Richard Hoving: ‘De olifant waar we omheen lopen is datadelen’

woensdag 31 mei 2017
timer 4 min
‘Als business Connector Mobiliteit verbind ik nieuwe en bestaande mobiliteitsinitiatieven die bijdragen aan de enorme uitdaging ‘emissievrij vervoer in 2025 in de hele metropoolregio Amsterdam’.

'De opdracht hiervoor is gegeven door de Amsterdam Economic Board, een triple helix-organisatie van gemeenten en provincie, grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen in de regio Amsterdam. Deze regio reikt globaal van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Aalsmeer. De board is in het leven geroepen om de beste voorwaarden te scheppen voor het versnellen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van: schone mobiliteit, circulaire economie, gezondheid, talent voor de toekomst en digitale connectiviteit.

Hoe pakken we dit aan? In de regio is er rond mobiliteit al veel kennis en kunde en dagelijks komen er nieuwe initiatieven en startups bij, maar partijen weten elkaar niet goed te vinden. Wij zoeken ze actief op, brengen ze samen en verbinden ze met de juiste organisaties in de regio zodat zij samen ontwikkelingen kunnen versnellen, dan wel bestaande initiatieven kunnen versterken. We bouwen zo aan een ecosysteem, bieden overzicht en versnellen innovatie. Om onze ambitie rond de uitdaging ‘Mobiliteit’ te realiseren, hebben we vier speerpunten benoemd: MaaS (Mobility as a Service), stedelijke distributie (o.a. de ‘last mile’), Fietsen naar Next Level en ITS in het goederenvervoer.

Om MaaS-ontwikkelingen te versnellen, organiseren we een serie van MaaS-meetups rond thema’s als ‘samenwerking in de mobiliteitsketen’, ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘inzet en delen van data’. Tijdens de meetups delen we onderling kennis over MaaS-initiatieven, bijvoorbeeld bij de Amsterdam Arena (mobilityportal) en de Zuidas. Wat me opvalt is dat er een hele grote olifant is waar veel partijen omheen lopen: data delen. Er zijn partijen in de mobiliteitsketen die er nog wat moeite mee hebben relevante data (hun eigen ‘goud’) vrij te geven, terwijl de overheid pleit voor het organiseren van een slimme neutrale ‘stekkerdoos’ waar alle partijen in de keten (van deelfietsaanbieders, vervoerbedrijven tot serviceproviders) op kunnen inpluggen.

Op het terrein van stedelijke distributie gebeurt er al heel veel in de Metropoolregio Amsterdam, maar de uitdaging is ook hier enorm. Zo worden er tot 2040 250.000 woningen bijgebouwd in de regio. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk door verdichting en transformatie van oude kantoren- en bedrijventerreinen. Hoe gaan we dat organiseren met de bouwlogistiek? Nu al is een op de drie vrachtwagens in het stedelijk vervoer bouw gerelateerd en rijdt elke aannemer en toeleverancier zijn eigen vrachtje de stad in en uit. Dat trekt een forse wissel op de leefbaarheid in het stedelijk gebied in termen van verkeersoverlast, geluidhinder en ongewenste CO2-uitstoot. Meer samenwerking in de bouwketen en nieuwe oplossingen zijn nodig voor slimme en schone bouwlogistiek. Er is nu vanuit de regio € 750.000,- beschikbaar gesteld voor een uitvraag naar nieuwe slimme oplossingen. Rond de zomer wordt deze vraag uitgezet via Tenderned.

Dan de fiets. De fiets blijft een aantrekkelijk vervoermiddel omdat de CO2 uitstoot nul is. Ook op dit vlak zien we dat er heel veel nieuwe initiatieven ontstaan: stimulering door aan gereden fietskilometers slimme voordelen te koppelen (korting op je zorgverzekering, etc.), diverse deelinitiatieven rond e-fietsen en e-scooters, een fietsburgemeester in Amsterdam, aanleg van fietssnelwegen, etc. Op dit moment inventariseren we alle initiatieven, maken een overzicht, beoordelen ze op hun bijdrage aan onze ambitie en denken na over een goed “level playing field’ op dit vlak. Dit moet uiteindelijk resulteren in een overzichtelijk platform dat bewoners en bezoekers in de binnensteden helpt om comfortabel over te stappen van (auto)bezit naar (fiets)gebruik.

Samengevat: Wij zijn de verbinders. Onze opdracht blijft de komende jaren gelijk, onze aanpak evalueren we ieder jaar met alle Boardleden onder leiding van Eberhard van der Laan.’ 

     

Richard Hoving, Business Connector Mobiliteit, Amsterdam Economic Board

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.