De Werkgevers BMI

donderdag 12 maart 2020
timer 8 min

De Werkgevers BMI is een succesvolle reactie op de gezonde dosis ambitie, die toenmalig IenW-staatssecretaris Stientje van Veldhoven in 2018 formuleerde: 200.000 forensen uit de auto op de fiets in deze kabinetsperiode. Provincie Noord-Brabant pakte deze uitdaging actief op met haar regionale partners: wegbeheerders ontwikkelen regionale snelfietsroutes en het Brabant Mobiliteitsnetwerk assisteert werkgevers in het stimuleren van het gebruik ervan. De Breda University of Applied Sciences ondersteunt hen met een instrument dat communiceert, professionaliseert, objectiveert en meet.  

Door Joost de Kruijf, Breda University of Applied Sciences

De Werkgevers BMI is een tool die de dialoog tussen de overheid, werkgevers en haar werknemers professionaliseert en objectiveert. De tool brengt per individuele werknemer mobiliteitsopties in kaart, waarop de werkgever maatwerk-maatregelen kan nemen. Ook maakt de tool inzichtelijk welke alternatieven al goed gebruikt worden, en waar nog winst geboekt kan worden met nieuwe mobiliteitsregelingen en stimuleringsacties. Ten slotte worden alle vervoersregelingen per werkgever in beeld gebracht, wat benchmarken tussen werkgevers mogelijk maakt.

Empirische data

De basis voor het succes van deze tool ligt in het gebruik van empirische data over: netwerkprestatie op basis floating car data, ov-dienstregelingen, GPS-fietsdata en gedragsenquêtes, in combinatie met doelgroep afhankelijke infrastructurele en MaaS-gerichte (model)scenario’s. Met name op het gebied van scenariobouw en verkeersmodellering heeft de Werkgevers BMI maximaal geprofiteerd van de kennis en ervaring van de bouwers van de Mobiliteitsscan en van de laatste ontwikkelingen met multimodale ketens van doelgroepen. Daarnaast is de betrokkenheid van enthousiaste werkgevers van toegevoegde waarde, waaronder die van bijvoorbeeld Efteling.

Efteling is een grote werkgever in de regio Hart van Brabant en ligt direct aan de, in ontwikkeling zijnde, snelfietsroute F261: Tilburg – Loon op zand – Waalwijk. Een modelmatige bereikbaarheidsanalyse geeft aan dat medewerkers reistijdbaat hebben bij de aanleg van de snelfietsroute. Een mobiliteitsenquête door het Brabant Mobiliteitsnetwerk wijst uit dat een groot aandeel medewerkers op korte woon-werkafstand nu al op de fiets komt. Aanvullend blijkt Efteling al aardig goed weg als het gaat om het vormgeven van duurzaam mobiliteitsbeleid.

De Werkgevers BMI geeft aan dat inzetten op de e-bike een effectieve maatregel is om ook de medewerkers op de middellange afstand te verleiden met de fiets naar het werk te komen. Efteling hoeft hiervoor niet meer met hagel te schieten, omdat er inzicht is in de locaties waar de e-bike daadwerkelijk een oplossing is.

Passende maatregelpakketten

Met de Werkgevers BMI kunnen bedrijven en mobiliteitsmakelaars op basis van objectieve inzichten passende maatregelpakketten uitwerken. Ook kunnen bedrijven op basis van inzichten de dialoog met wegbeheerders aangaan over ontbrekende of ontoereikende infrastructuur of mobiliteit-services, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit past goed bij de werkwijze van het Brabant Mobiliteitsnetwerk, waar werkgevers en overheden samenwerken in lokale communities. Bovendien betekent deze innovatie dat young professionals op een andere manier met mobiliteitsmanagement leren omgaan.

De komende periode wordt deze tool toegepast in de metropoolregio Eindhoven in samenwerking met een heel cluster van grote werkgevers, waarbij het mobiliteitsvraagstuk zich naast het oplossend vermogen van de fiets ook op openbaar vervoer zal toespitsen. Het instrument is zo ingericht dat uiteindelijk vergelijkbare vraagstukken in heel Nederland kunnen worden verkend.

 

 

 

 

 

 

 

De Werkgevers BMI

De reiskwijdte van de Werkgevers BMI

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief