Zo krijg je verkeersveiligheid op de agenda

donderdag 1 oktober 2020

Recent verschenen twee publicaties over verkeershandhaving. Eén publicatie vanuit het kennisnetwerk SPV geeft een handleiding om het thema verkeersveiligheid ter sprake te brengen binnen een gemeente en met politie. De andere geeft antwoord op de onderzoeksvraag hoe de afstemming tussen de verkeerskolom en de kolom openbare orde en veiligheid kan worden verbeterd. Beide publicaties hebben een nadrukkelijke relatie en zijn mede aanleiding voor het organiseren van een webinar over verkeershandhaving op 20 oktober.

Door Wilma Slinger, CROW-KpVV / Kennisnetwerk SPV

Overleg voeren over verkeershandhaving door de politie blijkt in de praktijk vaak lastig. Binnen de vaste overlegstructuren van gemeenten, provincies en vervoerregio’s staat verkeershandhaving lang niet altijd standaard op de agenda. En staat het dat wel, dan blijken de nodige vragen vaak lastig te beantwoorden. Want, waarop wil je handhaven, waarom, waar en hoe?  Daarom heeft het Kennisnetwerk SPV een handleiding uitgebracht met praktische punten en inspirerende voorbeelden die kunnen helpen om samen in gesprek te gaan [*].

De handleiding laat zien dat overleg over verkeershandhaving mogelijk is op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken: vanuit het lokale driehoeksoverleg, op regionaal niveau en informeel met de politie. Daarnaast geeft het ambtenaren tips voor de wegen die ze kunnen bewandelen om verkeershandhaving bij alle partijen goed onder de aandacht te brengen.

Onderzoek 

CROW-KpVV publiceerde in juli de resultaten van een onderzoek door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid, CCV, over verkeershandhaving vanuit de praktijk. Gekeken is naar verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen de afdelingen openbare orde en veiligheid en verkeer en vervoer, met name waar het gaat om prioritering van verkeersveiligheid en verkeershandhaving in de ‘driehoek’. De praktijk in drie gemeenten uit de noordelijke provincies fungeerde hierin als pilot. Die betere samenwerking moet er onder meer toe leiden dat de integrale verkeersveiligheid, en in het bijzonder verkeershandhaving, wordt opgenomen in de diverse beleids- en handhavingsplannen van politie en gemeenten.

Een aandachtspunt is de aansluiting van de bestuurskolom op de verkeerskolom. Anders gezegd: in hoeverre is er afstemming tussen de burgemeester - die samen met de politie en het Openbaar Ministerie de inzet van de (verkeers)handhaving bepaalt - en de wethouder die verkeer in de portefeuille heeft? In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 staat dat overheden meer moeten gaan samenwerken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie (OM), maar ook om samenwerking en prioriteitstelling binnen de overheden zelf.

Aanbevelingen

Aan de hand van gesprekken in drie gemeenten in Noord-Nederland is onderzocht hoe de afstemming tussen afdelingen openbare orde en veiligheid en verkeer en vervoer in de praktijk verbeterd kan worden. Immers, als de afstemming beter is, kan de ‘driehoek’ ook beter worden gevoed met wat nodig is op het gebied van verkeersveiligheid, en daarbinnen de verkeershandhaving. Dit onderzoek geeft een zestal aanbevelingen:

  1. Breng eerst de basis op orde
  2. Breng de lokale driehoek in positie
  3. Zorg voor één handhavingsoverleg op regionaal niveau
  4. Gebruik data om de samenwerking te versterken
  5. Zorg voor afstemming van de verschillende beleidsplannen
  6. Blijf te allen tijde de urgentie duiden.

Onderzoeken

Raadpleeg hier de onderzoeken:
SPV
CROW-KpVV


Bezoek webinar verkeershandhaving

Op 20 oktober wordt een webinar gehouden van 10.30 tot 12.00 over verkeershandhaving waarbij wordt ingaan op bovenstaande publicaties en op  andere recente kennis en ontwikkelingen op dit gebied.
Zie: kennisnetwerkspv.nl/Bijeenkomsten/Webinar-Verkeershandhaving

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden