Medewerkers leren van elkaar door integraal te werken

woensdag 21 april 2021
Cindy Welters

Cindy Welters, adviseur duurzame mobiliteit, gemeente Rotterdam

Integraal werken: Verkeerskunde volgt in 2021 deskundigen die in hun gemeente werk maken van integraal werken. Hoe werkt dat in Rotterdam? In deze tweede aflevering de integrale wegdromen van Cindy Welters, adviseur duurzame mobiliteit, gemeente Rotterdam

Door: Maarten Reith

Hoe integraal werkt de gemeente Rotterdam? Ad hoc of structureel?

In Rotterdam werken we structureel integraal, en indien nodig, ad hoc. Zo werken we bij de plaatsing van elektrische laadinfrastructuur samen met gebiedscoördinatoren, medewerkers op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid, stadslogistiek en relevante vervoersmodaliteiten. Ook wegen we belangen af vanuit verschillende invalshoeken voordat we beleid vaststellen en tot uitvoer brengen.
Ik ben in mei 2020 begonnen als adviseur duurzame mobiliteit, midden in de coronacrisis en eerste lockdownfase. Dit maakt het soms uitdagender om te kijken wat er op andere vlakken binnen de organisatie gebeurt en of álle aspecten worden meegenomen. Toch zie ik dat we hier een goede slag in slaan als organisatie. Nu we langzaamaan mogen nadenken over de periode ‘na corona’ zie ik dat we inmiddels een hoog bewustzijn hebben onder collega’s om elkaar proactief mee te nemen. Dit ondanks het uitblijven van ontmoetingen op kantoor.

Welke expertise brengt u in bij gemeentelijke integrale samenwerking?

Voordat ik hier aan de slag ging, werkte ik als milieutoezichthouder voor een milieudienst. In deze functie bezocht ik veehouderijen, teeltbedrijven, MKB-bedrijven en grotere concerns zoals banken, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Naast de kennis over verschillende milieuaspecten heb ik hier geleerd om op goede voet te blijven met deze partijen. Ook in het geval van ‘slecht nieuws’. In een grote organisatie zoals de gemeente Rotterdam kan ik mijn opgedane ervaring goed toepassen. Zo betrek ik dossierhouders van verschillende vervoersdisciplines bij een integrale visie voor Zero Emissie Personenmobiliteit. En kan ik bruggen slaan en verbinden wanneer er bij aanvang weerstand is.

Welke specialismen zijn betrokken bij de integrale aanpak van mobiliteitsvraagstukken?

Vanuit mijn eigen afdeling Mobiliteit werken we samen met een groot aantal afdelingen van de clusters Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Maatschappelijke ontwikkeling en Bestuur en Concernondersteuning. We werken bijvoorbeeld samen aan de ‘Aanpak Nul Emissie Mobiliteit’. Daarnaast zijn nog tal van andere disciplines (ruimtelijke kwaliteit, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid) betrokken bij dit traject naar een schoon en slim mobiliteitssysteem voor de Rotterdammer. Hiermee bedoel ik interne stakeholders en ook externe partners, zoals Stedin, Trevvel, (lokale) brancheverenigingen en de brandweer.
Tevens werken we samen in G4-verband om mobiliteitsvraagstukken breder te tackelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitvoer van de beleidsagenda vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Leidt integraal samenwerken tot een integraal specialisme?

Medewerkers van de stad Rotterdam leren van elkaar door integraal samen te werken. Gaandeweg wordt kennis steeds breder geïmplementeerd en is er op den duur minder effort nodig om belangen van de verschillende disciplines te borgen. Een nadeel zou kunnen zijn dat we op den duur wellicht minder specialistisch worden, juist doordat we ons breed oriënteren tijdens het oplossen van vraagstukken voor de stad. Echter, binnen een grote organisatie als Rotterdam zal het niet snel gebeuren dat we te weinig expertise in huis hebben.

Kunt u een voorbeeld geven van een geslaagde integrale (droom)aanpak?

Op dit moment werken we vanuit ‘Rotterdam Elektrisch’ hard aan de Rotterdamse Laadstrategie, waarin de keuzes en ontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaar op het gebied van (elektrisch) laden geborgd zijn. Deze strategie komt tot stand met en door de input vanuit andere disciplines, met een breed draagvlak als gevolg. Om tot een goed laadnetwerk te komen, werken we ook nauw samen met interne en externe partners. De slimme laadpleinen die we aanleggen zijn hier een mooi voorbeeld van.

Zijn er ook aandachtspunten bij integraal werken?

Enerzijds flexibiliteit en anderzijds standvastigheid. Meebewegen met de behoeften vanuit andere belanghebbenden kan het proces en kwaliteit van het uiteindelijke product versterken. Maar ook lef hebben om een andere koers in te slaan waarbij je wellicht weerstand tegenkomt, is belangrijk om te blijven vernieuwen en je voor te bereiden op de (immer veranderende) toekomst.
 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.