ANWB-leden over inspraak in mobiliteitsplannen

vrijdag 21 oktober 2016
timer 3 min
Ta
Tamara Vijverberg, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB.nl’: 'Met ANWB-leden uit het ‘Denk mee met de ANWB-panel’ zijn we in gesprek gegaan over of men wel of geen inspraak wenst in nieuwe gemeentelijke en provinciale mobiliteitsplannen.

Inspraak in mobiliteitsbeleid

ANWB-leden vinden burgerinspraak in mobiliteitsbeleid belangrijk. Met name op gemeentelijk niveau verwachten zij dat er winst te behalen is. Regionaal gezien verwacht men dat het lastig wordt voor burgers om de complexiteit van situaties te overzien.

'De burger is als weggebruiker heel goed op de hoogte van verkeerssituaties. Zij kunnen vaak beter bepalen wat er lokaal nodig is en kunnen in samenspraak met de overheid meebeslissen.'

'De overheid moet vóór ze plannen gaat maken bij de burgers inventariseren wat de mensen willen en welke oplossingen zij ervoor denken te hebben. Daarna kan de overheid met voorstellen van verkeersexperts komen en die vervolgens voorleggen aan de burgers. Met name met burgers die dicht bij geplande veranderingen wonen en met burgers die door woon-werkverkeer frequent op de betreffende locatie zijn. De eindbeslissing is dan aan de overheid. Een door de overheid genomen beslissing met inspraak zal eerder geaccepteerd worden dan een zonder inspraak.'

'De overheid moet alleen relevante informatie van de burger verwerken in hun plannen. De burger moet wel beseffen, dat de gegeven informatie niet zaligmakend is! Het moet ondersteunend zijn voor mobiliteitsbeleid. Vooral landelijk en regionaal spelen grote vraagstukken dat die vaak niet door een burger te overzien zijn.'

Wijze van betrokkenheid bij mobiliteitsbeleid
ANWB-leden wensen graag in een vroeg stadium betrokken worden bij mobiliteitsvraagstukken in eigen gemeente of provincie. Dat hun stem gewenst is moet via meerdere kanalen kenbaar worden gemaakt, via de lokale pers, via wijkverenigingen, belangenorganisaties etc. Inventarisatie van mening van burgers kan volgens de leden op een laagdrempelige manier middels (online) enquêtes, via de DigiD portal, via inspraakavonden, via een app of via een online community van de gemeente of provincie waarin men woont.

'Gemeenten zouden eigenlijk net als ANWB, een community forum moeten bieden, zoiets als een 'DenkmeemetjeGemeente.nl'.'

'Wat men (m.n. de 'jongere' generatie) tegenwoordig volgens mij het liefst doet is via de smartphone "even snel" een mening geven.'

Type mobiliteitsvraagstukken
Vraagstukken waarbij ANWB-leden behoefte hebben om invloed op uit te kunnen oefenen op het mobiliteitsbeleid hebben te maken met verkeersveiligheid, onderhoud, parkeerbeleid en verkeerscirculatie. Met name mobiliteitsvraagstukken die zich afspelen in de eigen gemeente wekken interesse om over mee te denken.

'Eigenlijk heel breed: meedenken over fietspaden in de toekomst, over verkeersdrempels onveilige situaties melden, problemen met onderhoud melden, meedenken waar, welke snelheidsbeperkingen ingesteld worden, waar verkeerslichten moeten komen, ontwikkeling en aanleg van verkeer in nieuwe wijken etc..'

'Maak ‘horen en inbreng vragen’ tot standaardprocedure voor alle mobiliteitsvraagstukken. Meestal zal er weinig inbreng zijn en maakt het weinig verschil, maar bij elk project, hoe klein of groot ook, kan burgerinbreng flaters en mislukkingen vermijden.'

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden