Telefoongebruik in het verkeer opnieuw toegenomen

woensdag 6 april 2022

Voor de derde keer heeft de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in opdracht van verzekeraar Interpolis de Barometer mobiel telefoon gebruik in het verkeer uitgevoerd. Dit terugkerende vragenlijstonderzoek heeft als doel om de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het verkeer in kaart te brengen. Ruim 4000 Nederlanders tussen de 12 en 80 jaar vulden de vragenlijst in. Belangrijkste conclusie: Nederlanders gebruiken de telefoon steeds vaker in het verkeer.

De vragenlijst werd ingevuld door 3730 volwassen respondenten in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 80 jaar. Binnen deze leeftijdscategorie gaf 71,5 procent aan wel eens gebruik te maken van zijn/haar telefoon gedurende de deelname aan het verkeer. Vergeleken met de voorgaande Barometer in 2019 is er sprake van een significante toename van dat percentage. In 2019 bedroeg het percentage telefoongebruikers nog 67,8 procent en in de Barometer van 2017 lag het percentage op 66,1 procent. 

Uitgesplitst in modaliteiten valt op dat zowel onder fietsers als automobilisten sprake is van een significante toename van het telefoongebruik. 59,9 procent van de fietsers geeft aan wel eens gebruik te maken van zijn/haar telefoon in het verkeer, in 2019 lag dat percentage nog op 55,7 procent. Onder de groep automobilisten steeg het telefoongebruik van 65,6 procent in 2019 naar 70,0 procent in 2021. 

Verschillende doeleinden

De ondervraagden gebruiken hun telefoon voor verschillende doeleinden. Die doeleinden variëren van het versturen van een berichtje tot het spelen van spelletjes. Dat laatste lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch geeft bijna tien procent van de respondenten aan tijdens het rijden wel eens een spelletje te spelen op de telefoon. Het instellen van de navigatie-app of (handsfree) bellen zijn vaker voorkomende handelingen. Vertrouwen in eigen bekwaamheid blijkt een belangrijke factor te zijn voor telefoongebruik in het verkeer. 

Hoe ouder hou wijzer?

Onder jongeren is er geen sprake van een significante toename in het telefoongebruik tussen de Barometer 2019 en de Barometer 2021. Toch zijn het de jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar die de telefoon het vaakst gebruiken in het verkeer. In de groep volwassen respondenten neemt het telefoongebruik af naarmate de leeftijd toeneemt. Jongeren geven aan hun telefoon uit gewoonte te gebruiken, op de schaal van risicoperceptie scoort deze groep het laagt. Uit de Barometer blijkt ook dat als ouders hun telefoon in het verkeer, hun kinderen dit gedrag kopiëren. 

Van de ruim 4000 respondenten hebben slechts 6 personen wel eens een boete ontvangen voor telefoongebruik. Dit gegeven maakt dat ongeveer de helft van de respondenten de pakkans voor telefoongebruik als zeer laag beoordelen. In een eerder deze week verschenen Factsheet over een onderzoek naar de MONO-campagne lag het percentage verkeersboetes voor telefoongebruik in het verkeer met 27 procent een stuk hoger. 
 

Klik hier de volledige onderzoeksresultaten van de SWOV Barometer mobiel telefoongebruik in het verkeer.

Bron: Shutterstock

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.