Gesloten nieuwe rijstrook A28 (VK 7/2012)
dinsdag 11 december 2012
timer 5 min

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Rijkswaterstaat, maar zijn benieuwd of u dit probleem ook tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

Vraag: de heer J. Bussink, Capelle aan den IJssel
Wanneer gaat de derde rijstrook op de A28 open? Onlangs reed ik via Utrecht over de A28 richting Apeldoorn. De derde rijstrook van de A28 is daar over kilometers afgezet met schilden terwijl de weg klaar is. Kunt u mij zeggen waarom dit zo is?       

Reactie: de heer E. Verhagen, senior adviseur projecten, Staf-DG, Rijkswaterstaat 
Het is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de derde rijstrook op de A28, die op dit moment al gereed is tussen Utrecht en Leusden-Zuid, zo snel mogelijk open te stellen. Daarbij worden de wettelijke regels in acht genomen. De besluitvormingsprocedure voor het openstellen van extra capaciteit op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort is nog niet afgerond.

De nieuwe rijstrook wordt tussen Utrecht en Leusden-Zuid in gebruik genomen als er een, door de minister van IenM genomen, wegaanpassingsbesluit in werking is getreden en er geen werkzaamheden meer uitgevoerd moeten worden. Het wegaanpassingsbesluit wordt eind 2012 verwacht. De nieuwe rijstrook wordt niet voor die tijd in gebruik genomen en blijft afgezet met schildjes.

Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Openstelling van de extra plusstroken ter hoogte van Amersfoort wordt in 2013 verwacht.

RWS-toelichting op vragen met betrekking tot de A28 Utrecht-Amersfoort

Waarom is er vooruitlopend op het wegaanpassingsbesluit al extra asfalt aangelegd?
Op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort moest naast de noodzakelijke verbreding ook groot onderhoud worden uitgevoerd. Zo moest het asfalt worden vervangen, de betonbaan worden gesloopt. Dit zijn ingrijpende werkzaamheden die veel hinder veroorzaken voor omgeving en verkeer. Om er tijdens de werkzaamheden voor te zorgen dat het verkeer kon blijven doorrijden, en de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd konden worden, is extra asfalt aangelegd. Het extra asfalt dat is aangelegd kan, nadat het wegaanpassingsbesluit is genomen, gebruikt worden als 3e rijstrook. Op die manier is voorkomen dat er twee keer hinder voor omgeving en verkeer ontstaat.

Wanneer wordt 90 km per uur opgeheven?
De snelheidsbeperking van 90 km/u blijft van kracht, zolang er nog werkzaamheden worden uitgevoerd op het traject tussen Utrecht en Hoevelaken. Tussen Utrecht en Leusden-Zuid moeten nog werkzaamheden uitgevoerd worden aan geluidschermen. Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken wordt zowel aan de weg, viaducten als geluidschermen gewerkt. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de snelheidsbeperking ingetrokken.

Wat is de maximale snelheid op de A28 na de wegverbreding?
De minister heeft besloten dat de snelheid op de A28 tussen Leusden Zuid en de luifel bij Zeist aangepast wordt, zodat de maximumsnelheid overdag tussen 6.00 uur en 19.00 uur120 km/u is, en in de avond en nacht tussen 19.00 uur en 6.00 uur 130 km/u. Ter hoogte van Amersfoort en tussen de luifel bij Zeist en Rijnsweerd is de snelheid na de werkzaamheden 100 km/u, zoals ook het geval was voor de werkzaamheden.

Voor de snelheidsverhoging wordt een aparte besluitvormingsprocedure doorlopen, deze maakt geen onderdeel uit van het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort. Er is in de milieuonderzoeken bij het Wegaanpassingsbesluit wel rekening gehouden met de invoering van de maximumsnelheid van 130 km/u in de nacht. Dit betekent dat de effecten van de snelheidsverhoging zijn meegenomen in het bepalen van de maatregelen voor bijvoorbeeld geluid.

Vraag: Laurens Ivens, senior adviseur Public Affairs, ANWB
Hartelijk dank voor deze antwoorden. Dit maakt al wel veel duidelijk. Er blijft echter nog één vraag over. Waarom kan het wegaanpassingsbesluit niet eerder genomen worden voor het stuk tussen Utrecht en Leusden-Zuid? De werkzaamheden zijn hier klaar en de onderzoeken naar de effecten van de extra rijstrook zullen vast al gedaan zijn voordat de bouw begon. Of zijn er nog mogelijkheden dat er geen positief wegaanpassingsbesluit zal volgen of aanpassingen nodig zijn?

Antwoord: de heer E. Verhagen, senior adviseur projecten, Staf-DG, Rijkswaterstaat
Een Wegaanpassingsbesluit (WAB/Spoedwet) of een Tracébesluit (TB/Tracéwet) is de juridische basis om een weg aan te leggen of te verbreden. Dit betekent dat pas na het besluit gestart kan worden met de aanleg. De openstelling van de verbreding kan volgens de wet pas plaatsvinden nadat ook de geluidschermen zijn gerealiseerd. Om een bouwvergunning te verkrijgen is het WAB noodzakelijk.

Op de A28 Utrecht-Amersfoort moest ook groot variabel onderhoud worden uitgevoerd. Omdat dit onderhoud niet kon worden uitgesteld en om de verkeershinder te beperken, is tijdens de uitvoering van het onderhoud tevens de verbreding naar 2x3 rijstroken uitgevoerd. Door vertraging in de planuitwerking is er nog geen besluit en is de weg nu gereed. Volgens de huidige inzichten zal het WAB nog dit jaar worden genomen.

Zodra het besluit is genomen en de geluidwerende maatregelen zijn gerealiseerd kan de weg worden opengesteld. De minister van IenM kan niet haar ‘eigen wetgeving’ ter zijde schuiven.

Bekijk hier een filmpje van de A28

 
Auteur: Joske van Lith

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden