Open-dicht-informatie loont

donderdag 11 juni 2020

Een groot deel van de Nederlandse beweegbare bruggen is of wordt uitgerust met sensoren die de actuele brugstatus (open of dicht)  doorgeven. Hoe nuttig is dat? Onderzoek naar de gedragingen van individuele weggebruikers met en zonder informatie over de brugstatus toont aan dat het zinvol is de brugstatus te ontsluiten en te communiceren. Weggebruikers blijken over het algemeen de brug rustiger te naderen en hanteren een meer geleidelijke snelheidsafname. Verder waarderen weggebruikers de meldingen en onderneemt een groot deel van de geïnformeerden ook actie.

Door Rick Schotman, Keypoint Consultancy

Binnen Blauwe Golf Verbindend wordt werk gemaakt van het ontsluiten van real-time statusinformatie van bruggen. In totaal wordt de status van meer dan 300 beweegbare bruggen ontsloten, waaronder de belangrijkste bruggen die van invloed zijn op het wegverkeer [1]. 

Real-time brugstatusinformatie is openbaar beschikbaar voor brugbeheerders en weggebruikers. Voor brugbeheerders bestaan dashboards die deze data gebruiken voor voorspellingen en advies over het juiste moment van openen. Voor weggebruikers tonen navigatieapps deze informatie, aangevuld met de duur van opening en in sommige gevallen een omrijdadvies. Zo worden weggebruikers tijdens hun reis geïnformeerd over een open brug op de route of in hun nabije omgeving. 

Het ontsluiten van brugstatusinformatie is onderdeel van de beweging om verkeersinformatie zoveel mogelijk te digitaliseren, te combineren en te innoveren. Echter, waar de nadruk vaak sterk op technologie ligt, is het minstens zo interessant om naar de reactie van weggebruikers te kijken. 

Onderzoeksaanpak 

Keypoint Consultancy heeft, na een eerder verkennend onderzoek, voor Rijkswaterstaat de gedragseffecten van weggebruikers op het tonen van de brugstatus onderzocht. Weggebruikers kregen een melding te zien wanneer de brug op hun (waarschijnlijke) route omhoog stond. Gedurende de helft van de onderzoeksperiode zijn de meldingen onderdrukt om een referentiesituatie te creëren. Zo is de invloed van een melding zo zuiver mogelijk te meten. De data-analyse is uitgevoerd op basis van floating car data van Flitsmeister. Ook is een enquête uitgezet om de waardering van weggebruikers te onderzoeken. 

De geselecteerde bruggen waren verspreid over Nederland en varieerden in configuratie. De steekproefgrootte was voor de meeste bruggen rond de 1000 gemeten ritten per richting, met enkele uitschieters. Een negatieve uitschieter was een kleine 100 gemeten ritten in stedelijk Tilburg. Een positieve uitschieter was meer dan 50.000 ritten bij de Botlekbrug. 

Resultaten 

Uit de analyse bleek dat een melding bij de meeste bruggen zorgt voor een meer geleidelijke afname van snelheid. Verkeer lijkt iets eerder de snelheid te verminderen en de brug rustiger te naderen. Dichterbij de brug ligt de snelheid doorgaans iets hoger dan de snelheid van verkeer zonder melding. Opvallend was het snelheidsverloop bij bruggen waar de brug vrij laat achter een rij huizen of bomen tevoorschijn kwam. Verkeer zonder melding liet op dat punt een sterke ‘knik’ in snelheid zien, terwijl verkeer met melding geleidelijk bleef afremmen. Zie ook de afbeelding. 

Uit de enquêtes bleek dat de weggebruikers bijzonder tevreden waren over de meldingen. Een gemiddelde waardering van een 7,8 kan als zeer hoog worden aangemerkt. Verder gaf grofweg de helft van de ondervraagden aan actie te hebben ondernomen na het zien van de melding. Voor de helft hiervan was dit meer geleidelijk afremmen en een derde gaf aan een alternatieve route te kiezen. 

Voor alle bruggen, en in het bijzonder op locaties waar een brug laat zichtbaar wordt, of waar mensen een goed omrijd-alternatief hebben, kan dit zorgen voor verhoogde verkeersveiligheid en verbeterde doorstroming. 

Een verzoek voor de rapportage kan via een mail aan Rick Schotman: rick.schotman@keypoint.eu.  

Bron 

  1. https://www.mobiliteitsplatform.nl/artikel/betere-doorstroming-door-sensoren-op-130-bruggen?utm_source=verkeerinbeeld.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=mobplatform%202020 

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden