Politieke woordvoerders over DVM (Vk 3/2009)

donderdag 25 augustus 2011

Emile Roemer, SP-woordvoerder:

DVM: één van de belangrijke anti-fileplannen

‘Door automobilisten te informeren over de actuele situatie zullen zij in eigen belang een verstandiger route en vertrektijd kiezen. Juist dit eigen belang kan een positieve uitwerking hebben op het collectieve belang van het terugdringen van de files. Ook kun je met goed management de toevoer en doorstroming veel beter regelen en begeleiden. Om DVM mogelijk te maken moet betere en actuelere reisinformatie langs de (snel)wegen verstrekt worden, moet het op internet te vinden zijn en dient de TomTom hier snel mee uitgebreid te worden.’

CU-woordvoerster Jolande Uringa:

DVM past in ketenbenadering

‘DVM levert een forse bijdrage aan de doorstroming en betere benutting van de infrastructuur. Maar voor de oplossing van files is meer nodig. Voor de CU is dit vooral: investeren in het ov en snelle invoering van de kilometerprijs. Extra asfalt is soms nodig, maar je kunt ook denken aan slimmere inrichting van kruispunten om opstoppingen te voorkomen. De CU denkt overigens ook aan het tonen van reistijden in plaats van kilometers file en verwijzingen naar stations langs de snelweg. DVM past dus ook in een ketenbenadering.’

D66-woordvoerder Boris van der Ham:

Kosteneffectieve maatregelen inzetten

‘Het doel van DVM is voor ons betere benutting van het wegennet en meer ketenmobiliteit. Dat rechtvaardigt extra middelen, en vooral betere samenwerking tussen alle autoriteiten, zoals bij De Verkeersonderneming in Rotterdam. Verder ziet D66 graag de meest kosteneffectieve maatregelen ingezet worden. Welke dat zijn is niet aan ons. De toekomst van actuele, persoonlijke verkeersinformatie zit mijns inziens vooral in in-car technologie. De doorontwikkeling van navigatiesystemen en de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit bieden veel mogelijkheden hiertoe. Capaciteitsuitbreidingen in weg en spoor blijven desondanks nodig.’

GroenLinks-woordvoerder Kees Vendrik:

First things First!

‘DVM lijkt kansen te bieden: als je de weg intensiever gebruikt, is er minder noodzaak om

extra asfalt aan te leggen. Dat spaart geld en natuur. Maar de schaduwkanten zijn dezelfde als bij wegverbredingen: er ontstaat ruimte voor extra verkeer. En dat zorgt voor meer uitstoot. Bovendien zal het verkeer dat op de ene plek beter doorstroomt, op andere plekken (bijvoorbeeld bij de steden) onherroepelijk vastlopen. Het optimaal gebruiken van extra wegcapaciteit maakt het wegennet bovendien minder bestand tegen incidenten. De vraag is, of de overheid haar kaarten moet zetten op dit soort dure gadgets, terwijl de fietspaden vol hobbels zitten en het spoor onvoldoende wordt onderhouden. Daarom: first things first!’

PvdA-woordvoerster Lia Roefs:

Met DVM valt een wereld te winnen

‘DVM kan zorgen voor maatwerk op de weg. Dat helpt bij het tegengaan van files en het beter door laten stromen van het verkeer. Het afkruisen van wegbanen bij ongevallen en de

aankondiging van een aankomende file maakt mensen alert en voorkomt

ongelukken. Een voorgeschreven lagere snelheid bevordert de doorstroming

en zorgt voor minder luchtverontreiniging. Alleen dat het een verplichte snelheid is weten mensen nog niet. Kortom, met dvm valt nog een wereld te winnen.’

 
Auteur: Eveline Korving

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden