Socrates2.0, samen de weggebruiker informeren: ‘win-win-win’

vrijdag 8 oktober 2021

Significant betere navigatie-informatie voor álle weggebruikers, lucratieve(re) verdienmodellen voor dienstverleners en gegarandeerd maatschappelijk verantwoord verkeersmanagement. Dat zijn de ‘win-win-wins’ die het Europese project Socrates2.0 heeft gedefinieerd.  De eerste stappen op weg naar dit toekomstbeeld zijn beschreven in een ‘Samenwerkingskader voor interactief verkeersmanagement’. Deze weg is weliswaar nog niet geplaveid, maar het traject is voor alle partijen helder én geëvalueerd. Een samenvatting van een project dat het speelveld en spelregels schetst van een ecosysteem voor interactief en impact gedreven verkeersmanagement. 

Door Jan Maarten van den Berg, RWS / Marc van Toor, NDW 

SOCRATES2.0 staat voor een recent afgerond, meerjarig Europees publiek-privaat onderzoeksproject dat wegbeheerders, auto-industrie en data- en dienstverleners heeft samengebracht rond de toekomst van interactief verkeersmanagement. Samen zijn voorwaarden gesteld om (data)systemen in de auto en langs de weg samen te laten werken. Dit opent deuren naar verkeersinformatie- en navigatiediensten die het verkeer daadwerkelijk vlotter, veiliger en duurzamer maken, conform de doelstelling in de Europese Sustainable and Smart Mobility Strategy

Deze impact op de weg ontstaat niet alleen door de technische realisatie maar juist ook door de samenwerking. Hiervoor is een samenwerkingskader gecreëerd voor wegbeheerders, automobielindustrie en data- en dienstverleners. Dit kader geeft handvatten voor ontwerp, implementatie en evaluatie ten behoeve van:  

 • Verbeterde maatregelen voor uitgebreid verkeersmanagement en nieuwe in-car-services voor weggebruikers.    
 • Interactief verkeersmanagement tussen wegbeheerders, automobielindustrie en data- en dienstverleners.              

De samenwerking en de ‘wins’ van interactief verkeersmanagement zijn tijdens het project op vier plaatsen getest in vijf usecases: netwerkoptimalisatie, slimme evenementen verkeersinformatie, milieu-zone-informatie, rijstrook-informatie en wegwerkzaamheden. Deze testen vonden plaats in de regio’s Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München. 

Conclusies en lessen 

 1. Partners staan open om samen te werken en hebben inzicht gekregen in wat belangrijk is voor een succesvolle samenwerking.              
 2. Het project effent de weg door bouwstenen en ervaringen te bieden voor toekomstige invoering van Europees interactief verkeersmanagement.              
 3. De impact van interactief verkeersmanagement is sterk afhankelijk van het opvolgingspercentage en het gebruikersbestand.              
 4. Elke usecase-implementatie heeft unieke kenmerken die de schaalbaarheid tot een uitdaging maken.              
 5. Een goed uitgewerkt samenwerkingskader geeft aan wat partners kunnen ontvangen en bijdragen. En wat het gezamenlijke belang is.             
 6. Interactief verkeer vereist ook een mind-shift over de traditionele rollen tussen de partijen in verkeersmanagement.       
 7. Meer onderzoek is nodig voor het vinden van een win-win-win.                  
 8. Data-uitwisseling is de sleutel voor opschaling. Hiervoor ligt de nadruk op het afstemmen van het gebruik van bestaande DATEX II-formaten en het implementeren van feedbackloops.              

En nu?  

Hoewel het idee van een impact gedreven businessmodel publiek -privaat veelbelovend is, behoeft het model verdere verkenning. Hoeveel impact is er precies te genereren? Hoeveel waarde heeft dat en hoe verdien je die waarde? Wie heeft de kosten en baten? Hoe voorkom je een ouderwetse opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, enzovoort. Andere uitdagingen hebben vooral betrekking op het scheppen van voorwaarden voor samenwerking en het uitwisselen van gegevens. Want, zo blijkt, de sleutel bij interactief verkeersmanagement ligt in het uitwisselen van data en vooral het afstemmen van doelen die partijen gezamenlijk willen bereiken op het wegennet.  

Om dit te kunnen laten werken, moeten de partijen het zicht op de huidige en voorspelde verkeersstatus en de serviceverzoeken vertrouwen en accepteren. Concreet komt dit neer op de kwantiteit en kwaliteit van de serviceverzoeken die consistent moeten zijn en niet in tegenspraak zijn met eerdere uitspraken. SOCRATES2.0 laat zien dat er goede vooruitgang is geboekt, maar verdere ontwikkeling is essentieel om deze eindgebruikersdiensten pan-Europees te kunnen inzetten.

Lees hier alles over Socrates 2.0: https://socrates2.org/

 

Samen de weggebruiker informeren: ‘win-win-win’

De Socrates2.0-wins: betere navigatie, verdienmodellen en maatschappelijk verantwoord verkeersmanagement

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.