toename in plankosten omdat meer opgaven een plek krijgen in het project. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goed en integraal plan uiteindelijk in de uitvoering én op de langere termijn geld bespaart.

Ben Norg Utrecht

Ben Norg, projectmanager Ruimte, gemeente Utrecht: ‘Met veel plezier werk ik met collega’s, winkeliers en bewoners aan het samen mooier en prettiger maken van de openbare ruimte van de Kanaalstraat en Damstraat.’

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.