Nationaal Wegenbestand, ook voor geluid

donderdag 13 september 2018
timer 4 min

Dirk Simon Beerda is Senior business informatieanalist bij Rijkswaterstaat.  

“Ik richt me op de vraagkant van verkeersmanagement en ben met name bezig om de informatiebehoeften van de gebruikers op te halen. Dit zijn onder andere de informatiebehoeften ten aanzien van geluid. Ook ben ik ben lid van de werkgroep (Swung 2) die zich bezig houdt met het doorontwikkelen van het Nationaal Wegenbestand (NWB) voor geluid. Voor het NWB worden de informatiebehoeften van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk geïnventariseerd. 

De pilot Swung 2 en de gelijknamige werkgroep zijn onderdeel van het programma NWB. In deze werkgroep zitten geluidsdeskundigen van de gemeenten, waterschappen, de provincies, RIVM en Rijkswaterstaat. Het doel van de werkgroep is om te onderzoeken hoe al deze partijen kunnen samenwerken om het NWB toekomst vast te maken. Deze werkgroep inventariseert de informatiebehoeften van de partijen op het gebied van geluidberekeningen. Daarnaast kijken we naar de samenwerking die nodig is op het gebied van de informatiebehoefte en het aanbod. Ook wordt onderzocht of het NWB de wegeninformatie kan leveren voor de Omgevingswet. 


Wat zijn de ambities?
 

De werkgroep heeft de ambitie om het nationaal wegenbestand (NWB) het verkeerskundige wegassenbestand te laten worden, dat toegepast wordt voor wettelijk voorgeschreven geluidberekeningen, waaronder geluidproductieplafonds en dat daarvoor dus ook goed geëquipeerd wordt. 
 

Hoe worden deze ambities bereikt? 

  • We gaan de informatiebehoeften van alle partijen voor het NWB ten behoeve van Swung2 en geluid in de Omgevingswet inventariseren.  

  • De werkgroep harmoniseert de informatiebehoefte tot eenduidige kwaliteitseisen die aan de wegendata gesteld worden.  

  • We voeren een proof of concept (poc) uit, waarbij met aanpassing van het NWB met de hiervoor /eerder geïnventariseerde informatiebehoeften in een praktijksituatie wordt getest hoe goed dit voldoet aan de geluidsberekeningen die nodig zijn voor de Omgevingswet.  

  • En natuurlijk evalueren we de samenwerking; 

 

Wat is de stavaza? 

We hebben de eerste stap al gezet want de informatiebehoeften voor geluid zijn al geïnventariseerd en de harmonisatie van eisen is afgerond. Nu kunnen de benodigde aanpassingen in het NWB worden doorgevoerd. Binnenkort starten we met de realisatie van een proof of concept waarin de wegendata beproefd gaan worden. 

 
NWB 

Het project Swung 2 is onderdeel van het programma NWB. In het programma werken vertegenwoordigers van provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat samen om tot een besluit te komen over structurele samenwerking op het gebied van wegendata. De ervaringen die opgedaan worden met de toepassing voor geluid zijn van belang voor het ontwerp van de samenwerking. Het NWB wordt breed gebruikt. Naast de toepassing voor geluid wordt het bestand ook gebruikt door de hulpdiensten voor de locatiebepaling van incidenten. Ook die ervaringen worden meegenomen in het ontwerp van de samenwerking. 

Het programma werkt ook aan de verhogen van de kwaliteit van het NWB op basis van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT) en grootschalige topografie (BGT) en het verbeteren van het NWB voor toepassing in verkeersmodellen. 


Door op deze manier samen te werken aan de toepassing?van het bestand? krijgen we inzicht in wat nodig is voor gebruikers (de kwaliteit ) maar ook hoe wegbeheerders als bronhouder hierop nog beter kunnen samenwerken. Daarbij wordt overigens ook gewerkt aan het gebruik en de doorontwikkeling van de basisregistraties voor de instandhouding van het NWB en ook dat is belangrijk want daarmee wordt de beheerlast gereduceerd en wordt het (gecombineerd) gebruik van de registraties verhoogd.  Meer informatie op de website van het programma. 

Dirk Simon Beerda Senior business informatieanalist bij Rijkswaterstaat.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.