Gelijkwaardige kruising (VK 6/2010)
dinsdag 21 september 2010
timer 4 min

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan de betreffende gemeente maar zijn ook benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

 

Vraag: een bewoner van Landsmeer

‘Het drukste kruispunt van Landsmeer (circa 12.800 motorvoertuigen/etmaal) dat

al tientallen jaren een voorrangskruising was, is door de gemeente bij de recente

herinrichting aangepast tot een gelijkwaardige kruising. Waarom is het gezien de drukte en de belangrijke functie, denk aan hulpdiensten, niet veiliger/wenselijk de voorrangskruising in stand te houden?’

 

Antwoord: gemeente Landsmeer

‘Wijzigen voorrangssituatie kruispunt. Met het aanwijzen van het kruispunt Dorpsstraat, Van Beekstraat en Burgemeester Postweg als een gelijkwaardig kruispunt is er een gelijke verkeersituatie ontstaan vanaf het Zuideinde tot aan de Lisstraat (onderdeel van het Lint). Deze maatregel past bij de inrichting van een 30 km zone (Duurzaam Veilig, 2) en werkt snelheidsverlagend. Voor alle kruisingen op het Lint geldt dus nu: verkeer van rechts heeft voorrang.’ 

 

Reactie: ANWB

'Het consequent doorvoeren van de richtlijnen verdient aanbeveling, maar men moet de wijziging in een jarenlange bestaande situatie niet onderschatten. De toegepaste oplossing met de aanleg van een plateau is dan ook zonder meer noodzakelijk. Echter ook de hele route dient een verblijfskarakter te krijgen. Wellicht is hier ook sprake van een maatregel om zogenaamd sluipverkeer te weren. Zeker op de momenten dat er sprake is van extra verkeer meldt zich echter vermoedelijk weinig verkeer van de zijwegen, waardoor men de ervaring heeft dat men toch wel door kan rijden. Is verandering van de algehele situatie niet (goed) mogelijk dan is het handhaven van de voorrangsregeling wellicht te verkiezen boven het consequent doorvoeren de 30 km/uuraanpak. Uiteindelijk moet de situatie voor de weggebruiker logisch overkomen wil hij zich gedragen zoals gewenst wordt. Overigens horen bij een consequente inrichting van een 30 km/uurgebied ook geen zebrapaden.'

 

Reacties

Jan-Albert de Leur (Gem. Heerhugowaard) 28/10/2010 15:41 

Bij grijze wegen moeten er altijd ergens concessies gedaan worden aan de DV2 richtlijnen. Ik denk dat het een heldere keuze van de gemeente is dat alle situaties op dit lint nu gelijkwaardig zijn.

@ANWB en M.Koubia Dat binnen erftoegansgswegen geen zebra's thuishoren is overigens een fabeltje. Lees publicatie 226 van de CROW er maar eens op na: het staat echt nergens. Er staan wel intensiteiten genoemd en bij dergelijke intensiteiten is een zebra denk ik een goede keuze.

@Verkeer'd' gezien Het bord: 'let op voorrangssituatie gewijzigd' is nogal vaag en helpt alleen als men de oude situatie kent. Ik denk dat een tekst met de nieuwe regels er op, zoals:"let op: rechts gaat voor" duidelijker is.

 

Peter bezema 26/10/2010 16:24 

'Een korte reactie'. Ik zie dat in rijrichting van de foto, voor het kruispunt en achter het kruispunt, asfalt met aanliggende (gezien de breedte opliggende) rode fietssuggestiestroken zijn aangebracht. Dat heeft een '50km/u' uitstraling! De zijwegen hebben wel een klinkerbestrating. Onbewust neemt asfalt een hogere verkeersstatus aan, terwijl fietsstroken niet binnen een verblijfszone passen.
Het moge duidelijk zijn dat de uitgangspunten van 'het ontwerp' voor de 30 km/u zone gedeeltelijk zijn losgelaten om de bestaande verkeersfunctie op te vangen. De onzekerheid in keuzes van de gemeente is terug te vinden bij het onzekere gedrag van de weggebruikers. Het is een zogenaamde 'grijze weg'. In Boxtel hebben we het Delftse model toegepast: een categorie tussen een erftoegangsweg (die wij woonstraat noemen) en een gebiedsontsluitingsweg: een wijktoegangsweg. Deze categorie heeft in feite alle eigenschappen van een gebiedsontsluitingsweg, behalve dat de ontwerpsnelheid 40 km/u bedraagt en dat er een vrije keuze is in de voorrangssituatie, behalve dat het consequent op een route wordt doorgevoerd. Ik denk wel dat een extra moeilijkheid in deze situatie zit in de andere ruimtelijke disciplines zoals cultuurhistorie en milieu (emissies).


 

Verkeerd gezien. 22/10/2010 17:25 

Via foto is het moeilijk in te schatten hoe deze nieuwe situatie op plaatselijke verkeer overkomt. Op de foto komt de uiteindelijke kruisng ruim over, waardoor het zebrapad juist in het niet valt en het verkeer zich voor en achter de zebra op gaat stellen om af te kunnen slaan. hierdoor kunnen bij een hoge verkeersfrequentie opstoppingen en onoverzichteijke situatie ontstaan die voor de veel kwetsbaardere verkeersdeelnemers "fietsers en voietgangers" voor gevaarlijke situaties kan zorgen. bovendien geven de optisch smalle wegen het gevoel een eenrichtingsweg in te rijden wat ook weer de fietsers in gevaar kan brengen.
bij een juist gewijzigde kruising staan ook meestal borden "let op voorrangssituatie gewijzigd" is dat hier ook het geval ?

 

M. Koubia Traffic Fix 23/09/2010 13:41 

Het aantal motorvoertuigen van 12.800 per etmaal is voor een erftoegangsweg aan de hoge kant. En binnen een erftoegangsweg horen geen VOP's.

 
Auteur: Margriet Verhoog

verkeerskunde artikel

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden