Blog 

Wegbeheerder, laat je niet afleiden!

15 jul 2022

Afgelopen juni verscheen The Safe System approach in action, een rapport van een gezamenlijke ITF-Wereldbank-…

Lees verder »

… Ook buiten bebouwde kom

14 jul 2022

Toen een jaar of dertig terug gesprekken over duurzaam veilig werden gevoerd, was de maximum snelheid 80km/u,…

Lees verder »

Heeft de Shell-klimaatzaak gevolgen voor Rijkswaterstaat?

12 jul 2022

Vorig jaar heeft de rechter aan Shell de “zwaarwegende inspanningsverplichting” opgelegd…

Lees verder »

Veiligheid van rotondes

6 jul 2022

In het Verkeerskunde artikel ‘het tijdperk van de rotonde als heilige graal is voorbij’ wordt naar aanleiding…

Lees verder »

Juridische blog: Uitspraak over uitrit en schadevergoeding bij botsing fiets- Birò

22 jun 2022

Wanneer je als fietser botst met een gemotoriseerd voertuig, heb je doorgaans recht op vergoeding van minstens…

Lees verder »

Hoog tijd dat we de e-bike stimuleren in rurale gebieden

22 jun 2022

Het gebruik van de elektrische fiets in Nederland groeit al enkele jaren zeer sterk. Maar de mogelijkheden van…

Lees verder »

Recensie ‘Walk your meeting’

22 jun 2022

Productief, tevreden en gezond aan het werk: naar buiten!

Hoe zorg je voor gezonde kantoorgebieden en…

Lees verder »

Het gevaar van risico

12 mei 2022

Het strategisch plan verkeersveiligheid gaat voor de risicobenadering van verkeersveiligheid. Vanzelfsprekend…

Lees verder »

Juridische blog: Toegang verboden of juist niet

26 apr 2022

Net nadat de redactie mij had gevraagd of ik mijn bijdrage op ‘toegankelijkheid’ zou willen toespitsen fietste…

Lees verder »

Benader mobiliteit als basisrecht

26 apr 2022

We moeten toe naar een andere benadering van mobiliteit. Waar mobiliteitsbeleid nu nog vaak het domein is van…

Lees verder »

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften 

26 apr 2022

Inclusieve mobiliteit staat steeds vaker op de beleidsagenda’s. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen…

Lees verder »

Verlaging accijnzen is kortzichtig

18 mrt 2022

Het kabinet wil belastingen op energiegebruik verlagen, om daarmee de koopkracht van…

Lees verder »