Fietser wel of geen voorrang op rotonde? (VK 1/2014)
maandag 3 februari 2014
timer 2 min

Vraag: de heer M. Bakermans

‘Bij een voorrangsrotonde met daaromheen een losliggend fietspad, zou dit fietspad dezelfde voorrangsregels hebben zodat afslaand verkeer vanaf de rotonde voorrang moet verlenen aan de fietser.

Bij ons in de buurt zijn veel rotondes met een afwijkende bebording zodat fietsers juist moeten wachten. Bij iedere hoek van de rotonde staan overal haaientanden en voorrangsborden voor de fietsers. Dan mag een auto toch doorrijden bij het afslaan? Volgens mijn dochters rijinstructeur moet je de fietser laten voorgaan bij het afrijden van de rotonde: rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang, ook al staan er haaientanden. Klopt dat?  

Antwoord: Otto van Boggelen, Fietsberaad
‘De rijinstructeur heeft een punt: het bord B6 betekent ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’. Maar dit gaat niet boven de regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’. Een rotonde (inclusief fietspad) is eigenlijk een eindeloze voorrangsweg. Zolang de afslaande automobilist op dezelfde weg is als de fietser, moet deze vrije doorgang geven aan fietsers die rechtdoor gaan.

Pas als de automobilist enkele meters op de zijweg heeft afgelegd, is hij voor een fietser een bestuurder op de kruisende weg. Dan moet de fietser voorrang verlenen als het bord B6 er staat. Maar om hoeveel meter het gaat is niet duidelijk. Voor de automobilisten en fietsers geldt daarom de basisregel: laat de ander voorgaan bij twijfel.’

Foto: M. Bakermans

Als fietsers voorrang hebben op een rotonde op het afslaande verkeer, moet je dan ook de fietsers voorrang geven die de rotonde linksom nemen. Dus ze komen van links en dat zie je niet als je op de fietsers van rechts let. Er staat geen bord dat fietsers zowel van rechts als van links kunnen rijden.
Zo heb ik het ook altijd geleerd. Fietsers voor laten gaan. Of er nu haaientanden staan of niet. Maar wie gaat de gemeentes nu een keer informeren dat ze er een zooitje van maken? In Eindhoven, in Eersel, overal maken ze 'afwijkende' rotondes waar het weer net anders is. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties!
Een fietser die tegen het verkeer in fietst is een spookrijder die heeft toch geen rechten???
ik rij als automobilist op rotonde. Van rechts komt fietser aanrijden, over haaietanden heen. Ik rijd door, de rotonde af, zij steekt hand naar links want ze wil rechtdoor en ze wil dat ik haar voorrang geef. Kijkt erg kwaad naar mij, maar volgens mij moet ze wachten bij haar haaietanden, toch?? Is erg druk en erg onveilig punt daar! Hoe zit het nu want het stikt daar ook van de scholen.
Naar mijn mening als de fietser tegen de rij richting van de rotonde rijd en dus inderdaad spookrijder, heeft hij/zij geen voorrang. Auto's moeten toch ook met de rij richting mee, dan de fietsers ook. Hier een rotonde waar veel fietsers waaronder veel scholieren af snijden door linksom te gaan op de rotonde en dan vervolgens ook links blijven rijden op het fietspadje en slingeren er zo tussen door gaan naar rechts
Er zijn ook rotondes waaromheen een parallelweg loopt voor fietsers en ook voor auto's. Als de fietsers voorrang verleend moeten worden bij het afrijden van de rotonde, zou dat ook bij auto's moeten die op de parallelweg rijden, ondanks de haaietanden of bord B6. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook bij andere parallelwegen die naast de hoofdweg liggen. Of is de regel dan weer anders?
In reactie op de reactie van H.J. Dam: volgens mij is het inderdaad zo dat voor parallelwegen hetzelfde geldt als voor fietspaden. Als de afstand tussen fietspad/parallelweg enerzijds en hoofdrijbaan anderzijds klein is, behoort fietspad/parallelweg tot dezelfde weg als de hoofdrijbaan. Afslaande automobilisten vanaf de hoofdrijbaan moeten dan vrije doorgang geven aan al het rechtdoorgaande verkeer (automobilisten, fietsers, voetgangers, ruiters) op fietspad/parallelweg. Pas als er enige afstand is tussen fietspad/parallelweg, bijvoorbeeld door uitbuigen, ontstaat een voorrangssituatie die met voorrangsborden geregeld kan worden. Er zijn echter geen harde richtlijnen voor de minimale afstand die hiervoor nodig is. In jurisprudentie wordt vaak gesproken over "hoe de situatie zich voordoet aan de weggebruiker". Een vage omschrijving voor wegbeheerders. Ga uit van minimaal 10 tot 15 meter.
Dit klopt dus niet (ANWB): Een fietspad ligt naast de rijbaan. Het fietspad hoort niet bij de rotonde, dus er gelden andere voorrangsregels. Sterker nog: dit fietspad kun je zien als een nieuw kruispunt als het verder dan 8 meter van de rotonde ligt.
van https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/rotondes
“Het bord B6 betekent ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’. Maar dit gaat niet boven de regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor”

Deze redenatie kom ik veelvuldig tegen, maar klopt niet. Verkeerstekens gaan voor verkeersregels voor zover deze regels met de tekens onverenigbaar zijn (RVV art. 63).

Blijkens de parlementaire democratie is dit een algemene regel en geldt deze bijvoorbeeld (ook) als een militaire colonne bord B6 passeert. De verkeersregel is dat een militaire colonne niet mag worden doorkruisd, maar dan mag het wel indien het bord B6 anders regelt. Fietsers vormen hierop geen uitzondering me dunkt. (https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2010/12/01/doorsnijden-militaire-colonne-mag-wel-op-voorrangsweg/)Dit klopt dus niet (ANWB): Een fietspad ligt naast de rijbaan. Het fietspad hoort niet bij de rotonde, dus er gelden andere voorrangsregels. Sterker nog: dit fietspad kun je zien als een nieuw kruispunt als het verder dan 8 meter van de rotonde ligt.
van https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/rotondes

De regel is: rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft voorrang op afslaand verkeer. Onder weg wordt zowel de rijbaan als het fietspad verstaan. De ANWB maakt hierin dus een fout.

Naar mijn mening als de fietser tegen de rij richting van de rotonde rijd en dus inderdaad spookrijder, heeft hij/zij geen voorrang. Auto's moeten toch ook met de rij richting mee, dan de fietsers ook. Hier een rotonde waar veel fietsers waaronder veel scholieren af snijden door linksom te gaan op de rotonde en dan vervolgens ook links blijven rijden op het fietspadje en slingeren er zo tussen door gaan naar rechts.

Uit jurisprudentie blijkt dat een bestuurder van rechts, waaronder een fietser, ook voorrang heeft als ze van rechts komen terwijl ze tegen de rijrichting in rijden.
Om verwarring te voorkomen:

Deze situatie is natuurlijk anders dan wanneer een auto en fietser op een kruising beiden te maken hebben met bord B6 (komen beiden uit op een voorrangsweg). Dan zijn ze voor wat betreft de verkeerstekens aan elkaar gelijk gesteld en heeft de fietser voorrang wanneer de auto afslaat.
Correctie.. het ging fout in de redenatie dat de verkeerstekens voor de verkeersregels gaan. De verkeersregel regelt iets anders dan het verkeersteken. Derhalve gaat het ene niet boven het ander, maar bestaan ze naast elkaar. Het artikel klopt dus wel degelijk.

Als je met een vrachtauto op een rotonde rijd waar fietsers voorrang hebben, geeft dat een zeer gevaarlijke situatie. Bij het afrijden van de rotonde zijn namelijk de fietsers niet zichtbaar, want ze zitten in de dode hoek. Tijdens het manouvreren op de rotonde zelf waren fietsers ook al niet zichtbaar omdat er gemanouvreerd moet worden, dus het is vaak maar hopen dat er geen fietser op het fietspad zit als je de rotonde af rijd. In alle gevallen is het dus veiliger voor fietsers om te wachten tot vrachtverkeer en busjes met dode hoeken van de rotonde af zijn. Personenauto's zien de fietsers ook met regelmaat over het hoofd, dus schaf die voorrang voor fietsers nu gewoon af. Drenthe is de enige provincie waar het goed geregeld is. Daar heeft geen enkele fietser voorrang op de rotonde. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen.
ik ben als fietser op een soortelijk rotonde als deze aangereden door een auto. toen ik halverwege was. deze rotonde verbindt weg De Roede met de N384.
ik fietste over fietspad naast De Roede richting N384.
ik zag dat er geen verkeer op de N384 en de roede aankomen. en begon met het oversteken. ik fietste achter 2 andere fietsers aan. ik was halverwege toen ik werd aangereden door een auto die de 2 fietsers wel zag maar niet mij. hij kwam van De Roede. mijn vraag is wie schuld het is? op het antwoord van Otto van Boggelen, Fietsberaad afgaand is de automobilist schuldig? ik reed rechtdoor terwijl hij afsloeg richting Lutjelollum. ik zou duidelijk willen hebben over wie zijn schuld het is.
ps. ik was vergeten erbij te schrijven dat het in Franeker was gebeurt.
Volgens mij zijn er in algemene zin, twee verschillende rotondes.
1 met aanliggende fietspaden
2 met vrijliggende fietspaden.
Overeenkomstig de CROW richtlijnen worden rotondes met aanliggende fietspaden binnen de bebouwde kom aangelegd en met vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom.
Veel gemeentes houden zich aan deze richtlijn.
Bij aanliggende fietspaden hebben de fietsers op de rotonde voorrang op het kruisende verkeer.
Bij vrijliggende fietsepaden moeten die fietsers voorrang verlenen aan het kruisende verkeer.

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief